Miras Hukuku

Mirasçılık Belgesi

Miras hukuku, kişilerin yaşamları sona erdikten sonra sahip oldukları malvarlıkları konusunu kapsamaktadır. Söz konusu malvarlıklarının kime ait olacağı Miras Hukuku’nun temelidir. Kişinin yaşamının sona ermesinin ardından geride kalan mal varlıklarının kimin olacağı sorunsalını mirasçılık belgesi veyahut veraset ilamı dediğimiz belge çözmektedir.

Mirasçılık Belgesi Ne Demek?

Veraset ilamı bir diğer adıyla mirasçılık belgesinin tanımı Türk Medeni Kanunu’nun 598.maddesinde yapılmıştır. Kanundan da anlaşılacağı üzere mirasçılık belgesi mirasçılara mirasçı olduklarını gösterir belgedir. İlgili madde şu şekilde düzenlenmiştir;

Yasal mirasçı oldukları belirlenen kişilere başvuru üzerine sulh mahkemesince veya noterlikçe mirasçılık sıfatlarını gösteren belgeye denir.

e devlet veraset ilami

Mirasçılık belgesi;

Madde 598Başvurusu üzerine yasal mirasçı oldukları belirlenenlere, sulh mahkemesince veya noterlikçe mirasçılık sıfatlarını gösteren bir belge verilir.

Mirasçı atamaya veya vasiyete ilişkin ölüme bağlı tasarrufa mirasçılar veya başka vasiyet alacaklıları tarafından kendilerine bildirilmesinden başlayarak bir ay içinde itiraz edilmedikçe, lehine tasarrufta bulunulan kimseye, sulh mahkemesince atanmış mirasçı veya vasiyet alacaklısı olduğunu gösteren bir belge verilir.

Mirasçılık belgesinin geçersizliği her zaman ileri sürülebilir.

Ölüme bağlı tasarrufun iptaline ilişkin dava hakkı saklıdır.

Mirasçılık Belgesi Nereden Alınır?

Veraset ilamı nereden alınır sorusunun cevabı Türk Medeni Kanunu’ndadır. Veraset ilamı sulh hukuk mahkemelerinden veyahut noterlerden alınabilir. Veraset ilamı için mirasçının kendisi veya avukatı notere ya da sulh hukuk mahkemesine başvurarak ilamın kendilerine verilmesini talep edebilirler. Ancak burada dikkat edilmesi gerek nokta şudur ki; T.C vatandaşı olmayan mirasçılar, mirasçılık belgelerini yalnızca sulh hukuk mahkemelerinden alabilirler. Yabancı mirasçıların notere başvurarak veraset ilamı talep edemez ve alamazlar.

Miras hukukuyla ilgili yürüttüğümüz diğer davaları buradan inceleyebilirsiniz. https://kadimhukuk.com.tr/faaliyet-alanlarimiz/miras-hukuku/

Sıklıkla tarafımıza mirasçılık belgesi noterden alınır mı? Şeklinde sorular gelmektedir. Medeni Kanunda belirtildiği üzere veraset ilamı noterden alınabilir. Fakat itilaf varsa veya mirasçılar çok eskiyse Sulh Hukuku Mahkemesine başvurmakta fayda vardır.

E-devlet Üzerinden Veraset İlamı Sorgulama Nasıl Yapılır?

  1. Akrabalarından miras kalıp kalmadığını öğrenmek isteyenlerin ilk olarak T.C ve  e-devlet şifresi kullanarak e-devlet resmi internet sitesi olan https://www.turkiye.gov.tr/ internet sitesine girmesi gerekiyor.
  2. Sonrasında kullanıcı bölümünden T.C kimlik numaranızı ve e-devlet şifrenizi yazarak kullanıcı girişi yapın.
  3. Anasayfada yeralan arama butonuna “Veraset İlamı Sorgulama” yazmanız yeterli olacaktır. Çıkan ekranda veraset ilamı sorgulama yapabilirsiniz.

Mirasçılık Belgesi Nasıl Alınır?

Mirasçılık belgesi, murisin malvarlıkları üzerinde mirasçıların pay oranları gösteren bir belgedir. Bu belgenin düzenlenmesi için tek bir mirasçının başvurusu yeterlidir. Veraset ilamı için sulh hukuk mahkemelerine başvurulduğunda genelde mahkeme duruşmasız olarak mirasçılık belgesini düzenlemektedir. Mirasçılık belgesinin talebi, çekişmesiz işlerdendir. Dolayısıyla mirasçılık belgesini almak için sulh hukuk mahkemesine başvurulduğunda davalı taraf olmayacaktır. Başvuruda bulunulacak mahkeme murisin ikametgahının bulunduğu sulh hukuk mahkemesidir.

Genellikle mahkeme 1 hafta içerisinde mirasçılık belgesini vermektedir ve kural olarak mahkeme ilamı niteliğinde değildir.

Mirasçılık belgesini talep edebilmek için yasal mirasçı olmaya gerek yoktur. Atanmış mirasçılar da bu belgeyi talep edebilirler. Yasal mirasçılar kimdir sorusuna yanıt olarak, miras bırakının kendi talebi ile değil de kanuni zorunluluk olarak mirasçı oldukları kişilerdir. Bunlar kanuna göre genel tanımı ile miras bırakanın kan hısımları, evlatlık ve altsoyu ile sağ kalan eştir. Atanmış mirasçı ise miras bırakanın kendi iradesi ile miras bıraktığı kişilerdir. Bu noktada mirasçılık belgesini hem yasal mirasçıların hem de atanmış mirasçıların talep edebileceğini bir kez daha belirtmek gerekir. Atanmış mirasçıların miras üzerinde hak sahibi olduklarını öğrendikten sonraki 1 ay içerisinde kimse itiraz etmemiş ise onlar da veraset ilamı talep edebileceklerdir.

Mirasçılık Belgesinin İptali

Veraset ilamı karine olarak doğru kabul edilmektedir ancak aksi ispatlanabilir nitelikte bir belgedir. Dolayısıyla yeterli delil ve belgelerin olduğu takdirde mirasçılık belgesinin iptali için dava açılabilir ve açılacak olan dava için herhangi bir zamanaşımı ya da hak düşürücü süre yoktur.

Mirasçılık belgesinin iptali için Sulh Hukuk Mahkemesinde dava açılır.

Veraset İlamı ve Mirasçılık Belgesi Aynı Şey Mi?

Veraset ilamı ile mirasçılık belgesi aynı şeydir. Veraset ilamı daha çok hukuki bir terimdir. Mirasçılık belgesi ise daha çok halk dilinde kullanılan adıdır. Özetlemek gerekirse veraset ilamı hak iddia etmeye yarayan bir belgedir. Mirasçılar ya da onların vekalet verdikleri avukatlar tarafından alınabilir. Bu belge ile hem mirasçılıklarını kanıtlayabilmekte hem de miras olarak kalan menkul ve gayrimenkuller üzerinde tasarrufta bulunabilmektedirler. Bu belge olmaksızın mirasın taksimi yapılamamaktadır. herhangi bir hak düşürücü süreye tabi olmamakla birlikte istenildiği zaman çıkarılabilen bir belgedir.

Başa dön tuşu