6413 Sayılı Tsk Disiplin Kanunu

20 Ağustos 2019
Askeri Ceza Hukuku ve Askeri Ceza Avukatı Ankara

6413 Sayılı Tsk Disiplin Kanunu ve İdari Dava

6413 Sayılı Tsk Disiplin Kanunu ve İdari Dava A. 6413 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) temel görevi ülkemizi tehdit ve tehlikelere karşı korumaktır. Bu görev de disiplinli bir orduyla sağlanabilir. Bu sebeple, askerliğin temelini oluşturan disiplinin hukuki açıdan esaslarının ve uygulamalarının da iyi bilinmesi önem arz etmektedir. Bu kapsamda 16 Şubat 2013 yılında yürürlüğe giren […]