Boşanma Davası

20 Ağustos 2019
ankara ceza avukatı ve ankara idare avukatı

Boşanma Davası Nerede Açılır? Avukat Tutmak Zorunlu Mu?

Boşanma Davası Nerede Açılır? Avukat Tutmak Zorunlu Mu? Boşanma Davası Evlilik birliğinde çiftler arasında meydana gelen anlaşmazlıklar çözülemeyecek boyuta ulaştığında ve taraflar birliği sürdürecek gücü kendilerinde bulamadıklarında boşanma istemiyle mahkemeye başvurur ve verdikleri karar doğrultusunda yasal olarak da evliliklerini bitirirler. 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu‘nun 161. ve 185.maddeleri arasında düzenlenen boşanmaya ilişkin hükümler; boşanma nedenleri, davaya yetkili mahkeme, tazminat ve nafakaya yönelik […]
20 Ağustos 2019
Soruşturma, Beraat, Takipsizlik, Hagb, Otel Kayıtları, İcra Takibinin Güvenlik Soruşturmasına Etkisi avukat olarak ele alınmıştır

Boşanma Çeşitleri Çekişmeli Boşanma / Anlaşmalı Boşanma

Boşanma Çeşitleri Çekişmeli Boşanma / Anlaşmalı Boşanma Anlaşmalı Boşanma Boşanma davaları genel olarak çekişmeli ve anlaşmalı boşanma olmak üzere iki çeşittir. Tazminat, velayet, nafaka gibi konularda boşanmanın getireceği hukuki sonuçlar üzerinde mutabık olabilen ve bu hususları aralarında düzenledikleri bir protokolle kabul eden eşler, evlilik tarihlerinin üzerinden en az 1 yıl geçmiş olması şartıyla anlaşmalı olarak boşanabilirler. İki tarafın da boşanmak istediği ve şartları kabul ettiği bu dava türünde süreç çekişmeli […]