danıştay mülakatı iptal etti

İdare Hukuku

Mülakat İptal Davası

Kamu görevlilerinin hizmete alınmaları, ücretleri, hizmet süreleri, asli ve yardımcı olmaları ve uygulanan hukuk dalları yönünden kümelendirmek mümkündür. Bu açıdan bakıldığında kamu görevlilerini hizmete alınmaları yönünden; kendi istekleri ile hizmete girenler ve zorla hizmete alınanlar olarak ikiye ayrılır. Normal olarak kamuda esas kendi isteği ile hizmete girmedir. Zorla hizmete alınma…

Daha Fazla Bilgi
Memur Hukuku

Sözlü Mülakat İptal Danıştay Emsal Kararı

Sözlü mülakat iptal hakkında Danıştay 5.Dairesi tarafından verilen iptal kararına ilişkin yazımızın yararlı olmasını dileriz. T.C.Danıştay Başkanlığı 5. Daire Esas No                                  : 2016/25182 Karar No                                 : 2017/873 Karar tarihi                 …

Daha Fazla Bilgi
Başa dön tuşu