0 (312) 911 9553
·
[email protected]
·
Pzt-Cuma 09:00-18:00
Danışmanlık

Güvenlik Soruşturması Neden Uzar?

11guvenlik sorusturmasi neden uzar sure

Güvenlik soruşturması neden uzar? Memur olmak için başvuru yapan her aday bu sorunun cevabını merak ediyor. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması prosedürü kamu hizmetine alınacak her türlü personele uygulanan bir araştırmadır. Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliği ile ise bu araştırmanın hangi usul ve esaslara göre yapılacağı, nelere bakılacağı, ne kadar süreceği gibi soruların yanıtları verilmiştir. Tarafımıza yöneltilen güvenlik soruşturması neden uzar? şeklindeki soruların yanıtı ise birkaç farklı seçeneğe bağlı olarak cevaplanabilir. Kişiler devlet kurumlarında çalışmak için başvuru yaptıklarında güvenlik soruşturması yapılır. Devlete karşı sadakati ölçen bu sistem memur olacak kişilerin haklarında çeşitli bilgilerin incelenmesi şeklinde gerçekleşir. Güvenlik soruşturması hem memuriyete alımda hem de kamu kurumlarına alımda yapılır. Güvenlik soruşturmalarında kişi hakkında aşağıdaki şu bilgilere bakılır.

 • Kişinin adli sicil kaydı
 • Kişi hakkında verilen mahkeme kararları
 • Kişinin memurluktan çıkarma gibi bir ceza alıp almadığı
 • Kişinin yabancı devletlerle olan ilişkisi ya da herhangi bir terör örgütü ile olan bağı
 • Kişi hakkında arama kararı olup olmadığı
 • Kişiye yöneltilen herhangi bir tehdidin olup olmadığı
 • Kişinin ahlaka aykırı davranışlarının ya da kötü alışkanlıklarının (Örneğin uyuşturucu bağımlılığı) olup olmadığı

Güvenlik soruşturmanızın olumsuz olduğuna dair bir cevap verilmesi durumunda 60 günlük idari dava açma süreniz olacaktır. Paniğe kapılmadan ancak süreyi de fazla uzatmadan hak kaybınızı önlemeniz gerektiğini unutmayın. Güvenlik soruşturması neden uzar diyorsanız önce güvenlik soruşturmanızın sonuçlandırılıp sonuçlandırılmadığını, aşağıda verdiğimiz tavsiyelere uyarak öğrenmelisiniz. Olumsuzluğu öğrenir öğrenmez uzman bir idare avukatı ile bağlantı kurmanız yararınıza olacaktır. Zira; güvenlik soruşturmanızın olumsuz değerlendirilmesi durumunda sadece başvurunuzun reddedildiği kurumda değil, diğer tüm devlet kurumlarındaki başvurularınız reddedilecektir. Dolayısıyla hakkınızda tesis edilen bu işlemin iptalini sağlayıp güvenlik soruşturmanızın olumsuz neticelenmesini gerektirecek bir durum olmadığını mahkeme kararı ile ispatlamanız gerekmektedir.

Devlet Memurluğuna Alınmak İçin Gereken Şartlar

Devlet memurluğuna alınmak için gereken şartlar güvenlik soruşturması ile araştırılır. Bu şartlar kişilerde olması gerekir aksi takdirde devlet memuru olarak çalışamazlar. Söz konusu şartlar 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu Kısım 3 ‘’Devlet Memurluğuna Alınma’’ Başlığı Bölüm 2 ‘’Şartlar’’ Başlığı altında 48. Maddede düzenlenmiştir. Maddeye göre devlet memurluğuna alınma şartları genel ve özel olarak ikiye ayrılır. Genel şartlar şu şekildedir:

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
 • Devlet Memurları Kanunu madde 40’daki yaş sınırına uymak (18 ve istisnai olarak 15)
 • Devlet Memurları Kanunu madde 41’deki öğrenim durumu sınırına uymak (Genel olarak ortaokul mezunları)
 • Kamu haklarını kullanmaktan yoksun olmamak
 • Kasten işlenen bir suçtan dolayı en az 1 yıl hapis cezası almamış olmak, Anayasal düzene karşı suçlardan işlememiş olmak, TCK’de düzenlenen bazı suçlardan mahkum olmamak: Bu suçlar şu şekildedir:
  • Zimmet
  • İrtikâp
  • Rüşvet
  • Hırsızlık
  • Dolandırıcılık
  • Sahtecilik
  • Güveni kötüye kullanma
  • Hileli iflas
  • İhaleye fesat karıştırma
  • Edimin ifasına fesat karıştırma
  • Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama
  • Kaçakçılık
 • Askerlik durumu itibari ile askerlikle ilgisi olmamak, askerlik çağına gelmemiş olmamak, askerliği ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak
 • Görevin devamlı yapılmasına engel olacak akıl hastalığı bulunmaması gerekmektedir.

Bunların dışında devlet memurluğuna alınmak için gereken özel şartlar da aynı maddede düzenlenmiştir. Özel şartlar yalnızca iki tane olup birisi hizmet göreceği sınıf için belirtilen eğitim ve öğretimleri yani diplomasını almaktır. İkinci şart ise kurumların özel sair mevzuatlarında aranan şartları taşımaktır. Bu iki şart ve yukarıda sayılan genel şartlar sağlanması halinde ve kişilerin güvenlik soruşturmaları olumlu sonuçlandığı takdirde kişiler devlet memuru olarak atanabilir. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması da bu şartlara 2016 yılında çıkarılan KHK ile eklenmiş ve devlet memurluğuna alım için genel şartlar arasında yer almıştır.

guvenlik sorusturmasi uzadi
guvenlik sorusturmasi neden uzar

Güvenlik Soruşturması Sonuç Öğrenme

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliği’nin 12.maddesinde yöntem başlığında güvenlik soruşturmasının ne kadar süreceğini “Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılması taleplerinin ilgili makama ulaşmasından itibaren arşiv araştırması sonuçları en geç 30 iş günü, güvenlik soruşturması sonuçları en geç 60 iş günü içinde cevaplandırılır.” şeklinde açıklamıştır. Bu durum yalnızca bilgi istenen kuruma tanınan cevap süresidir. Kısacası Emniyet Genel Müdürlüğü, Milli Savunma Bakanlığı, Valilikler ve Milli İstihbarat Teşkilatı gibi kurumlardan hakkınızda güvenlik soruşturmasına aykırılık teşkil edecek bilgi ve belgelerin istendiği müzekkere adı geçen bu kurumlara ulaştığı andan itibaren kurumların yönetmelikte bahsedildiği kadar süresi vardır. Ancak burada güvenlik soruşturması ne kadar sürer sorusunun cevabı 30 ve 60 iş günü değildir. Çünkü bu bilgi isteyen kuruma verilen süredir. Tamamlanma süresi değildir.

Bazı kurumlar soruşturmaya hemen başlamamakta, bazen soruşturmanız için ilgili kurumlara yazıyı hemen göndermemekte ya da hakkınızda gelen bilgiler değerlendirme komisyonlarında halen değerlendirilmemiş olmaktadır. Güvenlik soruşturması sonuç öğrenme bu yüzden biraz uzun sürebilir. Tarafımıza sıklıkla sağlık bakanlığı atama güvenlik soruşturması neden uzar,  milli eğitim bakanlığı atama güvenlik soruşturması neden uzar şeklinde sorular yöneltilmektedir. Gelin bu soruya cevap verelim.

Güvenlik soruşturması olumlu ya da olumsuz sonuçlanabilir. Olumsuz sonuçlanması halinde 60 gün içinde idari dava açma süresi bulunmaktadır. Eğer güvenlik soruşturması olumsuz sonuçlanırsa yalnızca başvuru yapılan kurumda değil bütün devlet kurumlarındaki başvurular reddedilmiş sayılır. Dolayısıyla 60 gün içinde olumsuz sonuçlanan güvenlik soruşturmasına itiraz edip mahkeme kararı ile durumun ispatlanması gerekmektedir. Kadim Hukuk ve Danışmanlık olarak bu yazımızda güvenlik soruşturmasından ve soruşturmanın neden uzadığından bahsedeceğiz.

Güvenlik Soruşturması Neden Uzar?

Kişi 18 yaşının altındayken hakkında hükmedilen suçlar ya da kişinin boşanmış olması da dikkate alınmaması gereken hususlardandır. Bunların dışında kişi hakkında verilen Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararına dayanılarak olumsuz bir sonuç ortaya çıkartılmamalıdır. Kişinin kurumlardan şikayetçi olması ve bir davada katılan sıfatıyla yer alması, hakkında icra takibi başlatılması ya da borcunun olması, hakkında başlatılan bir ceza yargılamasından beraat etmesi, hakkında açılan bir soruşturmanın takipsizlikle sonuçlandırılması da güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlanmasına yol açmamalıdır. Güvenlik soruşturması neden uzun sürer sorunuzun yanıtı aslında şunlardır;

 • Emniyet Genel Müdürlüğü, MİT veya ilgili kurumlardan belge talep edilmesinde gecikilmiştir.
 • İlgili kurumlar 60 iş günü süresini sonuna kadar kullanmıştır. 60 iş günü ortalama 90-100 normal gün demektir.
 • Gelen bilgiler Değerlendirme Komisyonu tarafından halen incelenip karara bağlanmamıştır.
 • Değerlendirme Komisyonuna eksik evrak gönderilmiştir.

Bunlar dışında ise; kurumlar arası bol yazışma içeren bir süreç olan güvenlik soruşturmasının bir de yanlış ya da usulsüz tebliğ edilmiş olması yahut tebligatın postada kaybolması gibi durumlar nedeniyle uzadığı görülmektedir. Bu durumun basit çözümü ise başvurduğunuz kurumu sık sık aramak, hatta güvenlik soruşturmanızın akıbeti hakkında belirli aralıklarla kuruma vereceğiniz dilekçelerle durumunuzun takipçisi olmaktır.

Güvenlik soruşturması neden uzar sorusunun alternatif bir cevabı ise size olumsuzluğun henüz tebliğ edilmemiş olması halidir. Bazı kurumlarda başvuru yoğunluğu ve iş yükü fazlalığı sebebiyle ilgili memurun gözden kaçırıp belgeyi tebliğe çıkarmadığı ve dolayısıyla güvenlik soruşturmasının olumsuzluğu ile ilgili bir bilgiye ulaşılamadığı durumu ile de karşılaşmaktayız. Güvenlik soruşturması bekleyenler başvurularını kurumla sık sık irtibata geçerek kontrol ederlerse olası bir hak kaybının önüne geçebilirler.

Güvenlik soruşturması neden uzun sürer sorusuna yanıt olarak verilebilecek bilgiler genel hatlarıyla bunlardır. Güvenlik soruşturması neden uzar şeklindeki sorularınız için verebileceğimiz son tavsiye ise kurumlardan ısrarlarınıza rağmen cevap alamamanız durumunda Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi- CİMER’e https://www.cimer.gov.tr/ durumunuzu anlatan bir başvuruda bulunmanız olacaktır. Burada gelecek olumsuz bir cevap size yapılmış bir tebligat niteliği taşıyacak ve bu işleme karşı itirazda bulunabilecek yahut idare mahkemelerinde iptal davası açabileceksiniz.

Sıkça Sorulan Sorular

Güvenlik soruşturmasının uzama gerekçesi genelde kurumlardan bilgi ve belgelerin geç gelmesindendir. Fakat bazen kişi hakkında daha detaylı araştırma yapılabilir. Uzama gerekçesi bundan dolayı olabilir.

Güvenlik soruşturmasının uzaması durumunda CİMER veya kuruma başvuru yaparak araştırmanın durumu hakkında bilgi alabilirsiniz.Avatar
1990 yılında Kırıkkale’de doğan Umur Yıldırım, orta öğrenimini Bursa Polis Koleji’nde tamamladıktan sonra yüksek öğrenimine Ankara Polis Akademisi’nde başlamış ve 2011 yılında ayrılmıştır. Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne başlayarak başarı burs ile üç yılda dönem ikincisi olarak mezun olmuştur. Halen tam burslu olarak Çankaya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü-Kamu Hukuku Bölümünde yüksek lisansına devam etmekte olan Umur Yıldırım, Kadim Hukuk ve Danışmanlık Bürosu’nun kurucusudur.