6197 sayılı eczacılar ve eczaneler hakkında kanun 2018

25 Ekim 2019
Eczane açma şartları

Eczane Açma Şartları ve Verilen Ruhsatın İptalini Gerektiren Haller

Eczane Açma Şartları ve Ruhsatın İptalini Gerektiren Haller Eczane açma şartları 6197 sayılı kanunda sayılmıştır. 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkındaki Kanun’un 1’inci maddesinin ikinci fıkrasına göre eczane açmak ve işletmek için öncelikli şart eczacı olmaktır. Yine aynı kanunun 2’nci maddesinde eczacılık yapabilmek için gerekli olan şartlar sayılmıştır. Buna göre; Türkiye Cumhuriyeti hudutları içinde eczacılık yapabilmek için aşağıdaki vasıfları haiz […]
24 Ekim 2019
Ankara idare hukuku avukatı görselidir. Ankara ilinde idare hukukunda uzman avukat arıyorsanız iletişime geçin

Eczanelerin Kapatılma Sebepleri Nelerdir?

Eczanelerin Kapatılma Sebepleri Nelerdir? Eczanelerin kapatılma sebepleri yönetmelikte tek tek sayılmıştır. Eczanenin muvazaalı işletildiğinin tespiti veya eczane vasfını yitirmesi ya da şartları taşımadığının anlaşılması halinde, Eczacılar ve Eczaneler Hakkındaki Yönetmeliğin 48’inci maddesi gereği il sağlık müdürlüğü tarafından eczanenin ruhsatnamesi iptal edilmektedir. Muvazaalı olarak eczane açıldığının tespiti halinde ise, eczacı beş yıl süreyle eczane açma ruhsatı verilmemektedir. Muvazaanın eczacılar arasında yapılmış […]