Soruşturma aşaması: Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütür. Kovuşturma aşaması: Mahkeme ve yargılama safhası. İstinaf ve Temyiz aşaması: İstinaf Mahkemesi ve Yargıtay. Anayasa Mahkemesi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Savcılık ve Yerel Mahkeme Adli Süreç Nasıl İşler? Bu sorunun ilk aşaması savcılık ve yerel mahkeme aşamasıdır. Ceza yargılaması aşamaları soruşturma ve kovuşturmadır. Ceza adalet sistemi, suçların soruşturulması, kovuşturulma (yargılanması) ve cezaların infaz edildiği…