Güvenlik soruşturması Ve Arşiv Araştırma Süresi

Güvenlik Soruşturması nedir?  Devlet birimlerinde çalıştırılacak olan personellerin hakkında yapılan, devlet güvenliği, milletin varlığını ve bölünmez bütünlüğünü tehdit edecek. Olan bilgilerin gizlilik derecesiyle silahlı kuvvetler ve emniyet birimlerinde çalıştırılacak personeller hakkında yapılan kapsamlı soruşturmadır. Halk tarafından ise bilinen güvenlik soruşturması devlet birimlerinde çalışacak personel hakkında yapılan çevre ve güvenlik araştırması olarak bilinmektedir.

Güvenlik soruşturması Ve Arşiv Araştırma Süresi

Güvenlik soruşturmaları ülkemizde darbe girişiminden sonra daha çok önem arz etmektedir.  Yaşanılan kalkışma hareketi sonrasında güvenlik soruşturmaları kamuda çalışacak olan en alt düzeyden en üst düzeye kadar tüm personel için yapılmaktadır.

Güvenlik soruşturması ve Arşiv araştırmalarında genel olarak kişilerin içinde bulunduğu ortam ve çevresi araştırılmaktadır.  Güvenlik Soruşturması arşiv araştırmalarında kişilerin kayıtlı bulundukları ve ikamet ettikleri adresleri esas alınmak suretiyle birde fazla alanda incelemeler yapılmaktadır.

Kişilerin özel hayatının korunması hakkı ve kamu hizmetine girme hakkı birden fazla alanlara etkisi bulunan. Güvenlik soruşturmaları yoğun bir şekilde idari yargının hatta kişilerin bireysel başvurularının konusu olmaktadır. Güvenlik soruşturmaları Danıştay’ın almış olduğu kararların yanı sıra yaşanılan hak ihlalleri neticesinde. Anayasa mahkemesi ve İnsan Hakları Mahkemesinin bu konularda almış olduğu önemli kararlar bulunmaktadır.  Kadim Hukuk olarak yaşayabileceğiniz tüm sorunlarınız da sizlere profesyonel anlamda hizmetler sunmaktayız.

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Ne Kadar sürer ?

Güvenlik soruşturması için yetkili makama isteğin ulaşması sonucunda Arşiv soruşturması sonucu. 30 gün içerisinde, Güvenlik soruşturması sonucu ise 60 gün içerisinde cevaplanmaktadır.

Güvenlik soruşturmalarında süre kurumların birbirinden bilgi talep ettiklerinde bilgiyi talep eden kurumun bilgiyi gönderecek olan kuruma verdiği süredir. Bu cevap verildikten sonra kurumun sizin güvenlik soruşturmanızı ne kadar sürede sonuca bağlayacağı ise yönetmelikler tarafından herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır. Bu da güvenlik soruşturmanızın 30 günden fazla sürebileceğini belirtmekte fayda olacaktır.

Güvenlik Soruşturması Nelere Bakılır ?

Güvenlik Soruşturmasında aşağıdaki noktalara bakılmaktadır.

 • Güvenlik soruşturulması yapılacak olan kişinin kimlik bilgileri ve Kimlik kayıtlarının gerçekliği ve doğruluğu. Ve Kişinin geçmişte herhangi bir yabancı devletin vatandaşı olup olmadığına incelenmektedir.
 • Kişinin geçmiş dönemlerde herhangi bir suça iştirak edip etmediğine. Emniyet güçleri tarafından daha önceden herhangi bir araması olup olmadığına bakılmaktadır.
 • Kişinin daha önce yıkıcı faaliyetler yada terör örgütü üyeliği olup olmadığına. Ve Kişinin Atatürk İlke ve İnkılaplarına aykırı davranıp davranmadığı incelenmektedir.
 • Güvenik Soruşturması yapılan kişinin şeref haysiyet suçu işleyip işlemediği herhangi bir kumar, uyuşturu, içkiye düşkün olup olmadığı incelenmektedir.
 • Güvenik Soruşturması yapılan kişinin yabancı devlet kurumları yada devlet mensupları ile herhangi bir ilişkisi yada yazışması olup olmadığına incelenmektedir.
 • Güvenik Soruşturması yapılan kişinin sır saklama yeteneğinin olup olmadığı da incelenmektedir.

Yukarıda yapılan araştırmalar kişinin Güvenlik soruşturmasına doğrudan etki etmektedir. Bu araştırmalar sonrasında kişinin Kamu kurumlarında çalışmaya uygun olup olmadığı ve kişinin devletine bağlılığı da ortaya çıkmaktadır. Güvenlik soruşturmaları Kamu personel alımlarında en önemli alanı teşkil etmektedir. Güvenlik soruşturmalarına etki etmeyen noktalarda  bulunmaktadır.

Güvenlik Soruşturmasına Etki Etmemesi Gereken Durumlar Nelerdir ?

Güvenlik soruşturmalarında yukarıda yazdıklarımız kurumların araştıracağı konulardır.  Güvenlik soruşturması yapan kurumların bu maddelerin dışına çıkması hukuka aykırı işlemlerdir. Güvenlik Soruşturmasına Etki Etmemesi Gereken Durumlar Nelerdir ? Bugüne kadar kadim hukuk olarak taraf olduğumuz. Edindiğimiz tecrübeler ile  Güvenlik soruşturmalarına etki etmeyen hususları şu şekilde sıralayabiliriz.

 • Kişilerin yaşadığı ortam göz ardı edilerek.  Anne, baba, kardeşi hakkında idari işlem olması sebebiyle güvenlik soruşturmasının olumsuz olarak sonuçlanması
 • Kişinin birince dereceden yakını dışında kan ve akrabalarının araştırılması
 • Kişinin adi suçlardan Hükmün Açıklamasının Geriye Bırakılması kararının verilmiş olması
 • Kişinin hakkında daha önceden verilmiş takipsizlik yada beraat kararının bulunuyor olması
 • Kişinin boşanma davası bulunması yada boşanıyor olması
 • Kişinin şahsi borçlarından dolayı hakkında icra kararının yanında takibinin olması
 • Kişinin 18 yaşından küçük iken işlemiş olduğu bir suçtan mahkum olması
 • Kişinin  Okul, yurt, dershane ve pansiyon nedeniyle güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlanması,

Bu sebeplerin herhangi birinden güvenlik soruşturması olumsuz sonuçlanan bireylerin. Yazılı tebliğ kağıdının adreslerine ulaşması tarihi dahil 60 gün içerisinden  Güvenlik soruşturmasına iptal yada itiraz davası açmaları gerekmektedir.

Güvenlik Soruşturması Kimlere Yapılmaktadır ?

Güvenlik soruşturmaları daha önce de belirttiğimiz gibi Kamu personel alımlarında ve Güvenlik Kuvvetleri personel alımlarında yapılmaktadır.

 • 657 nolu kanun kapsamında kamu hizmeti ve görevlerine atanacak yada alınacak olan memur adaylarına yapılmaktadır.
 • Devlet tarafından gizlilik seviyesi yüksek olan yerlere alınacak olan personellere yapılmaktadır.
 • TSK, Emniyet ve istihbarat dairesi başkanlığına alınacak olan personellere yapılmaktadır.
 • Ceza infaz kurumları ve tutuklu evlerinde alınacak olan personellere yapılmaktadır.
 • Bakanlıklarda ve yurt dışı birimlerinde çalıştırılacak olan personellerin alımında yapılmaktadır.

Güvenlik soruşturması Ne Zaman Başlar ?

Güvenlik soruşturmaları ne zaman başladığı hakkında kesin ve net bir bilgi bulunmamaktadır. Bununla beraber kişilerin sağlık raporlarının bakanlığa ulaşması ile başladığı düşünülmektedir. Güvenlik soruşturmaları herkese aynı anda başlamaz ve sonuçları herkesin ki aynı anda sonuçlanmaz.  Resmi Gazete de Yayınlanan Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yönetmeliğine göre, güvenlik soruşturmasında belirtilen süreler.  En fazla 60 iş günü içinde arşiv araştırmaları ise en geç 30 iş günü içinde cevaplandırılacak şeklinde sunulmuştur..

Güvenlik Soruşturmasını Kim Yapar ?

Güvelik soruşturmasını Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve mahalli mülki idare amirlikleri tarafından yapılmaktadır.

Güvenlik soruşturması ve Arşiv araştırma formu nasıl doldurulur ?

Güvenlik Soruşturması ve Araştırması formu formda bulunan alanların eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulması gerekmektedir.  Öğrenim Durumu, Çalıştığı iş yeri, aileye dair bilgiler, askerlik durumu. Gibi bilgilerin % 100 olarak eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulması gerekmektedir. Güvenlik soruşturması arşiv formunda bulunan alanlar okunaklı ve düzgün bir şekilde doldurularak ilgili kuruma teslim edilmektedir.

Güvenlik soruşturması ve Arşiv Soruşturması Ne Zaman Sonuçlanır ?

Güvenlik soruşturması sonuçları  60 iş günü, arşiv araştırması yapılması sonucu 30 iş günü içerisinde sonuçlanmaktadır. Güvenlik ve Arşiv soruşturmanızın uzun sürmesi ve  kurumun hakkınızda hiçbir işlem yapmaması durumunda ise. Sizlere tavsiyemiz kurumunuza ya da Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER)’ne bir dilekçe ile bu durumu bildirmeniz ve son durum hakkında bilgi edinmeniz olacaktır.

Güvenlik Soruşturma Sonuç Öğrenme ve Sorgulama

Güvenlik Soruşturması sonucu öğrenmek isteyen kişiler bu konuda bilgileri bağlı bulundukları. Ve ikamet ettikleri adreslerde bulunan Emniyet müdürlüklerinden ya da bölge karakollarından bu konu ile ilgili bilgi alabilmektedir. Bu süreç gizli olarak tutulduğu için kişilerin bizzat kendi müraacatları sonucunda bilgi verilmektedir. Güvenlik soruşturması sonuçları E- Devlet sistemi tarafından öğrenilememektedir.

Güvenlik Soruşturması Hangi Durumlarda Olumsuz Çıkar ?

Güvenik soruşturması olumsuz olumsuz çıkma süreciyle ilgili işleyişin bilinmesi önemlidir. Güvenlik soruşturması yönetmeliğinin 15. maddesinde güvenlik soruşturmasında olumsuz kararın hangi birimler ve kişiler tarafından verileceği açıkça belirtilmiştir. Güvenlik Soruşturması yönetmeliğinin 15. maddesine göre;

“Yaptırılan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucunda elde edilen verilerin değerlendirilmesi amacıyla gerektiğinde kişinin gizlilik dereceli birim, kısım ve gizlilik dereceli yerler ile askeri, emniyet ve istihbarat teşkilatları, ceza infaz kurumları ve tutuk evlerinde çalıştırılıp çalıştırılmamaları, yer değiştirerek bu görevlere devam edip etmemeleri ile 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesi kapsamında belirtilen şartları taşıyıp taşımadığı gibi hususları incelemek ve sonucunu sorumlu amirin takdirine sunmak üzere;  Bakanlıklarda görevlendirilecek bakan yardımcısının, diğer kamu kurum ve kuruluşlarında en üst amirin, üniversitelerde rektörün, illerde valinin başkanlığında, personel birim amiri, hukuk müşaviri ve varsa güvenlik işlerinden sorumlu birim amirinden oluşan değerlendirme komisyonu kurulur. Cumhurbaşkanlığında kurulacak Değerlendirme Komisyonu İdari İşler Başkanının görevlendireceği bir üst kademe yöneticisinin başkanlığında belirlenecek genel müdürlerin katılımıyla oluşur. Türk Silahlı Kuvvetlerinde ise bu Komisyonun oluşumu kendi yönergeleri ile belirlenir. Değerlendirme Komisyonunun çalışma tutanakları ve kararları gizlidir.”

Yönetmeliğin bu maddesine göre güvenlik soruşturmalarının olumsuz karara bağlanması ilgili kurumlarda kurulan komisyonların yetkisindedir. Emniyet birimleri yada Mit Kurumlarının bu noktada bir karar yetkisi bulunmamaktadır.