asker tam yargı davası

5 Ekim 2019
Uçak ve Helikopter Kazalarından Doğan Zararlar

Uçak ve Helikopter Kazalarından Doğan Zararlar

Uçak ve Helikopter Kazalarından Doğan Zararlar Helikopter kazalarından doğan zararlar idareden talep edilebilir. Askeri Yüksek İdare Mahkemesi (AYİM), komuyla ilgili kararlarında idarenin sorumluluğu ile tehlike ya da risk ilkelerine atıfta bulunmuştur. Mahkemeye göre: “İdare Hukuku ilkelerine ve T.C. Anayasasının 125 inci maddesine göre idare kendi eylem ve işlemlerinden doğan zararı ödemekle yükümlüdür. Bu suretle idarenin sorumluluğu Anayasa prensibi olarak kabul […]