bağıl takdir yetkisi

İdare Hukuku

Takdir Yetkisi

Takdir yetkisi, kamu hizmetlerinin çeşitliliğinin tek tek sayılması mümkün olmadığı, her türlü ayrıntının mevzuatta düzenlenememesi gibi sebepler idareye tanınmasını zorunlu kılınmıştır. Takdir yetkisi idare için bir zorunluluk olmakta birlikte bir sınırsızlık değildir. Bu sebeple takdir yetkisinin kullanımı özellik arz etmektedir. 15 Temmuz 2016 yılında vuku bulan darbe teşebbüsünden bu yana,…

Daha Fazla Bilgi
Başa dön tuşu