devlet memurları disiplin yönetmeliği son hali

8 Ekim 2019
Uyarma ve Kınama Disiplin Cezası

Uyarma ve Kınama Disiplin Cezası

Uyarma ve Kınama Disiplin Cezası Genel toplum düzeni ceza hukuku kuralları ile korunurken kamu hizmeti düzeni disiplin hukuku kuralları ile korunmaktadır. Kamu hizmetinin işleyişinde aksaklık yaşanmaması ya da kamu hizmetlerinin gereği gibi yürütülmesi amaçlarıyla kanun, tüzük ve yönetmeliklerde kamu personeline yönelik olarak çeşitli ödev, görev, sorumluluk ve yasaklar konulmuştur. Anılan kurallara aykırı davranılması halinde kamu personeline disiplin cezası verilmesi gerekmektedir. […]
1 Ekim 2019
Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Disiplin Kurulları

EGM, Jandarma  ve Sahil Güvenlik Disiplin Kurulları

EGM, Jandarma  ve Sahil Güvenlik Disiplin Kurulları EGM, Jandarma  ve Sahil Güvenlik disiplin kurulları oluşumları, görev, yetki ve sorumlulukları 7068 sayılı Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanunda düzenlenmiştir. Yukarıda belirtilen kurumlarda görev yapan personel hakkındaki disiplin işlemleri anılan Kanun hükümleri çerçevesinde yürütülmektedir. 7068 sayılı Kanun Emniyet, Jandarma ve Sahil Güvenlik teşkilatlarında; yerel düzeyde, eğitim […]