çoçuk istismarı cezası kaç yıl

20 Ağustos 2019
Çocukların Cinsel İstismarı Suçu Nedir?

Çocukların Cinsel İstismarı Suçu ve Cezası

Çocukların Cinsel İstismarı Suçu ve Cezası Türk Ceza Kanunun 103. maddesinde düzenlenen çocukların cinsel istismarı suçu ve cezası, kanunda belirlenen belli yaştaki çocuğun bedenine fiziksel müdahalede bulunma şeklinde cinsel davranışlarda bulunma ile oluşur (TCK 103/1). Suç, 5237 sayılı TCK’nın 6. Bölümünde “Cinsel Dokunulmazlığa Karşı” suçlar bölümünde, 103. maddede düzenlenmiştir. Çocukların Cinsel İstismarı Suçunda mağdur çocuk olduğundan, suçun en önemli tarafıdır. Çocuk, Türk Ceza […]