Pursaklar Avukat ve Hukuk Bürosu

Pursaklar Avukat ve Hukuk Bürosu

pursaklar avukat hukuk burosu

Pursaklar avukat ve hukuk büroları, Ankara Pursaklar bölgesinde çeşitli hukuki alanlarda uyuşmazlık, dava, danışmanlık, icra takipleri ve sözleşme süreçlerini yürütmektedir. Kadim Hukuk ve Danışmanlık I Pursaklar Avukat ve Hukuk Bürosu, bu kapsamda ceza, idare ve özel hukuk başta olmak üzere tüm hukuk dallarında müvekkillerine Pursaklar bölgesinde de hukuki hizmet sunmaktadır. Kadim Hukuk ve Danışmanlık I Pursaklar Avukat ve Hukuk Bürosu;

 • Ağır Ceza Mahkemeleri
 • Asliye Ceza Mahkemeleri
 • Çocuk Ceza Mahkemeleri
 • Sulh Ceza Hakimliği
 • Asliye Hukuk Mahkemesi
 • Sulh Hukuk Mahkemesi
 • Ticaret Mahkemesi
 • Aile Mahkemesi
 • Tüketici Mahkemesi
 • Bölge Adliye Mahkemesi (İstinaf)
 • Yargıtay (Temyiz)

görülen davalara bakar.

Pursaklar avukatları, müvekkillerinin hukuki sorunlarıyla birebir ilgilenir ve hukuki zeminde en uygun çözümleri bulmaya çalışırlar. Kural olarak hukukta yapılacak işlemler belirli sürelere tabidirler. Avukatlar da tam da bu noktada müvekkillerinin hak kaybını önlemek için belirlenen süre içerisinde gerekli tüm başvuruları gerçekleştirirler.

kadim hukuk avukat
kadim hukuk avukat

Kadim Hukuk ve Danışmanlık I Pursaklar Avukat ve Hukuk Bürosu Faaliyet Alanları

Kadim Hukuk ve Danışmanlık, Avukat Umur Yıldırım, Avukat Ege Yalçın ve Avukat Fatih Aydın tarafından Ankara’da kurulmuş, avukatlık ve danışmanlık hizmeti başta olmak üzere her türlü hukuki desteği yerli ve yabancı müvekkillerine sunmaktadır. Başta ceza davaları, idari davalar, hukuk davaları, icra takibinde bulunma, sözleşme hazırlık süreçlerini yürütme ve çeşitli hukuki alanlarda danışmanlık hizmeti sağlamaktadır.

Kadim Hukuk ve Danışmanlık Ankara’da kurulmuş bir avukatlık bürosu olmakla birlikte ülkemizin pek çok ilinde, özellikle de İstanbul, İzmir, Adana, Balıkesir, Bursa ve Samsun gibi büyük şehirlerde bulunan hukuk büroları ile eş zamanlı şekilde faaliyet göstermektedir. Büromuz Türkiye’nin her ilinde ulusal ve uluslararası her konuya ilişkin hizmet vermektedir.  Bu kapsamda, hukukun farklı alanlarında yoğun bir şekilde çalışmalarını devam ettiren Kadim Hukuk ve Danışmanlık I Pursaklar Avukat ve Hukuk Bürosunun temel bazı faaliyet alanlarını belirtmekte fayda vardır. Bunlar:

 • Ceza soruşturma ve kovuşturma evreleri
 • Ceza davası temyiz ve istinaf süreçleri
 • Miras davaları
 • Yabancılar hukuku kapsamında yapılacak izin başvuruları ve davalar
 • Gayrimenkul davaları ve tapu işlemleri
 • İcra ve iflas hukuku kapsamında dava ve işlemler
 • Tüketici hukuku kapsamında dava ve işlemler
 • Gayrimenkul ve kira hukuku kapsamında dava ve işlemler
 • Şirketler hukuku kapsamında dava ve işlemler
 • Boşanma avukatı ve aile hukuku kapsamında dava ve işlemler
 • İş hukuku kapsamında işçi ve işveren talepleri kaynaklı dava ve sözleşmeler
 • İdare hukuku kapsamında dava ve işlemler

Pursaklar Avukat İletişim ve Adres Bilgileri

Pursaklar Avukat Telefon Numarası: 0312 911 9553

Pursaklar Avukat Adres: Koç İkiz Kuleleri B Blok Kat:4 Daire:7 Çankaya/ANKARA

E-Posta Adresi: [email protected]

Mesai Saatleri: Hafta içi 09.00 – 18.00 (Mesai saatleri dışı ve online randevu talepleri için ofisimizle ayrıca görüşmeniz gereklidir.)

Kadim Hukuk ve Danışmanlık I Pursaklar Avukat ve Hukuk Bürosu Çalışma Prensipleri

Ankara Pursaklar ilçesinde avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti vermekte olan Kadim Hukuk ve Danışmanlık, Avukatlık Kanunu kapsamında belirtilen temel ilkeler ve prensiplere uygun hizmet vermektedir. Bu temel ilke ve prensipler:

 • Dava ve hukuki süreçlerin işleyişinde dikkat, özen ve gizlilik ilkeleri kapsamında hareket edilir.
 • Müvekkilin hak ve menfaatlerinin korunması her zaman ilk sıradadır.
 • Dava ve hukuki süreçler hakkında müvekkil bilgilendirilir.
 • Dava ve hukuki süreçlerde müvekkil ile şeffaf bir iletişim süreci yürütülür.
 • Süreç içerisinde müvekkile ait kişisel bilgiler meslek etiği kapsamında mutlaka gizli tutulur.

Pursaklar ilçesinde hukuki faaliyetlerini sürdürmekte olan Kadim Hukuk ve Danışmanlık genel ilke ve prensiplerini belirttikten sonra çalışma usul ve yöntemlerini de belirtmekte fayda vardır.

 • Kadim Hukuk ve Danışmanlık, iletişim kuran müvekkil adayı dikkatle dinlenip, tarafların uygun olduğu zaman dilimine randevu vererek görüşme sağlar.
 • Önem ve aciliyeti olan konularda, müvekkil ile acil noktalara dair görüşülüp yapılması gerekenlere ilişkin hukuki görüş bildirir ve derhal sürece dahil olunur.
 • Dava veya hukuki uyuşmazlığa dair bilgi ve belgeler müvekkilden alınarak detaylıca incelir.
 • Detaylı inceleme yapıldıktan sonra müvekkil adayı bilgilendirilir ve sürecin gidişatından haberdar edilir.
 • Müvekkil adayı ile sağlanan iletişim süreci neticesinde avukat müvekkil ilişkisi kurulması durumunda noterden vekalet vermesi istenir.
 • Vekaletin alınmasının ardından yargılama sürecine derhal dahil olurnur ve yargılama süreci boyunca gerekli çalışmalar yapılır.
 • Tüm süreç boyunca Kadim Hukuk ve Danışmanlık I Pursaklar Avukat ve Hukuk Bürosu, müvekkile bilgilendirmelerde bulunur ve hukuki sürecin akışına dair kendisini haberdar eder.
 • Yargılama sürecinin bitmesiyle birlikte eğer hükmün icraya konulması gerekiyorsa bunun için gereken hukuki adımlar atılır.
pursaklar avukat ucretleri
pursaklar avukat ucretleri

Pursaklar Avukat Ücreti

Pursaklar avukatları ile müvekkilleri arasında tek bir avukatlık ücreti bulunmamaktadır. Her dosya türüne göre avukatlık ücretleri de farklılık göstermektedir. Bu konuda Ankara Barosu’nun yayınladığı Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi önemli bir referans noktası olarak kabul edilmektedir. Ankara Barosu, her sene güncellediği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi ile dava ve hukuki iş kalemleri için avukatlık ücret listesi yayınlar. Bu tarifede belirtilen ücretler çerçevesinde avukatlık ücreti, Pursaklar avukatları ve müvekkilleri arasında serbestçe belirlenir. Ancak önemle belirtmek gerekir ki, bu ücret tarifesi tavsiye niteliğinde olup bağlayıcı değildir.

Pursaklar avukat ücreti belirlenirken; işin kapsamı, avukatı emek ve hukuki birikimi, sürecin zorluğu, ne kadar süreceği, taraf sayısı ve kapsamın gibi hususlar göz önünde bulundurularak ve Ankara Barosu tarifesinin üstünde veya en az o kadar bir ücrette anlaşılabilir.

 • Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Uyuşmazlıklar 7.815,00 TL
 • Paydaşlığın Giderilmesi Davaları 12.190,00 TL’den az olmamak üzere dava konusu edilen malın mahkeme tarafından tespit edilen bedelinin vekil payına düşen kısmının %10’u
 • Kira Bedelinin Tespiti Davaları Davacı vekili için 9.500,00 TL’den az olmamak üzere artışa yıllık kira bedelinin %15’i davalı vekilliği için 8.000,00 TL
 • Maddi ve Manevi Tazminat Davaları 8.815,00 TL’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i
 • Evlat Edinme Davası 10.190,00 TL
 • Tapu veya Nüfus Müdürlüklerinde İsim Düzeltilmesi, Değiştirilmesi, Yaş Düzeltilmesi, Kazai Rüşt Davaları 9.190,00 TL
 • Vasiyetnamenin İptali Davaları 13.625,00 TL
 • El Atmanın Önlenmesi ve Her Türlü İrtifak Hakkının Kurulmasına İlişkin Davalar 11.690,00 TL
 • Alacak ve Maddi Manevi Tazminat Davaları 9.815,00 TL’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i
 • Ticari Şirketler Kararları Hakkında Ortaklar Adına Açılacak Davalar 15.315,00 TL
 • Menfi Tespit ve İstirdat Davaları 11.500,00 TL
 • İstihkak Davaları 11.500,00 TL
 • Değeri Para ile Ölçülebilen İcra Takipleri İş Sahibinden alacağın %10’u
 • Değeri Para ile Ölçülemeyen İcra Takipleri 7.815,00 TL
 • Vergi Mahkemelerinde Görülen Davalar Duruşmasız 16.315,00 TL
 • Sulh Ceza Hakimliği ve İnfaz Hakimliği 9.790,00 TL
 • İş Davalarında Değeri Parayla Ölçülemeyen Davalar 11.315,00 TL
 • Bireysel Başvuru Duruşmalı 25.625,00 TL
 • Bireysel Başvuru Duruşmasız 15.315,00 TL
 • Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine Bireysel Başvuru 33.315,00 TL

Ankara Pursaklar Avukatlık Hizmetleri

Ankara’nın Pursaklar ilçesinde de faaliyet göstermekte olan Kadim Hukuk ve Danışmanlık, çeşitli hukuki alanlarda müvekkillerine hizmet sunmaktadır. Aşağıda bunlardan bazıları sıralanmıştır. Fakat özellikle ifade etmek gerekir ki Kadim Hukuk ve Danışmanlık Ofisinin faaliyet gösterdiği alanlar, aşağıda listelenenlerle sınırlı değildir.

Pursaklar İş Hukuku Avukatı

Ankara Pursaklar bölgesinde iş hukuku alanında çeşitli uyuşmazlıklar meydana gelmektedir. Bu çerçevede Kadim Hukuk ve Danışmanlık I Pursaklar Avukat, söz konusu alanda çeşitli avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmetlerini sunmaktadır. Bunlardan bazıları şu şekildedir;

Dava Öncesiİstifa veya işten çıkarmanın hukuka uygun olup olmadığı, dava konusuna ilişkin bilgi ve belgelerin toplanması, arabuluculuk sürecinin başvuru, takip ve sonuçlandırılması, dava açmadan önce hazırlık
Davanın Açılmasıİş davasına ilişkin sürecin tespiti ve dava dilekçelerinin hazırlanması, dava dosyasına ilişkin müvekkilin bilgilendirilmesi, Dava dosyasına delillerin eklenmesi.
İşçinin Alacaklarına İlişkin UyuşmazlıklarKıdem, ihbar, kötü niyet, fazla mesai, işe başlatmama tazminatı, işçi alacakları ve mobbingden kaynaklanan davalar, işe iade davası.
İşverenin Haklarına İlişkin Uyuşmazlıklarİş sözleşmelerinin hazırlanması ve uyarlanması, fesih bildirimi yapılması, işçi dosyalarının takibi ve iş davalarının yürütülmesi, hizmet tespiti davalarından doğan uyuşmazlıklar.
Sendikal UyuşmazlıklarToplu iş sözleşmesinden doğan sendika ile işçi yahut işverenden kaynaklanan tüm hukuki süreçler

Pursaklar Boşanma ve Aile Avukatı

Pursaklar boşanma ve aile avukatı olarak Kadim Hukuk ve Danışmanlık I Pursaklar Avukat kadrosu, bu alanda uyuşmazlık yaşayan müvekkillerinin hak ve menfaatlerinin korunması adına gereken tüm hukuki adımları atarak müvekkillerinin haklarını korur. Aşağıda aile hukuku ve özellikle boşanma hususunda yürütülen avukatlık hizmetlerinden bazıları belirtilmiştir.

Dava ÖncesiBoşanma davası için gerekli hukuki zeminin oluşturulması, davanın anlaşmalı yahut çekişmeli olarak yürütüleceğine karar verilmesi, ön hazırlık ve delillerin toplanması,
gerekli mallara tedbir konulması ve koruma kararının aldırılması.
Dava SüreciDava dilekçesinin ve eklerinin hazırlanarak aile mahkemesinde davanın açılması,
Nafaka, ortak konutun kullanımı, velayet, maddi ve manevi tazminat, ziynet eşyaları gibi dava, bu davayla ile ilgili tedbirlerin alınması, duruşmaların takibi, anlaşmalı boşanmaya karar verilmesi halinde protokolün hazırlanması, nafaka ve tazminatların icrası, gerekli hallerde istinaf ve temyiz aşamaları ve mal paylaşımı davası.
Dava SonrasıNafaka, maddi ve manevi tazminat, çocuk velayeti, mal paylaşımı gibi hususlarda icra işlemlerinin yapılması, mal paylaşımının sağlanması.

Pursaklar Ceza Avukatı

Ankara Pursaklar bölgesinde ceza hukuku alanında Kadim Hukuk ve Danışmanlık I Pursaklar Avukatları faaliyet göstermektedir. Müvekkillerin ceza davalarında herhangi bir hak kaybına uğramaması adına süreci başından sonuna kadar titizlikle yürütür. Aşağıda ceza hukuku hususunda yürütülen avukatlık hizmetlerinden bazıları belirtilmiştir.

Soruşturma AşamasındaŞikayet dilekçesinin hazırlanması, tutuklama, el koyma ve adli kontrole itiraz,
cezaevi, karakolda verilen ifadeye katılma, soruşturma işlemlerini yürütme.
Kovuşturma AşamasındaCeza dosyasının takibi ve delil eklenmesi, sanık açısından etkin savunma yapılması, mağdurun şikayetin etkin bir şekilde izah etmek, tutuklu sanıkla cezaevi görüşmeleri, tutukluluğa itiraz, duruşmaların takibi
İstinaf ve Temyiz Süreciİstinaf ve temyiz dilekçelerinin hazırlanması, başvuruları ve sürecin takibi, denetimli serbestlik takibi, haksız tutuklama tazminatı süreci, hak ihlali halinde AYM başvurusu, infaz sürecinin takibi, verilen kesin karara karşı olağanüstü kanun yollarına gitme.

Pursaklar Bilişim Avukatı

Bilişim hukuku alanında güncel gelişmelerin takibi oldukça önemlidir. Bu konuda Kadim Hukuk ve Danışmanlık I Pursaklar Avukat, güncel gelişmeleri takip ederek bilişim hukuku alanında müvekkillerine avukatlık hizmeti ve danışmanlık sağlamaktadır. Bunların bir kısmına aşağıda yer verilmiştir.

KVKKŞirketlere KVKK eğitimi, KVKK uyumunun sağlanması ve güncellenmesi,
KVKK suçları ve şikayet süreçlerinin takibi, VERBİS kaydı ve sözleşmelerin hazırlanması, KVK Kurumuna şikayette bulunma.
Bilişim SuçlarıBilişim alanındaki suçlarla ilgili ceza soruşturma ve kovuşturma süreçlerinin takibi, bilişim suçlarına ilişkin gerekli kurum ve kuruluşlara şikayette bulunmak.
Erişimin Engellenmesiİnternetten içerik kaldırma, erişimin engellenmesi, erişimin engellenmesi kararına itiraz edilmesi, Google, Twitter, İnstagram, Youtube’dan video, haber ve içerik kaldırma, şikayet sitelerinden şikayet kaldırma vs. süreçler,
Online İtibar YönetimiOnline itibar yönetimine ilişkin gerekli adımların takip edilmesi, bilişim mevzuatının sağladığı imkanlar çerçevesinde şirket veya şahısların internet ortamındaki olumsuz imaja neden olan içeriklere yönelik hukuki süreçler.

Pursaklar Yabancılar Avukatı

Pursaklar bölgesinde yabancılar hukuku alanında çeşitli uyuşmazlıklar yaşanmaktadır.  Kadim Hukuk ve Danışmanlık I Pursaklar Avukat, bu kapsamda yabancılar hukuku alanında faaliyetlerde bulunmaktadır. Bu hukuki hizmetlerin bir kısmı ise aşağıda sıralanmıştır.

Çeşitli İzinlerİkametgah, çalışma, öğrenci izni gibi çeşitli izinlerin alınması,
vatandaşlık başvurusunun yapılması, vatandaşlık için aranan koşullarının sağlanıp sağlanmadığının takip edilmesi ve diğer tüm sürecin takibi,
Deport ve İdari Gözetim KararlarıYabancılar hakkında verilen sınır dışı kararına itiraz ve dava süreci, idari gözetim kararına karşı yasal yollara başvurulması, ceza soruşturma ve kovuşturma süreçlerinin takip edilmesi.
Şirket, Gayrimenkul, Banka ve Hukuki HizmetlerTürkiye’de şirket kurulumu veya yabancı şirketin Türkiye’de şube açma işlemleri, Yabancı şirketlerin Türkiye’deki işlemlerine ilişkin hukuki danışmanlık, Yabancıların gayrimenkul alım ve satımları, Banka hesabı açmaları vb. hukuki işlemleri,

Pursaklar Gayrimenkul Avukatı

Pursaklar ilçesi gayrimenkul hukuku bakımından hukuki uyuşmazlıklar çok olduğu bir bölgedir. Bu sebeple gayrimenkul alanında çeşitli hukuki uyuşmazlıklarla da sıklıkla yaşanmaktadır. Bu kapsamda Kadim Hukuk ve Danışmanlık I Pursaklar Avukat, gayrimenkul hukuku alanında müvekkillerine hukuki hizmet sağlamaktadır. Yürütülen faaliyetlerin bir kısmına ise aşağıda yer verilmiştir.

Gayrimenkul DavalarıOrtaklığın giderilmesi, Önalım (şufa) davaları,  Muhdesatın aidiyetinin tespiti davası, Miras paylaşımı, Kadastro işlemleri,  Kira ve ecrimisil davaları, Tapu davaları vs
Tapu İşlemleriİntifa, irtifak, geçit hakkı, kullanım hakkı, aile konutu şerhi, ipotek vb. şerhlerin konulması kaldırılması, kat mülkiyetine ilişkin işlemler, Gayrimenkul alım – satımı vs. süreçler,
Gayrimenkul SözleşmeleriTaşınmaz satış sözleşmesi, İpotek, kat karşılığı inşaat sözleşmesi, gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi, ölünceye kadar bakma sözleşmesi vb. sözleşmelerin hazırlanması ve bu sözleşmelerin tapuda işlenmesi.

Pursaklar İcra Avukatı

İcra hukuku alanında Ankara Pursaklar bölgesinde Kadim Hukuk ve Danışmanlık I Pursaklar Avukat, çeşitli hukuk alanlarında müvekkillerine hizmet sağlamaktadır. Bölgede yaşanan hukuki yoğunluk da göz önünde bulundurulunca söz konusu faaliyetler, hukuki sürecin doğru ve eksiksiz yürütülmesi oldukça önemlidir.

İcra Takibiİlamlı icra takibi, ilamsız icra takibi, nafaka takibi, kira alacağı takibi, senetle icra takibi süreci, takibin kesinleştirilmesi, alacakların tahsili işlemleri
Haciz İşlemleriMaaş, emekli ikramiyesi, gayrimenkul, araç ve banka hesap haczi işlemlerinin yapılması, borçlunun alacaklı olduğu başka icra dosyasına haciz konulması işlemleri.
İcra Davalarıİtirazın iptali, itirazın kaldırılması, sıra cetveline itiraz, haczin kaldırılması,
memur muamelesini şikayet, ihalenin feshi davası  vs. davaların açılması ve takibi.

Pursaklar Ticaret ve Şirketler Hukuku Avukatı

Kurumsal nitelik taşıyan şirketlere kapsamlı hukuki danışmanlık verilirken, kurumsal nitelik taşımayan şirketlerin yeniden yapılandırılmasının sağlanması, şirket kuruluşu, sözleşmelerin hazırlanması, şirket defterlerinin düzenlenmesi, şirket hak ve menfaatlerinin korunması için dava açılması, şirkete karşı açılan dava ve takiplerde şirketin savunulması, kurumsal nitelik taşıyan şirketlerin borçlularına karşı icra takipleri başlatılması ve takip işlemlerinin çağrı merkezimizin de katkısıyla yürütülmesi gibi alanlarda hizmet vermektedir.

Ankara Pursaklar ilçesinde ticaret ve şirketler avukatı olarak faaliyet gösteren Kadim Hukuk ve Danışmanlık I Pursaklar Avukat, bu alanda hukuki uyuşmazlık yaşayan müvekkillerin hak ve menfaatlerini koruyarak süreçleri en doğru yürütmektedir. Bu çerçevede sağlanan avukatlık ve danışmanlık hizmetlerinden bazıları aşağıda belirtilmiştir.

DanışmanlıkŞirketlere ve ticari işletmelere, sözlü veya yazılı, sürekli veya tek seferlik, ticari defterlerin tutulması, şirket faturalarının düzenlenmesi vb. her türlü konuda danışmanlık hizmeti sağlanması.
Dava TakibiŞirketlerin ticari iş ve ilişkilerinden, işletmelerinden ve çalışanları ile arasındaki hukuki ilişkiden kaynaklı davaların açılması, şirkete kayyum atanmasına ilişkin iş ve işlemlerin takip edilmesi.

Pursaklar İdare Hukuku Avukatı

Pursaklar ilçesinde idare hukuku alanında Kadim Hukuk ve Danışmanlık I Pursaklar Avukat faaliyet göstermektedir. İdari uyuşmazlıkları olan müvekkillerin hak ve menfaatlerinin korunması adına Pursaklar avukatı Kadim Hukuk ve Danışmanlık, idare hukuku alanında hizmet sağlamaktadır. Aşağıda, sayılanlarla sınırlı olmamak üzere idare hukuku alanında temel faaliyet alanları belirtilmiştir.

İptal Davaları ve İtirazlarİdari işleme karşı itiraz ve iptal davasının açılması, tüm dava sürecini ilişkin iş ve işlemlerin takip edilmesi, yürütme durdurma, vergi davalarının takibi ve istinaf ve temyiz süreçleri
Tam Yargı Davaları (Tazminat)İdarenin fiilinden kaynaklı doğan zarardan ötürü idareye itiraz ve zararın tazmini talebi, devamında idareye karşı tam yargı (tazminat) davasının açılması takibi, istinaf ve temyiz süreçlerinin takip edilmesi.

Pursaklar Avukat ve Hukuk Bürolarında Hukuki Danışmanlık

Pursaklar ilçesinde hukuki danışmanlık veya avukatlık hizmeti almak için Kadim Hukuk ve Danışmanlık ile irtibata geçebilirsiniz. Hukuki uyuşmazlık ve süreçler ancak gerekli usullere uygun biçimde yürütülmesi ve doğru stratejilerle hareket edilmesi durumunda fayda sağlayabilir. Dolayısıyla, avukatlık ofisinin teknik ve profesyonel anlamda hukuki bilgi ile tecrübeye sahip olmak önem arz eder. Bu noktada avukatın önemi ortaya çıkmaktadır.

Kadim Hukuk ve Danışmanlık, hukuki bir uyuşmazlığın incelenmesinde takım çalışması yöntemini tercih etmektedir. Bu yöntem ile, tüm yönleri ile olayın tam ve doğru olarak kavranması sağlanıyor ve ileride doğması muhtemel hukuki problemler göz önüne alınarak, ivedi ve etkili çözümler getiriliyor.

Yorum Gönderin

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

X
kadim hukuk ve danışmanlık