Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması prosedürü Devlet Memurları Kanunu ve kurumların kendi iç düzenlemeleri sonucunda kişilerin görevlerine başlamalarından önce haklarında uygulanan bir tip soruşturmadır. Bu soruşturma ve araştırma sonucunda kişilerin haklarında adli veya idari bir tahkikat olup olmadığı, adli sicil kayıtlarının olup olmadığı ile yakın çevrelerindeki insanların (anne, baba, kardeş, teyze, amca vs.) devam etmekte…

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması kamu görevine girecek tüm kişiler için yapılan bir uygulamadır. Fakat 657 sayılı DMK’nin 48. maddesi 8. Fıkrasında yer alan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılmış olmak şartı 29 Kasım 2019 tarihinde 2018/73 esas, 2019/65 karar numarasıyla iptal etmiştir. Bu iptal kararıyla birlikte artık 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında olan [...]

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yeni kanun teklifi 16 AKP  milletvekili imzası ile 19 Haziran 2020 tarihinde TBMM Başkanlığı’na sunuldu. Bu teklifte Anayasa Mahkemesi iptal kararı neticesinde hukuka aykırı hususlar giderilmiştir. Kişisel veriler ve güvenlik soruşturmasına dair tüm hususlar detaylı şekilde düzenlenmiştir. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yönetmeliği açılacak idari davada en temel mevzuattır. Ayrıntılarını…

Devlet memuru olabilmek için kişinin kanunda sayılı şartları taşıması gereklidir. Bu şartlar Devlet Memurları Kanunu 48. maddesinde tek tek sayılmıştır. 676 sayılı OHAL Kararnamesi  74. maddesiyle, 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde düzenlenen devlet memurluğuna alınacaklarda aranacak genel şartlara sekizinci olarak “Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılmış olmak” da eklenmiştir. Güvenlik soruşturması uygulaması son zamanlarda bir çok mağduriyete yol…