davaya müdahil olma

İdare Hukuku

İdari Yargılama Hukukunda Davaya Müdahale ve Davanın İhbarı

Davaya müdahale “asli müdahale” ve “fer’i müdahale” olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Davaya müdahale genel itibariyle 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda düzenlenmektedir. İYUK’ta idari yargılama için davaya müdahale kurumu düzenlenmemiştir. İYUK madde 31 uyarınca kanunda hüküm bulunmayan haller hususunda HMK’ya atıf yapılmıştır.

Daha Fazla Bilgi
Başa dön tuşu