İdare Hukuku

Ohal Komisyonundan Ret Alanlar Ne Yapmalı?

Tarafımıza sıkça Ohal komisyonundan ret alanlar ne yapmalı? Şeklinde soru yöneltilmektedir. Ohal komisyonu 7075 sayılı Kanun (685 sayılı KHK) 22 Mayıs 2017  tarihinde kurulmuştur. Yedi Üyeden oluşan Ohal komisyonun bünyesinde 80’i raportör (hakim, uzman, müfettiş) olmak üzere toplam 250 personel görev almaktadır. Ohal komisyonu başvurusu sonucunda komisyon tarafından verilen ret kararına karşı idari yargı mercilerinde idari dava açılmalıdır.

Özellikle belirtmek isteriz ki Ohal komisyon bir idari kuruldur ve verdiği kararlar bu nedenle yargı kararları gibi sağlıklı değildir. Bu nedenle Ohal komisyonundan ret alınması sizleri olumsuzluğa psikolojiye düşürmesin.

Ohal komisyonu ret kararına karşı iptal davası açma hakkınız bulunmaktadır. Bu durumda Ohal komisyonun ret kararı vermesine itiraz edebilirsiniz.Özellikle gerçekten haksızlığa uğradığınızı, verilen kararın hukuka aykırı olduğunu düşünüyorsanız oldukça etkili olacaktır. Ohal komisyon kararına karşı iptal davası makalemizi bu linkten okuyabilirsiniz : https://kadimhukuk.com.tr/makale/ohal-komisyonu-kararina-karsi-iptal-davasi/

idari dava süreci nasil isler
idari dava süreci

Ohal komisyonu kabul ve ret olmak üzere 2 türlü karar vermektedir.

Kabul kararı;

Kamu görevinden çıkarılan kişinin tekrar mesleğine dönmesidir. Burada önemli husus şudur ki; kişinin eski kurumda çalışılmasına izin verilmemektedir. Fakat tüm maaş ve özlük hakları korunarak başka bir kurumda çalıştırılmaktadır. Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu tarafından başvurusu kabul edilen kişilerin atama işlemi, ilgisine göre en son görev yapılan kurum ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından yapılır. Aynı zamanda bu kişilerin geçmişe dönük mali ve sosyal haklarını da geri verilir.

Ret kararı; 

Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu, incelemesini terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti, aidiyeti, iltisakı veya bunlarla irtibatı olduğunu düşündüğü durumlarda verilen karardır.

İşte Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu tarafından ret kararı verilmesi durumunda izlenecek bu makalemizde ele alınacaktır.

Ohal komisyonundan red alanlar ne yapmalı?

Öncelikle belirtmek isteriz ki Ohal komisyondan ret kararına karşı 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemesine yürütme durdurma istemli iptal davası açmalıdır.

ohal komisyon feto ret sayisi

Ohal Komisyonu Ret Kararı Tebliği

Ohal komisyonu ret kararına dava açma süresi 60 gün olup kararın tebliği ile bu süre başlamaktadır. Ohal komisyonundan ret alanlar ne yapmalı? Öncelikle bu tebliğ tarihi bir yere not almalı. Çünkü tebliğ tarihini Ohal ret kararına karşı açılacak iptal davası dilekçesine yazacaksınız.

Ohal komisyonunun kamu görevinden çıkarılanların başvurusu ile ilgili kabul veya ret kararları inceleme dosyasının iade edileceği ilgili kamu kuruluşu tarafından başvuranın adresine tebligat kanunu hükümlerine göre tebliğ edilir. Yani OHAL İnceleme Komisyonu’nun doğrudan doğruya başvuran kişiye tebligat yapması söz konusu değildir. Tebliğat sürenin başlangıcı önemlidir. Eğer adresiniz değiştiyse bunu Ohal komisyonuna dilekçe ile bildiriniz.

Ohal komisyonundan red alanlar ne yapmalı? Ohal komisyonu tarafından ret kararının tebliği beklenemelidir. Ohal ret kararı tebliğ edildikten sonra bunu tarihi not alıp 60 gün içinde idari dava açmalıdır.

Ohal komisyon kararınızı bu linkten takip edebilirsiniz. https://ohalkomisyonu.tccb.gov.tr/

Ohal Komisyonu Ret Kararına Karşı İdari Dava

Ohal komisyonu ret kararına karşı idari dava açılmalıdır. Açılacak idari davada yürütme durdurma talep edilmelidir. 15 Temmuz sonrası çıkarılan KHK’de yürütme durdurma kararı verilmeyeceği belirtilse de bu durum Anayasa Mahkemesi kararı ile ortadan kalmıştır. Bir çok avukat bu hususu gözden kaçırmakta ve yürütme durdurma talep etmemektedir.

Ohal komisyonu ret kararına karşı idari dava 60 gün içinde size özel hazırlanacak dava dilekçe ile idare mahkemesine başvurularak gerçekleştirilir.

60 günlük süre hak düşürücü süredir. Bu süre geçirildikten sonra dava açılması durumunda davanız usulden reddedilecektir. Bu nedenle süreye azami dikkat edilmelidir. Bu hak düşürücü sürelerin geçirilmemesi ve tüm idari sürecinin takibi noktasında profesyonel bir avukat ile çalışmak mağdurların tekrar mağdur olmasını bakımından önemli bir husustur.

Üstte açıklandığı üzere Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu kararına karşı açılacak olan yürütme durdurma istemli iptal davaları sadece Ankara İdare Mahkemelerinde açılacaktır. Bu kapsamda Ankara’da bulunan ve idari yargı alanında uzman bir avukatlık bürosu çalışmak önem arzetmektedir.

Son olarak Ankara İdare Mahkemelerince verilecek olan kararlara karşı Ankara Bölge İdare Mahkemelerine istinaf kanun yoluna başvurulacaktır.Bölge İdare Mahkemelerinin vereceği karara karşıda son olarak Ankara’da bulunan Danıştay‘a temyiz başvurusunda bulunulacaktır. Bu süreçler olağan kanun yolu kapsamındadır. Olağanüstü kanun yolu olarak belirtilen  süreçlerden lehe karar alınamaması durumunda adil yargılanma hakkı başta olmak üzere diğer temel hak ve hürriyetlerin ihlali iddiası ile Ankara’da bulunan Anayasa Mahkemesi (AYM)’ne bireysele başvuru yoluna gidilmesi gereklidir. En son olarak ise yine bireysel başvuru yoluyla Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM)’ne başvuruda bulunulmalıdır.

Başa dön tuşu