akademik personel güvenlik soruşturması 2018

4 Ekim 2019
Akademik Personel (Öğretim Görevlileri) Güvenlik Soruşturması

Akademik Personel (Öğretim Görevlileri) Güvenlik Soruşturması

Öğretim Görevlilerinin Güvenlik Soruşturması tüm akademik personel için zorunludur. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nda yapılan tanıma göre öğretim görevlisi yükseköğretim kurumlarında okutulan dersleri vermek, uygulama yapmak veya yaptırmakla yükümlü olan öğretim elemanıdır.