Is Hukuku Avukati Ankara

İş hukuku işçi ve işveren arasındaki ilişkileri, borçları, yükümlülükleri ve hakları düzenleyen bir hukuk dalıdır. Bu ilişkilerin temeldeki ilk ilişkisi bireysel iş ilişkisini de oluşturan işçi ve işverenler arasında hizmet akdinden (iş akdinde) kaynaklanır. İşçi ile işveren arasındaki iş ilişkisi hukuki çerçeveye oturtulduğu zaman ortada bir iş akdinin olması gerekir. İş akdi konusu, çalışma/emek/iş olan bir akittir. İş akdi konusu çalışma/emek/iş olan bir hukukun temel ilkesi, iş hukuku avukatı ankara ile birlikte yönetilmesi gereken hukuki süreçte işçinin korunmasıdır.

Ankara’da yaşıyorsanız ve iş hukukunda desteğe ihtiyacınız varsa bu desteği iş hukuku avukatı ankara ile sürdürmeniz menfaatinize olacaktır. Tüm hukuki adımlar için size yardımcı olabilecek bir avukatlık ofisi ile iletişime geçmelisiniz. Aynı şekilde iş hukuku avukatı ankara çevre illere de hizmet verebilmektedir.

Emekçi olan işçi işveren tarafından eksik prim ödenmesi, ücretinin zamanında ödenmemesi, ücretinin eksik ödenmesi, işten haksız çıkarılma gibi durumlar ile karşılaşabilmektedir. Böyle durumlarda, iş hukukunda dava açılmasının şartı olan arabuluculuk başvurusunun yapılması ve bu arabuluculuk görüşmesinin olumsuz geçmesi sonucunda, iş mahkemesinde dava açılması gerekmektedir.

İş hukukunda, İş Mahkemeleri Kanunu’nun yürürlüğe girmesi ile işbu Kanun’un 3. maddesinde yer alan Kanuna, bireysel veya toplu iş sözleşmesine dayanan işçi veya işveren alacağı ve tazminatı ile işe iade talebiyle açılan davalarda, arabulucuya başvurulmuş olması dava şartıdır.” şeklindeki hüküm gereğince arabuluculuk müessesi zorunlu hale gelmiştir. Arabuluculuk başvurusundaki talepler, bu aşamada uyuşulamaması halinde dava konusu uyuşmazlıklar haline gelecektir. Arabuluculuk başvurusunda belirtilmeyen talepler hakkında dava açılır ise, herhangi bir işlem yapılmaksızın, dava şartı yokluğu nedeniyle davanın usulden reddine karar verilecektir.

Burada yer alan sürecin Ankara en iyi iş hukuku avukatı ile yönetilmemesi, işçinin ciddi hak kayıplarıyla karşılaşmaması adına oldukça önem taşımaktadır. Üstelik bu sürecin Ankara en iyi iş hukuku avukatı ile yönetilmesi, işçinin yaşadığı mağduriyeti daha hızlı bir şekilde, eksiksiz ve hatasız çözüme kavuşturacaktır. Pek tabii, bütün dava türlerinde olduğu gibi söz konusu süreç bireysel olarak da yönetilebilecek bir süreçtir. Ancak, bu durum hak kayıplarının gereği gibi çözüme ulaştırılamamasına sebebiyet verebilmektedir.

Örneğin, iş hukuku davası açmasının temel şartı olan arabuluculuk başvurusunda talep edilecek hususlar belirtilmelidir. Bu aşamada, eksiksiz bir başvuru talebi de işçiler açısından hak kayıpları yaşanmaması adına oldukça önem teşkil etmektedir. Bu nedenle, işbu başvurunun bilgili, güvenilir, alanında uzman en iyi iş hukuku avukatı ile yapılması gerekmektedir.

İş Hukuku Davaları

Genelde iş hukuku avukatı tavsiye üzerine bulunur ve gidilir. Fakat gelişen teknoloji ile artık internet üzerinden arama yapılmaktadır. Google üzerinden; iş hukuku avukatı tavsiye, ankara is mahkeme avukatlari veya işçi hakları konusunda uzman avukat kelime öbekleri aranmaktadır. Bu şekilde çıkan sonuçlar üzerinden avukat tercih edilmektedir. Fakat bu yöntem son derece yanıltıcı olabilir. Dikkat etmelisiniz.

İş hukuku davalarında işçi ve işverenin ilişkisine dair ortaya çıkan ve iş hukuku davasına konu olan davalar genellikle,

  • İşe İade Davaları

İşverenin işçinin iş akdini feshetmek için geçerli bir nedeni olmadığı halde işçiyi işten çıkarması sonucunda işçi, en iyi iş hukuku avukatı ile birlikte açacağı işe iade davası ile işine geri dönebilecektir.

  • Hizmet Tespiti Davaları

Günümüzde oldukça fazla yaşanılan bir durum olarak işverenlerce işçiler, sigortasız olarak çalıştırılabilmekte ya da sigorta primleri eksik yatırılabilmektedir. Bir iş olsun yeter çaresizliğinde olan işçiler bu şekilde bir durumla karşılaştıklarında, işi kabul etmekte ancak sonuçlarından bihaber olmaktadırlar. Örneğin, işvereniniz tarafından sigorta primleriniz eksik yatırılmışsa, emekli maaşınız düşer; daha az kıdem tazminatı, daha az ihbar tazminatı ve daha az yıllık izin ücreti alırsınız; fazla mesai ücretiniz daha düşük hesaplanır; işsizlik maaşınız daha düşük bağlanır ve rapor paranız daha az ödenecektir. Bu nedenle, bilgili, güvenilir, alanında uzman bir en iyi iş hukuku avukatı ile işverene karşı açacağınız bu dava ile belirtilen hak kayıplarını geçmişe dönük olacak şekilde ortadan kaldırabilirsiniz.

  • İş ve Çalışma İlişkisinden Doğan Alacak ve Tazminat Davaları

En yaygın iş davası türlerinden bir tanesi de iş ve çalışma ilişkisinden ya da işçi ve işveren arasındaki iş akdinin feshinden kaynaklanan alacaklar ve tazminatlara ilişkin alacak ve tazminat davalarıdır. İşbu davalara konu olabilecek alacaklar, ücret, yıllık ücretli izin, fazla mesai, hafta tatili ve genel tatil ücretleri alacakları iken, işbu davalara konu olabilecek tazminatlar ise ihbar ve kıdem tazminatlarıdır. Bu nedenle, belirtilen konularda hak kaybı yaşayan işçiler daha fazla zarara uğramamak adına, en iyi iş hukuku avukatı ile birlikte işverenine karşı aşağıda belirtilen davaları açabilmektedir:

İşçi maaş alacağı davaları,

İhbar tazminatı davaları,

Fazla mesai alacağı davaları,

Sosyal yardım alacağı davaları,

Yıllık izin ücreti alacağı davaları,

Hafta tatili ücreti alacağı davaları,

Ulusal bayram gün ve tatili ücreti alacağı davaları,

İşe iade davaları,

Yurtdışı çalışmalara ilişkin borçlanma ve tespit davaları.

En İyi İş Hukuku Avukatı Kimdir?

Yukarıda da belirtildiği üzere, iş hukukuna konu olan hak kayıplar insanların hayatına bir seferliğine değil, hayatları boyunca etki etmektedir. Hal böyleyken, bir ev, bir araba, bir kıyafet dahi alırken en iyisi olsun arayışında olan bizler, hak kaybı yaşadığımız bir hususta neden en iyi iş hukuku avukatını bulmak istemeyelim ki? Bu nedenle, iş hukukuna konu olan bir dava açmak istediğinizde, en iyi avukatla çalışmak herkes tarafından tercih edilecek olandır. Bu nedenle herkesin aklına en iyi iş hukuku avukatı kimdir? En iyi iş hukuku avukatı nereden bulunur? En iyi iş hukuku avukatı ne kadar ücret alır? soruları gelmektedir.

En iyi iş hukuku avukatı, kendini yenileyebilen, yenilikçi, bilgili, öngörülü, alanında uzman ve güvenilir bir avukat olmalıdır.  İş hukuku avukatı danışma Ankara’da yapabilmek için önceden randevu almanız gereklidir.

İş Mahkemesi Avukatı Ücretleri

İş mahkemesi avukatı ücretleri avukatın tecrübesi, emeği ve tarafların ortak iradesi ile kararlaştırılır. Fakat Avukatlık Kanunu gereği asgari tarifenin altına inilmemesi gereklidir. Bu rakam ortama %10 ile %25 arasında değişmektedir. Avukat hiçbir şekilde dava değerinin %25’inden fazla alamaz. Bu ücretlere ek olarak dava harç ve giderleri davacı tarafından karşılanacak ücretler arasındadır.