devlet memurlarının yer değiştirme suretiyle atanmalarına ilişkin yönetmelik 2018

22 Ocak 2020
Devlet Memurlarinin Yer Degistirme Suretiyle Atanmasi

Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanması (DMK m.72)

Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanması (DMK m.72) Devlet Memurları Kanunu’nda memurluğa giriş ve çıkarılma şartları ile atanmaya  ilişkin çeşitli konulara değinilmiş bulunmaktadır. Aynı kanunun 72.maddesinde düzenlenen yer değiştirme suretiyle atanma ve bu kanunun uygulanması hakkındaki hususları belirleyen Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik devlet memurları (DMK m.59’da sayılan istisnai memurluklar, aday memurlar ve TSK mensubu memurlar hariç) […]