çocuğun cinsel istismarı tck

21 Ocak 2020
Cocugun Cinsel İstismari Sucunda Sikayetten Vazgecme

Çocuğun Cinsel İstismarı Suçunda Şikayetten Vazgeçme

Çocuğun Cinsel İstismarı Suçunda Şikayetten Vazgeçme Çocuğun cinsel istismarı suçunda şikayetten vazgeçme çok sınırlı halde mümkündür. Zira hukuken çocuk korunmaya muhtaç ve iradesi etki altına alınabilir. Burada kanun koyucu doğru bir davranış sergilemiştir. Çocuğun cinsel istismarı suçu Türk Ceza Kanunu’nun 103. maddesinde düzenlenmiştir. Madde hükmü şu şekildedir: “Çocuğu cinsel yönden istismar eden kişi, sekiz yıldan on beş yıla kadar hapis […]
20 Ağustos 2019
Çocukların Cinsel İstismarı Suçu Nedir?

Çocukların Cinsel İstismarı Suçu ve Cezası

Çocukların Cinsel İstismarı Suçu ve Cezası Türk Ceza Kanunun 103. maddesinde düzenlenen çocukların cinsel istismarı suçu ve cezası, kanunda belirlenen belli yaştaki çocuğun bedenine fiziksel müdahalede bulunma şeklinde cinsel davranışlarda bulunma ile oluşur (TCK 103/1). Suç, 5237 sayılı TCK’nın 6. Bölümünde “Cinsel Dokunulmazlığa Karşı” suçlar bölümünde, 103. maddede düzenlenmiştir. Çocukların Cinsel İstismarı Suçunda mağdur çocuk olduğundan, suçun en önemli tarafıdır. Çocuk, Türk Ceza […]