guvenlik sorusturmasi uzadi

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması prosedürü kamu hizmetine alınacak her türlü personele uygulanan bir araştırmadır. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na 2016 yılında çıkarılan bir Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile m.48’e eklenen güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılmış olmak ibaresi devlet memurluğuna girişte aranacak genel şartlar arasında açıkça sayılmıştır. Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliği ile ise bu araştırmanın hangi usul ve esaslara göre yapılacağı, nelere bakılacağı, ne kadar süreceği gibi soruların yanıtları verilmiştir. Tarafımıza yöneltilen güvenlik soruşturması neden uzar? şeklindeki soruların yanıtı ise birkaç farklı seçeneğe bağlı olarak cevaplanabilir.

Güvenlik soruşturmasınızın olumsuz olduğuna dair bir cevap verilmesi durumunda 60 günlük idari dava açma süreniz olacaktır. Paniğe kapılmadan ancak süreyi de fazla uzatmadan hak kaybınızı önlemeniz gerektiğini unutmayın.

Güvenlik soruşturması neden uzar diyorsanız önce güvenlik soruşturmanızın sonuçlandırılıp sonuçlandırılmadığını, aşağıda verdiğimiz tavsiyelere uyarak öğrenmelisiniz. Olumsuzluğu öğrenir öğrenmez uzman bir idare avukatı ile bağlantı kurmanız yararınıza olacaktır. Zira; güvenlik soruşturmanızın olumsuz değerlendirilmesi durumunda sadece başvurunuzun reddedildiği kurumda değil, diğer tüm devlet kurumlarındaki başvurularınız reddedilecektir. Dolayısıyla hakkınızda tesis edilen bu işlemin iptalini sağlayıp güvenlik soruşturmanızın olumsuz neticelenmesini gerektirecek bir durum olmadığını mahkeme kararı ile ispatlamanız gerekmektedir.

guvenlik sorusturmasi uzadi

Güvenlik Soruşturması Sonuç Öğrenme

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliği’nin 12.maddesinde yöntem başlığında güvenlik soruşturmasının ne kadar süreceğini “Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılması taleplerinin ilgili makama ulaşmasından itibaren arşiv araştırması sonuçları en geç 30 iş günü, güvenlik soruşturması sonuçları en geç 60 iş günü içinde cevaplandırılır.” şeklinde açıklamıştır.

Güvenlik soruşturması formu indirmek için tıklayınız.

Bu durum yalnızca bilgi istenen kuruma tanınan cevap süresidir. Kısacası Emniyet Genel Müdürlüğü, Milli Savunma Bakanlığı, Valilikler ve Milli İstihbarat Teşkilatı gibi kurumlardan hakkınızda güvenlik soruşturmasına aykırılık teşkil edecek bilgi ve belgelerin istendiği müzekkere adı geçen bu kurumlara ulaştığı andan itibaren kurumların yönetmelikte bahsedildiği kadar süresi vardır. Ancak burada güvenlik soruşturması ne kadar sürer sorusunun cevabı 30 ve 60 iş günü değildir. Çünkü bu bilgi isteyen kuruma verilen süredir. Tamamlanma süresi değildir.

guvenlik sorusturmasi uzadi

Bazı kurumlar soruşturmaya hemen başlamamakta, bazen soruşturmanız için ilgili kurumlara yazıyı hemen göndermemekte ya da hakkınızda gelen bilgiler değerlendirme komisyonlarında halen değerlendirilmemiş olmaktadır. Güvenlik soruşturması sonuç öğrenme bu yüzden biraz uzun sürebilir.

Tarafımıza sıklıkla sağlık bakanlığı atama güvenlik soruşturması neden uzar,  milli eğitim bakanlığı atama güvenlik soruşturması neden uzar şeklinde sorular yöneltilmektedir. Gelin bu soruya cevap verelim.

Güvenlik Soruşturmam Neden Bu Kadar Uzadı?

Güvenlik soruşturması neden uzun sürer sorunuzun yanıtı aslında şunlardır;

  • Emniyet Genel Müdürlüğü, MİT veya ilgili kurumlardan belge talep edilmesinde gecikilmiştir.
  • İlgili kurumlar 60 iş günü süresini sonuna kadar kullanmıştır. 60 iş günü ortalama 90-100 normal gün demektir.
  • Gelen bilgiler Değerlendirme Komisyonu tarafından halen incelenip karara bağlanmamıştır.
  • Değerlendirme Komisyonuna eksik evrak gönderilmiştir.

Bunlar dışında ise; kurumlar arası bol yazışma içeren bir süreç olan güvenlik soruşturmasının bir de yanlış ya da usulsüz tebliğ edilmiş olması yahut tebligatın postada kaybolması gibi durumlar nedeniyle uzadığı görülmektedir. Bu durumun basit çözümü ise başvurduğunuz kurumu sık sık aramak, hatta güvenlik soruşturmanızın akıbeti hakkında belirli aralıklarla kuruma vereceğiniz dilekçelerle durumunuzun takipçisi olmaktır.

Güvenlik soruşturması neden uzar sorusunun alternatif bir cevabı ise size olumsuzluğun henüz tebliğ edilmemiş olması halidir. Bazı kurumlarda başvuru yoğunluğu ve iş yükü fazlalığı sebebiyle ilgili memurun gözden kaçırıp belgeyi tebliğe çıkarmadığı ve dolayısıyla güvenlik soruşturmasının olumsuzluğu ile ilgili bir bilgiye ulaşılamadığı durumu ile de karşılaşmaktayız. Güvenlik soruşturması bekleyenler başvurularını kurumla sık sık irtibata geçerek kontrol ederlerse olası bir hak kaybının önüne geçebilirler.

Güvenlik soruşturması neden uzun sürer sorusuna yanıt olarak verilebilecek bilgiler genel hatlarıyla bunlardır. Güvenlik soruşturması neden uzar şeklindeki sorularınız için verebileceğimiz son tavsiye ise kurumlardan ısrarlarınıza rağmen cevap alamamanız durumunda Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi- CİMER’e https://www.cimer.gov.tr/ durumunuzu anlatan bir başvuruda bulunmanız olacaktır. Burada gelecek olumsuz bir cevap size yapılmış bir tebligat niteliği taşıyacak ve bu işleme karşı itirazda bulunabilecek yahut idare mahkemelerinde iptal davası açabileceksiniz.