Otel Kayıtları Güvenlik Soruşturmasında Çıkar Mı?

Otel Kayıtları Güvenlik Soruşturmasında Çıkar Mı?

otel kayitlari guvenlik sorusturmasi

Otel kayıtları güvenlik soruşturmasında çıkar mı sorusuna bu makalemizde cevap vereceğiz. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması aday memur ve kamu görevine girecek adaylar hakkında uygulanan ve adayın görev alacağı pozisyon için gerekli güvenlik kriterlerinin varlığının incelendiği bir prosedür olarak karşımıza çıkmaktadır. Anayasa’ya aykırılıklar içerdiği gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi kararı ile iptal edilen güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması, AKP’li milletvekillerince eksik hususların giderilmesi ile birlikte bir yasa tasarısı olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulmuştur.

Otel kayıtları güvenlik soruşturmasında görevin gerektirdiği niteliklerle adayların uyuşması hususu da irdelendiği için memuriyette görev alacak adayların haysiyetli bir yaşam sürüyor olması gözetilmektedir.

Bu kanun teklifi ile güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının ne olduğu, nelere bakılacağı ve kimlerin incelemeye tabi tutulacağı gibi konular açıklığa kavuşturulmuştur. Otel kayıtları güvenlik araştırmasında çıkar mı sorusu ise aday memurların en çok merak ettiği konular arasında yer almaktadır. Güvenlik soruşturmanız otel kayıtları sebebiyle olumsuz sonuçlanması durumunda size bu durum bildirilmez. Sadece olumsuz sonuçlandığı tebliğ edilir. İçeri hakkında bilgi verilmez. İçeriği sadece idari dava açmanız durumunda öğrenebilirsiniz. İdari dava açtığınızda davayı buradan takip edebilirsiniz. https://www.turkiye.gov.tr/

Bu sebeple de otel kayıtları güvenlik araştırmasında çıkar mı sorusunun cevabı memuriyete girişte yapılan güvenlik soruşturmalarında önem arz etmektedir.

Polis Güvenlik Soruşturması Otel Kayıtları

Otel kayıtları Emniyet Genel Müdürlüğü nezdinde kayıt altına alınmaktadır. Devlet memurluğuna girişte doktor, öğretmen, astsubay, subay, hemşire, polis, jandarma, uzman erbaş, imam, mühendis gibi tüm meslek mensupları son aşama olarak güvenlik soruşturmasından da olumlu bir değerlendirmeye tabi tutulmak zorundadırlar. Güvenlik soruşturması olumsuz sonuçlanan adaylar atanmamakta, atanması gerçekleştikten sonra olumsuz değerlendirilenler ise görevlerine başlatılmamaktadırlar.

Otel kayıtları güvenlik soruşturmasında çıkar mı sorusunu yanıtlarken otel kayıtlarının niteliği haysiyetli bir yaşam sürüyor olmaktır. Devlet Memurları Kanunu uyarınca ve idarelerin kendi iç yönetmeliklerinde belirlemiş oldukları, mesleği temsil edecek çalışanların çalışma saatleri dışında da düzgün ve haysiyetli bir hayat sürüyor olması kamu düzenine olan güveni sarsmamak adına aranmaktadır.

Birçok farklı insanla farklı otel kayıtları bulunan adayların güvenlik soruşturmalarının olumsuz değerlendirildiği durumlarla karşılaşmaktayız. Polis güvenlik soruşturması otel kayıtları hususunun en çok bakıldığı güvenlik soruşturmalarından biridir.


Zira ahlaki zafiyet olarak nitelendirilen otel kayıtlarının birçok farklı insanla farklı otellerde kayıt altına alınmış olması, mesleğin onuruyla bağdaşmadığı gerekçesi ile güvenlik soruşturması değerlendirme komisyonları tarafından olumsuz değerlendirilmektedir.

Otel kayıtları güvenlik soruşturmasında olumsuz çıkar mı sorusunun yanıtı kısa bir özetle; belirttiğimiz koşullarda gerçekleşmesi takdirinde mesleğin de nitelikleri göz önünde bulundurulduğunda güvenlik soruşturmanızın olumsuz değerlendirilmesine sebebiyet verebilir. Bu durumda yapmanız gereken  60 gün içerisinde işlemin iptaline ilişkin dava açmak olmalıdır. İdare hukuku avukatı olarak sizlere idare ve memur hukuku konularında hizmet vermekteyiz. Olumsuz değerlendirilen güvenlik soruşturması sonucu hakkınızda tesis edilen idari işlemlerin iptali konusunda hizmet vermekten mutluluk duyacağımızı bilmeniz isteriz.

Otel Kaydı Sebebiyle Güvenlik Soruşturması Olumsuz Sonuçlanan Adaylar Ne Yapmalı?

Kararın kendilerine tebliğden itibaren 60 gün içinde idari dava açmaları gerekir. Açılacak idari davada yürütme durdurma talep edilmelidir. Dava İdare Mahkemesine açılmalıdır. İdare Mahkemesi davalı kurumun savunmasını aldıktan sonra yürütme durdurma kararını görüşecektir. En nihayetinde davayı esastan görüşüp karara bağlayacaktır.

İdari davalarda adayların en çok mağdur olduğu konu dava açma süresi ve dilekçelerin hazırlanmasıdır. Otel kayıtları sebebiyle güvenlik soruşturması olumsuz sonuçlanan adayların dava açma süresine dikkat etmesi gereklidir. Dava açıldıktan sonra ise idarenin savunmasına karşı cevaba cevap dilekçesi vermeleri gerekir. İdarenin savunması size ya da avukatınıza tebliğ edildikten itibaren  bu savunmaya karşı 30 gün içinde cevap verilmediği takdirde cevap hakkınız son bulacaktır. İdare hukukunda süreler çok büyük önem arz etmekte ve bu süreler çok kısıtlı ve kısa tutulmuş süreler olması sebebiyle iptal davaları hak kaybına yol açabilecek nitelikte davalardır.

X