devlet memurluğundan çıkarma cezasını kim verir

İdare Hukuku

Devlet Memurluğundan Çıkarma Cezası

Bu başlık altında okuyucuların devlet memurluğundan çıkarma cezası hakkında bilgilendirilmesi amaçlanmaktadır. Devlet memurluğundan çıkarma cezası Devlet Memurları Kanunu’nda düzenlenen en ağır cezadır. Devlet memurluğundan çıkarma cezası alan kişilerin 60 gün içinde İdare Mahkemesine yürütme durdurma istemli iptal davası açması gereklidir. Bu süre hak düşürücü süredir. Kişinin devlet memurluğundan çıkarılması için…

Daha Fazla Bilgi
Başa dön tuşu