danıştay mülakatı iptal etti

20 Ağustos 2019
mülakat sonucuna dava açmak

Mülakat (Sözlü Sınav) İptaline İlişkin Danıştay Emsal Kararı

Mülakat (Sözlü Sınav) İptaline İlişkin Danıştay Emsal Kararı T.C.Danıştay Başkanlığı 5. Daire Esas No                                  : 2016/25182 Karar No                                 : 2017/873 Karar tarihi                             :12.01.2017 İstemin Özeti                  :İzmir 2. İdare Mahkemesinin 19.1.2016 tarih ve E:2015/1347, K:2016/50 […]
20 Ağustos 2019
mülakat sonucuna dava açmak

Sözlü Mülakat İptal Edildi / Öğretmene Yapılan Haksız Mülakat İptal Edildi

Sözlü Mülakat İptal Edildi / Öğretmene Yapılan Haksız Mülakat İptal Edildi Gaziantep BÖLGE İDARE MAHKEMESİ 1. İdari Dava Dairesi Esas                    : 2018 / …. Karar                   : 2018 / …. Karar Tarihi        : 04.04.2018 İSTEMİN ÖZETİ          : Kahramanmaraş İli, … İlçesi, …. Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi’nde aday öğretmen statüsünde İngilizce Öğretmeni olarak görev yapan davacının, ilgili […]