cezaya itiraz dilekçesi örneği

1 Mart 2020
kademe ilerlemesinin durdurulmasi cezasina itiraz dilekçesi

Kademe İlerlemesinin Durdurulması Cezasına İtiraz

Kademe İlerlemesinin Durdurulması Cezasına İtiraz Devlet memurlarının birer kamu görevi üstlendiği ve kamu adına bir makamı doldurdukları düşünüldüğünde memurlara ilişkin disiplinin sağlanmasında kamu yararı vardır. Bu bağlamda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda disiplin cezaları ayrıntılı bir şekilde düzenlenmiştir. Memurların belli tutum ve davranışlarına karşı verilen disiplin cezalarından biri de kademe ilerlemesinin durdurulması cezasıdır. Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasına itiraz edebilmek için […]
28 Kasım 2019
İdare Mahkemesi Disiplin Cezasına İtiraz Dilekçesi

İdare Mahkemesi Disiplin Cezasına İtiraz Dilekçesi

İdare Mahkemesi Disiplin Cezasına İtiraz Dilekçesi Kamu personelinin işlemiş oldukları disiplin suçları ve bu suçlar için öngörülen cezalar 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu başta olmak üzere kamu personel mevzuatında düzenlenmiştir. İdare Mahkemesi disiplin cezasına itiraz dilekçesi kanunda belirtilen koşulları taşımak zorundadır. Aksi halde dilekçe ret sebebidir. Disiplin cezaları kamu personelinin bazı haklardan mahrum kalmasına yol açmaktadır. Söz gelimi aylıktan kesme […]