657 disiplin cezaları tablosu

8 Ekim 2019
Uyarma ve Kınama Disiplin Cezası

Uyarma ve Kınama Disiplin Cezası

Uyarma ve Kınama Disiplin Cezası Genel toplum düzeni ceza hukuku kuralları ile korunurken kamu hizmeti düzeni disiplin hukuku kuralları ile korunmaktadır. Kamu hizmetinin işleyişinde aksaklık yaşanmaması ya da kamu hizmetlerinin gereği gibi yürütülmesi amaçlarıyla kanun, tüzük ve yönetmeliklerde kamu personeline yönelik olarak çeşitli ödev, görev, sorumluluk ve yasaklar konulmuştur. Anılan kurallara aykırı davranılması halinde kamu personeline disiplin cezası verilmesi gerekmektedir. […]