Astsubaylıktan subaylığa geçişte astsubaylara sadece 3 hak veriliyor. Fakat idare bu konuda esneklik tanıyabilmektedir. 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda açıkça düzenlenmiştir. Astsubaylıktan subaylığa geçiş sınav soruları; İç Hizmet Kanunu, İç Hizmet Yönetmeliği, Askeri Ceza Kanunu, Askeri Disiplin Kanunu, TSK Personel Kanunu, KKK Devamlı Emirler Muhtırası, Karargah Hizmetleri Yönergesi, Anayasa, Tarih, Genel Kültür, Jandarma ve Sahil Güvenlik için Kollukla İlgili Sair Mevzuat soruları sorulur.

Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu subay ve astsubayların atamalarına ilişkin hükümler 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ile Subay ve Astsubay Atama Yönetmeliğinde yer almaktadır. Bu yönetmelik kapsamında alımlar yapılır. Subay ve Astsubay Atamalarında Dikkate Alınacak Hususlar (926 s. K/m.118) Subayların ve astsubayların atanma ve yer değiştirmeleri, hizmetin aksatılmadan yürütülmesi esasına bağlı olarak; memleketin ekonomik,…