basit yaralamaya verilen cezalar 2018

Ceza Hukuku

Kasten Yaralama Suçu ve Cezası

Kasten yaralama suçu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda “Kişilere Karşı Suçlar” başlıklı ikinci kısmının ikinci bölümü olan “Vücut Dokunulmazlığına Karşı Suçlar” başlıklı bölümünde düzenlenmiştir. TCK’nın 86. Maddesi kasten yaralamayı düzenlerken 87.Maddesi neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama kurumunu düzenlemektedir. Kasten yaralama suçu ve cezası husunda maddeler aşağıdaki gibidir; Kasten Yaralama  Madde 86…

Daha Fazla Bilgi
Başa dön tuşu