danıştay diploma denklik kararları

25 Ekim 2019
Yurtdışı diplomalarını tanıma ve denklik

Yurtdışı Diplomalarını Tanıma ve Denklik

Yurtdışı Diplomalarını Tanıma ve Denklik  Yurtdışı diplomalarını tanıma ve denklik işlemi YÖK tarafından yapılmaktadır. Eğitim hakkı her şeyden önce bir insan hakkı olup Türk hukukunda da anayasal bir hak olarak Anayasa’nın 42. maddesinde düzenlenmiştir. Eğitim hakkının öncelikle bir insan hakkı olması onun uluslararası anlamda dikkate alınarak korunmasını gerektirmektedir. Bu bağlamda yurtdışı yükseköğretim kurumlarında eğitim görmüş olan Türk vatandaşlarının ve yabancı […]
20 Ağustos 2019
Yurtdışından Alınan Diplomaya Denklik İptal Davası

Yurtdışından Alınan Diplomaya Denklik Verilmemesine Emsal

Yurtdışından Alınan Diplomaya Denklik Verilmemesine Emsal Yurtdışından alınan diplomaya denklik verilmemesi emsal kararı Danıştay 8.Dairesinin 12.11.2014 tarihve 2014/3824E. ve 2014/8548K. sayılı kararı yazımızda paylaşılmıştır.      T.C. DANIŞTAY  8. DAİRE Esas    :2014/3824 Karar   :2014/8548 Tarih    :12.11.2014  ÖZET  : Dava, Bulgaristan Varna Teknik Üniversitesi’nden mezun olan davacının, diplomasına denklik verilmesi istemiyle yaptığı başvurunun zımnen reddine ilişkin işlemin iptali istemiyle açılmıştır. Avrupa Bölgesinde […]