Uzman çavuşluktan memurluğa geçiş belli şartların olması halinde mümkündür. Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde çalışan uzman erbaşlar, belirli şartları karşılamak kaydıyla KPSS şartı aranmaksızın memur olabiliyorlar. 657 sayılı DMK’nin 92. maddesi kimlerin uzman erbaşlık görevini bırakıp, memurluğa atanabileceği açık bir şekilde düzenlenmiştir. Devlet Memurları Kanunu 92; Memurluktan Çekilenlerin Yeniden Atanmaları; İki defadan fazla olmamak üzere memurluktan…