“Ağır ceza avukatı nedir?” sorusunun cevabına ilişkin ağır ceza avukatının kanunda ve ilgili mevzuatta yer alan bir tanımı bulunmamaktadır. Bu deyim halk arasında oluşturulmuş bir kalıp olup Ceza Hukuku kapsamında yer alan suçlardan cezası gereği ağır ceza mahkemelerinde görülmesi gereken davalarda sanık müdafiliği yapan avukatlar için kullanılan bir sözdür. Avukatlık mesleğinde diğer birtakım mesleklerde olduğu [...]
Ceza hukuku, devletin hukuk düzenini sağlamak adına kaleme alınmış hukuk dallarından bir tanesidir.  Aynı zamanda ceza hukukunu, hukuka ve sosyal düzene aykırı fiilleri, cezai sonuçlar ile yasaklayan hukuk kurallarının bütünü olarak da tanımlamak mümkündür. Önemli hususlardan bir tanesi de ceza hukukunda yer alan cezai sonuçların failin kişiliğine göre kimi zaman ödetici, kimi zaman tedavi veya [...]