Türk Ceza Kanunu’nun 102 ila 105. Maddeleri arasında düzenlenmiş olan “Cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar” ispat açısından diğer suç tiplerinden farklılık arz etmektedir. Cinsel suçların çoğunlukla müşteki ve fail arasında kimsenin görmediği bir şekilde gerçekleşmesi, görgü tanıklarının bulunmaması ve kamera ses kaydı gibi delillerin nadiren var olması gibi nedenlerle yargılama süreci boyunca cinsel suçların ispatı konusunda [...]
Günümüzde cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçların artışı, cinsel taciz suçu hakkında bilgi vermemizi zorunlu kılmıştır. Adalet Bakanlığının en son 2018 yılında yayımladığı veriler dikkate alınarak  yılda 15 bini cinsel taciz suçunun mağduru olmak üzere  40 bin kişi bir cinsel suçun mağduru olmaktadır. Bu sayıya şikayetçi olmayanları, karanlık kalanların ve uzlaştırma ve benzeri yollarla dava safhasına [...]
Cinsel taciz suçu ve cezası Türk Ceza Kanunu’nun altıncı bölümünde cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar kapsamında madde 105’te düzenlenmektedir. TCK madde 105’te cinsel taciz “Bir kimseyi cinsel amaçlı olarak taciz eden kişi hakkında, mağdurun şikayeti üzerine, üç aydan iki yıla kadar hapis cezasına veya adli para cezasına fiilin çocuğa karşı işlenmesi hâlinde altı aydan üç yıla [...]