0 (312) 911 9553
·
info@kadimhukuk.com.tr
·
Pzt-Cuma 09:00-18:00
Danışmanlık

İdari Yargıda Parasal Sınırlar

11idari yargida parasal sinirlar 2022

İdari uyuşmazlıklarının yargı yolu ile çözümünde uyuşmazlık konusu tutar; ilk derece (idare ve vergi) mahkemesinin aleyhe kararları için, istinaf yolu başvurusu ve aleyhe istinaf kararları için, temyiz başvuru hakkı açısından önemlidir. Tutara göre idari ve vergi davaları tek, iki ya da üç aşamalı olabilmektedir. İdari yargıda parasal sınırlar davanın ne şekilde, hangi üst mahkemelere gideceği açısından oldukça önemlidir. Davanın kaç aşamalı olacağına ilişkin tutar, örneğin davanın konusu  tam yargı davası tutarına göre olacaktır. 2023 yılında ilk derece (idare ve vergi) mahkemesi kararlarının kesinliği, 2023 yılında verilecek ilk derece (idare ve vergi) mahkemesi kararlarının  bölge idare mahkemesine istinaf başvurusu ve 2023 yılında verilecek istinaf kararlarının Danıştay’da temyizine ilişkin tutar sınırları aşağıda belirtilmiştir. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu Ek madde 1 uyarınca Hazine ve Maliye Bakanlığınca 2023 yılı için idari yargıda parasal sınırların yeniden değerleme oranı %36,2 olarak belirlenmiştir. Bu değerleme oranına göre 2023 yılı idari yargıda parasal sınırlar;

 • İstinaf için 20.000 TL
 • Temyiz için ise 581.000 TL olmuştur.

Ek Madde 1

‘‘Bu Kanunda öngörülen parasal sınırlar; her takvim yılı başından geçerli olmak üzere, önceki yılda uygulanan parasal sınırların, o yıl için 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca Maliye Bakanlığınca her yıl tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılması suretiyle uygulanır. Bu şekilde belirlenen sınırların bin Türk lirasını aşmayan kısımları dikkate alınmaz.’’

idari yargida parasal sinirlar
idari yargida parasal sinirlar

İdare Mahkemeleri Parasal Sınırlar

 • Tek Hakim ve Duruşma Sınırı : 171.000 TL
 • İstinaf Sınırı                                 : 20.000 TL
 • Temyiz Sınırı                               :  581.000 TL

Bölge İdare Mahkemeleri Parasal Sınırlar

 • Tek Hakimli Davalarda Sınır    : 171.000 TL

İstinaf Sınırı (İYUK m. 45)

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu 45. maddeye göre konusu beş bin Türk lirasını geçmeyen vergi davaları, tam yargı davaları ve idari işlemlere karşı açılan iptal davaları hakkında idare ve vergi mahkemelerince verilen kararlar kesin olup, bunlara karşı istinaf yoluna başvurulamaz. 2023 yılı için miktar ve değere bağlı olarak ilk derece mahkemesinin kararının istinaf edilebilmesine ilişkin parasal sınır;

 • İstinaf Sınırı: 20.000 TL

Ancak İYUK’ a eklenen Ek Madde 1 uyarınca her takvim yılı başından itibaren yeniden değerleme oranı uygulanarak belirlenen bu parasal sınırın bin Türk lirasını aşmayan kısımlarının dikkate alınmaması öngörülmüştür. Buna göre, maddedeki parasal sınır, 2023 yılı için 20.000 TL olarak belirlenmiştir.

İptal davası hakkında detaylı bilgiyi buradan okuyabilirsiniz. https://kadimhukuk.com.tr/makale/idari-islemlerin-iptal-davasi-iyuk2-madde/

Temyiz Sınırı (İYUK m. 46)

İYUK 46. maddeye göre konusu yüz bin Türk lirasını aşan vergi davaları, tam yargı davaları ve idari işlemler hakkında açılan davalar için temyiz yoluna başvurulabilecektir. Temyiz sınırı, bölge idare mahkemelerince 2016 yılında verilen kararlar için 100.000 TL; 2017 yılında verilen kararlar için 103.000 TL; 2018 yılında verilen kararlar için 117.000 TL; 2019 yılında verilen kararlar için 144.000 TL; 2020 yılında verilen kararlar için 176.000 TL; 2021 yılında verilen kararlar için ise 192.000 TL’dir.

2023 yılı için istinaf sonrası temyiz edilebilirlik sınırı,

 • Temyiz Sınırı:  581.000 TL

Ancak İYUK’ a eklenen Ek Madde 1 uyarınca her takvim yılı başından itibaren yeniden değerleme oranı uygulanarak belirlenen bu parasal sınırın bin Türk lirasını aşmayan kısımlarının dikkate alınmaması öngörülmüştür. Buna göre, maddedeki parasal sınır, 2023 yılı için 581.000 TL olarak belirlenmiştir. İdari yargıda parasal sınırların Hazine Bakanlığının yeniden değerleme oranına göre belirlenir.

Tek Hakim ve Duruşma Sınırı

Tek hakim ve duruşma sınırı 2022 yılına değerleme oranı uygulandığında 2023 yılında 171.000 TL olmaktadır.

idari yargida tek hakimle cozulecek dava siniri
idari yargida tek hakimle cozulecek dava siniri

İdari Yargıda Parasal Sınırlar Sonuç

Özetle 2022 yılında idari yargıda konusu bir miktar paraya ilişkin olan vergi davaları, tam yargı davaları ve idari işlemlere karşı açılan iptal davalarında yani idari yargıda parasal sınırlar;

 • 0-2.000 TL arasında ilk derece mahkemesinde tek hakimle duruşmasız olarak görülecek ve bunun sonucunda verilecek olan karar kesin olup istinaf yoluna başvurulamayacaktır.
 • 20. 000-171.000 TL arasındakiler de tek hakim tarafından duruşmasız olarak karara bağlanacak, bu kararlar istinafta yine tek hakim tarafından değerlendirilecek ve istinafta kesinleşerek temyize gidilemeyecektir.
 • 171. 000-581.000 TL arası ilk derece mahkemesinde heyet halinde ve talep halinde duruşmalı olarak karara bağlanacak, bölge idare mahkemesinde de yine heyet tarafından karar verilecek ve bu karar kesin olup temyiz yoluna başvurulamayacaktır.
 • 581.000 TL ve üzeri için hem istinaf hem de temyiz yolu açık olup, duruşma talep edilebilecek ve bütün mahkemelerde heyet halinde karar verilecektir.
Sıkça Sorulan Sorular

Tek hakim sınırı 2023 yılında 171,000 TL'dir

İdari yargıda istinaf parasal sınır 2023 yılı için 20.000 TL olarak belirlenmiştir.Avatar

1990 yılında Kırıkkale’de doğan Umur Yıldırım, orta öğrenimini Bursa Polis Koleji’nde tamamladıktan sonra yüksek öğrenimine Ankara Polis Akademisi’nde başlamış ve 2011 yılında ayrılmıştır. Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne başlayarak başarı burs ile üç yılda dönem ikincisi olarak mezun olmuştur. Halen tam burslu olarak Çankaya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü-Kamu Hukuku Bölümünde yüksek lisansına devam etmekte olan Umur Yıldırım, Kadim Hukuk ve Danışmanlık Bürosu’nun kurucusudur.

Yorum Yazın