İdare Hukuku

Güvenlik Soruşturması Olumsuz Çıkanlar

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması prosedürü Anayasa Mahkemesi tarafından kişisel veriler içermesi ve bu bilgilerin erişiminin sınırlandırılmamış olması gerekçesi ile iki kez iptal edilmiştir. Yeni biz yasa ile düzenlenmesi gerektiği savunulan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılırken kamuda Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı gibi kurumlar ile ceza ve tutukevinde çalıştırılacak personeller hakkında yapılabilir hale getirilmiştir.

Güvenlik Soruşturması Olumsuz Çıkanlar

Güvenlik soruşturması olumsuz çıkanlar göreve başlatılmazlar. Atamaları durdurulur. Kamu hizmetine alınacak personel hem kamu hizmetinin gerektiği gibi sunulmasını sağlayacak nitelikte olmalı hem de devlete, Anayasa ve kanunlara sadakat içerisinde görevini yerine getirmelidir. Bunu sağlamanın yollarından biri ise güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması uygulamasıdır.

Fakat güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması uygulamasında idare, sınırsız bir takdir yetkisi kendisinde görmektedir. Bu nedenle bir çok mağduriyete neden olmaktadır.

Güvenlik soruşturması olumsuz çıkanlar 60 gün içinde idare mahkemesine yürütme durdurma istemli iptal davası açmaları gerekir. Dava açmaktan başka çareleri yoktur.

Güvenlik soruşturması olumsuz sonuçlanan ve idari dava açacak adaylar bu makalemizi okuyabilir. https://kadimhukuk.com.tr/makale/guvenlik-sorusturmasi-ve-arsiv-arastirmasi-nedir-nelere-bakilir-ne-yapmaliyim/

guvenlik sorusturmasinda elenme

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması, kişinin kamu hizmetine alın­masında sakınca olup olmadığına ilişkin yapılan soruşturma ve araştırmadır.

Güvenlik soruşturması olumsuz çıkanlar neden olumsuz olduğu dava açmadan öğrenemezler. Bu bilgi gizli ibareli olduğu için hiçbir şekilde kişiye söylenmez. Güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlanmasının bir çok nedeni vardır. Bu yazımızda “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliği” kapsamında detaylı inceleme yapılarak, uzun süredir kafanızı kurcalayan “Güvenlik soruşturması neden olumsuz sonuçlanır?” sorusuna cevap vereceğiz.

Güvenlik Soruşturması Olumsuz Çıkma Nedenleri

Güvenlik soruşturması olumsuz sonuçlanma nedeni e-devlette, emniyette veya kuruma dilekçe vererek veya sözlü başvurarak öğrenemezsiniz. Bu bilgi hizmete özel gizli ibarelidir. Tek öğrenme yolu idari davadır.

Güvenlik soruşturması olumsuz çıkanlar aşağıdaki nedenlerden birine takılmıştır. İdari dava açıldıktan sonra ara kararlar, tebligatlar, müzekkereler ve savunmalar yapıldıktan sonra (Ortalama 3-4 ay) güvenlik soruşturmanızın neden olumsuz sonuçlandığı idare mahkemesine gönderilecektir. O aşamaya gelene kadar kafanızda bir çok şey kuracaksınız. Bu nedenle tüm ihtimalleri buraya tek tek yazıyoruz.

1- Cemaat evlerinde ve yurtlarında kalma

2- Cemaat okullarına (ortaokul, lise, üniversite) gitme

3- Otel kayıtları

4- Aile bireylerinin işlediği suçlar. (Ailenin etkisi)

5- SGK kaydı

6- Aile bireylerinin terör örgütü ile irtibatı veya iltisakı

7- Uyruk, siyasi düşünce, ırk veya dini görüşten

8- Hakkınızda icra takibi açılmış olması. İcra dosyasından.

9- Hukuk davası açılması olması. (Boşanma, tazminat, nafaka, iş davası)

10- İdari para cezası almış olmanız. (trafik ihlali, kumar oynama gibi kabahatler neticesinde gelen idari cezalar)

11- Uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımı

12- Hakkınızda hükmün açıklanmasının geri bırakılması (HAGB) kararı verilmiş olması

13- Kamu davasının ertelenmesi sebebiyle

14- Savcılık tarafından takipsizlik (KYOK) kararı verilmiş olması sebebiyle

15- Savcılık soruşturması olması sebebiyle

16- Cezanın ertelenmesine karar vermiş olması sebebiyle

17- Silinmiş adli sicil ve arşiv kaydı

18- Cinsel içerikli siteler girmek ve cinsel içerikli şeyler yapmak

19- Komşunun hakkınızda olumsuz bilgi vermesi.

20- Sosyal medya paylaşımları.

Güvenlik soruşturması olumsuz sonuçlanan adaylar 60 gün içinde YD talepli iptal davası açmalıdır. Bu süre hak düşürücü süredir.

guvenlik sorusturmasi dava

Güvenlik Soruşturmasında Elenme Nedenleri

Kamu kurumuna girmek isteyen tüm memur adaylarına güvenlik soruşturması yapılmaktadır. Görev başladıktan sonra da gerekli görülürse bu süreç işletilir. Bu süreçte, arşiv araştırmasında ve güvenlik soruşturmasında idarece sorun tespit edilen adayların ilişiği kesiliyor ve elendikleri kendilerine tebliğ ediliyor. Arşiv araştırması ve güvenlik tahkikatı, adayın yakın çevresi, geçmişi, okuduğu okullar, kişiliği ve kendisine ait bilgilerin yani üstte sayılan hususlar devlet memuru olmaya uygun olup olmadığının araştırılması ve geçmişinin taraması olarak adlandırılabilir.

Yukarıda belirtilen güvenlik soruşturması ret sebepleri kesinlikle bir kanunda, yönetmelikte veya bir mevzuatta tek tek yazılmamıştır. Tüm bu başlıklar tarafımıza yöneltilen sorular ve avukat olarak açtığımız idari davalardan faydalanılarak üretilmiştir. Avukat olarak bu durumu onaylamamakla birlikte bir çoğu hukuka aykırı ve ciddi şekilde tartışmalıdır.

Danıştay’a göre güvenlik soruşturmasında elenme nedenleri raporlarda yer alan bilgiler başka hukuki bilgi ve belgelerle desteklenmelidir. Bu raporlardaki bilgilerin tek başlarına hukuki delil olarak kabul edilmesi hukuk devleti ilkesine aykırılık teşkil edecektir. Kişilerin temel hak ve menfaatlerine ilişkin konularda şüp­heye dayanılarak işlem yapılmamalıdır.

Güvenlik Soruşturması Davasını Kazananlar

idari davalar
idari dava sureci

Güvenlik soruşturması davasını kazananlar; olumsuz olduğuna dair tebligatın yapıldığı tarih ile davayı kazanıp atandıkları tarih arasında mahrum kaldıkları tüm parasal ve özlük hakları alacaktır. Güvenlik soruşturması olumsuz çıkanlar bu şekilde hiçbir hak kaybına uğramayacaklardır. İdari davanızın durumunu e devlet üzerinden bu web adresinden takip edebilirsiniz. https://vatandas.uyap.gov.tr/main/index.jsp

Dava süresi boyunca sigortalı bir işte çalışmaları durumunda kazandıkları ücret mahsup edilir. Aynı şekilde SGK primleri, kıdem ve kademeleri çalışıyor gibi geriye dönük yatırılır.

Güvenlik soruşturması davasını kazananlar için yerel mahkeme son değildir. Davalı idare istinaf kanun yoluna başvuracaktır. Burada da kaybederse temyize Danıştay’a taşıyacaktır. Bu süre ortalama 3-4 yıldır. Buna dikkat edilmesi gerekir.

Başa dön tuşu