Bilişim Yoluyla İşlenen Hakaret Suçu

20 Ağustos 2019
Ankara Ceza Avukatı Ve Ağır Ceza Avukatı

Bilişim Yoluyla İşlenen Hakaret Suçu (Facebook / Instagram Üzerinden Küfür Etmek)

Bilişim Yoluyla İşlenen Hakaret Suçu (Facebook / Instagram Üzerinden Küfür Etmek) Hakaret Suçu Nedir, Nasıl Oluşur? Hakaret suçu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 125/1 ve 125/2’de düzenlenmiş olup  bahse konu kanun hükmü şu şekildedir: Madde 125- (1) Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve […]