acele kamulaştırma kararının iptali davası dilekçesi

26 Ocak 2020
Acele Kamulaştırma

Acele Kamulaştırma

Acele Kamulaştırma Mülkiyet hakkı anayasal ve uluslararası sözleşmelerle korunan ve kişinin eşya üzerindeki hakimiyetini ifade eden temel haklardan biridir. Bu nedenle kanunda öngörülen usule uygun bir şekilde sınırlanabilir. Acele kamulaştırma mülkiyetin sınırlandırılma biçimlerinden biridir. Anayasa madde 35’te temel hak ve ödevler başlığı altında mülkiyet hakkı “Herkes, mülkiyet ve miras haklarına sahiptir. Bu haklar, ancak kamu yararı amacıyla, kanunla sınırlanabilir. Mülkiyet […]