arabuluculuktan sonra dava açma süresi

Tazminat Hukuku

10 soruda İş Davalarında Arabuluculuk

7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanununa göre İş Mahkemesi; iş hukuku uyuşmazlıklarından kaynaklanan alacak, tazminat, hizmet tespiti gibi davalara bakmakla görevli olan Hukuk Mahkemesidir. İşçi ve işveren arasındaki anlaşmazlık uzlaşmaya varamıyorsa ve işçi haklarını alamadığını, kötü davranışa maruz kaldığını düşünüyorsa iş mahkemesi davası açabilir. İş mahkemeleri işçi ve işveren arasındaki anlaşmazlıklar…

Daha Fazla Bilgi
Başa dön tuşu