devlet hastanesine tazminat davası

6 Ekim 2019
Tıbbi Müdahaleden Doğan Tam Yargı Davaları (Malpraktis)

Tıbbi Müdahaleden Doğan Tam Yargı Davaları (Malpraktis)

Tıbbi Müdahaleden Doğan Tam Yargı Davaları (Malpraktis) Tıbbi müdahaleden doğan tam yargı davaları (Malpraktis) idari yargıda önemli bir yere sahiptir. İdari yargıdaki dava türlerinden biri olan tam yargı davası, idari işlemler veya idari eylemler sebebiyle hak kaybına uğrayanlar tarafından idareye (Devlet’e) karşı açılır. İdareye karşı açılan tam yargı davası özel hukuktaki tazminat davasına benzer nitelik taşır. Tam yargı davaları idare […]