azmettirme suçu kaç yıl

30 Aralık 2019
azmettirme

Azmettirme

Azmettirme Arapça kökenli kelime olan “azmettirme”, bir suçu veya herhangi bir işi kesinlikle yapmasına karar verdirmek anlamına gelmektedir. Azmettirme TCK’da birinci kitabın ikinci kısmında “suça iştirak” başlığı altında düzenlenmektedir. TCK madde 38’de azmettirme; “(1) Başkasını suç işlemeye azmettiren kişi, işlenen suçun cezası ile cezalandırılır. (2) Üstsoy ve altsoy ilişkisinden doğan nüfuz kullanılmak suretiyle suça azmettirme halinde, azmettirenin cezası üçte birden […]