0 (312) 911 9553
·
[email protected]
·
Pzt-Cuma 09:00-18:00
Danışmanlık

Güvenlik Soruşturması Ahlaki Durum Nedir?

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılırken kamu görevine girmek isteyen memur adaylarında araştırılacak birtakım hususlar bulunmaktadır. Güvenlik soruşturması ahlaki durum neleri kapsar hususu ile ilgili, otel kayıtları, günlük kiralık ev kayıtları, internet site geçmişi, cinsel içerikli siteler güvenlik soruşturmasını etkiler mi tarzında sorular tarafımıza yöneltilmektedir. Bu makalemizde bu soruya cevap vereceğiz.

Güvenlik soruşturması ahlaki durum açıklanmadan önce diğer araştırılan durumlara bakmakta yarar vardır. Araştırılan bu durumlara örnek olarak;

 • FETÖ/PDY irtibatlı ve iltisaklı şahıs ya da aile bireyi yakınının olup olmadığı,
 • Geçmişte okuduğu okul, gittiği dershane yahut kaldığı ev/yurt gibi yerlerin FETÖ/PDY nedeniyle kapatılıp kapatılmadığı,
 • Bank Asya hesabının bulunup bulunmadığı,
 • Bu hesaba Fetullah GÜLEN’in talimatı doğrultusunda para yatırılıp yatırılmadığı,
 • Otel kayıtları,
 • Aile bireylerinin işlediği suç olup olmadığı,
 • FETÖ/PDY iltisaklı kurumlarda SGK kaydı bulunup bulunmadığı,
 • Aile bireylerinin terör örgütü ile irtibatı veya iltisakı bulunup bulunmadığı,
 • Hakkınızda açılmış icra takibi bulunup bulunmadığı,
 • Hakkınızda açılmış hukuk davası bulunup bulunmadığı,
 • Tarafınıza bir idari para cezası verilip verilmediği,
 • Uyuşturucu ve uyarıcı madde geçmişiniz bulunup bulunmadığı,
 • Hakkınızda hükmün açıklanmasının geri bırakılması (HAGB) kararı verilip verilmediği,
 • Hakkınızda kamu davasının ertelenmesi kararı verilip verilmediği,
 • Hakkınızda savcılık soruşturması olup olmadığı,
 • Hakkınızda cezanın ertelenmesine karar verilip verilmediği,
 • Silinmiş adli sicil ve arşiv kaydı bulunup bulunmadığı,
 • Cinsel içerikli siteler girilip girilmediği ve cinsel içerikli şeyler yapıp yapılmadığı,
 • Sosyal medya paylaşımlarının içeriği,

durumları verilebilir.

Güvenlik Soruşturması Ahlaki Durum Nedir?

Yukarıda belirtilen durumlara, ek olarak güvenlik soruşturmasında kişinin ahlaki durumu da değerlendirilecektir.

Güvenlik Soruşturmasında ahlaki durumun araştırılmasının hukuki kaynağı, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliği’nde güvenlik soruşturmasının tanımında “Kişinin kolluk kuvvetleri tarafından halen aranıp aranmadığının, kolluk kuvvetleri ve istihbarat ünitelerinde ilişiği ile adli sicil kaydının ve hakkında herhangi bir tahdit olup olmadığının, yıkıcı ve bölücü faaliyetlerde bulunup bulunmadığının, ahlaki durumunun, yabancılar ile ilgisinin ve sır saklama yeteneğinin mevcut kayıtlardan ve yerinden araştırılmak suretiyle saptanması ve değerlendirilmesini,” şeklinde yer alan ve güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasında araştırılacak hususlar başlığı altında “Şeref ve haysiyetini ihlal edecek ve görevine yansıyacak şekilde kumara, uyuşturucuya, içkiye, paraya ve aşırı bir şekilde menfaatine düşkün olup olmadığı, ahlak ve adaba aykırı davranıp davranmadığı,” şeklinde yer alan ibaredir.

Güvenlik soruşturması ahlaki durum nedir diye merak edenler için bu durum şöyle açıklanabilir. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından tutulan otel kayıtları güvenlik soruşturması ahlaki durumun neleri kapsar sorusunun bir nevi yanıtıdır. Güvenlik soruşturması ahlaki durum nedir şeklinde yaptığınız aramalar, otel kayıtlarınıza yönelik olarak hakkınızda ahlaki zaaf olarak nitelendirilebilecek bir durumun olup olmamasıyla alakalıdır. Otel kayıtlarınızın ahlaki zaaf olarak değerlendirilmesi için ise çok sayıda farklı kişiyle birlikte otel kaydınızın bulunması ve bu nedenle memurluğa giriş şartını taşımamanız anlamına gelmektedir.

Burada örnek olarak verilmiş otel kaydı davranışı gibi, bir davranışın güvenlik soruşturmasında ahlaki durum nedeniyle olumsuz sonuca sebebiyet vermesi için; yukarıda belirtilen maddede de yer aldığı üzere kişinin şeref ve haysiyetini ihlal edecek ve görevine yansıyacak kadar yoğun olması ya da tekrarlanması gerekmektedir.

Güvenlik Soruşturması Ahlaki Durum Otel Kayıtları Nedir?

Tarafımıza sürekli güvenlik soruşturmasında otel kayıtlarına bakılıyor mu? Şeklinde soru yöneltilmektedir. Bu sorunun cevabı rahatlıkla evet olarak verilebilir. Tutulan bu kayıtların amacı güvenlik soruşturması olmamakla birlikte, sorgulandığında direkt olarak ulaşılabilir bir veri olduğundan güvenlik soruşturmasında araştırılır.

Güvenlik soruşturmasında ahlaki durum altında otel kayıtları da incelenmektedir. İçişleri Bakanlığı mevzuat gereği otelde kalan kişinin kaydını tutar. Kaydın tutulmasındaki amaç suç ve suçlularla mücadeledir.

Kişilere ait otel kayıtlarının sistemde yer almasının hukuki dayanağı ise, “Kimlik Bildirme Kanunu 1. Madde uyarınca; “Bu kanunda sayılan, özel veya resmi, her türlü konaklama, dinlenme bakım ve tedavi tesisleri ve işyerleri ile konutlarda geçici veya sürekli olarak kalanlar, oturanlar, çalışanlar ve ayrılanlar ile araç kiralayan gerçek ve tüzel kişilerin kimliklerinin tespiti ve bildirilmesi zorunludur.” şeklindeki maddedir.

Kimlik Bildirme Kanunu 1. Madde uyarınca; “Bu kanunda sayılan, özel veya resmi, her türlü konaklama, dinlenme bakım ve tedavi tesisleri ve işyerleri ile konutlarda geçici veya sürekli olarak kalanlar, oturanlar, çalışanlar ve ayrılanlar ile araç kiralayan gerçek ve tüzel kişilerin kimliklerinin tespiti ve bildirilmesi zorunludur.”

Güvenlik soruşturması ahlaki durum neleri kapsar hususu ile ilgili, otel kayıtları , günlük kiralık ev kayıtları, internet site geçmişi, cinsel içerikli siteler güvenlik soruşturmasını etkiler mi tarzında sorular tarafımıza yöneltilmektedir. Bu makalemizde bu soruya cevap vereceğiz.

Otel kayıtları İçişleri Bakanlığı’na bağlı olarak Emniyet Genel Müdürlüğünde bir kayıt sistemi altında tutulmaktadır. Sorgulamanız sırasında bu kayıtların belirttiğimiz gibi çok sayıda ve farklı isimlerle olması sorun teşkil edebilmektedir. Güvenlik soruşturması ahlaki durum sebebiyle olumsuz gelen adayların 60 gün içinde yürütme durdurma istemli iptal davası açması gereklidir. Aksi durumda dava açma hakları son bulacaktır.

Güvenlik Soruşturması Ahlaki Durum Otel Kayıtları

Tarafımıza sürekli güvenlik soruşturmasında otel kayıtlarına bakılıyor mu? Şeklinde soru yöneltilmektedir. Bu sorunun cevabı rahatlıkla evet olarak verilebilir. Tutulan bu kayıtların amacı güvenlik soruşturması olmamakla birlikte, sorgulandığında direkt olarak ulaşılabilir bir veri olduğundan güvenlik soruşturmasında araştırılır.

Güvenlik soruşturmasında ahlaki durum altında otel kayıtları da incelenmektedir. İçişleri Bakanlığı mevzuat gereği otelde kalan kişinin kaydını tutar. Kaydın tutulmasındaki amaç suç ve suçlularla mücadeledir.

“Kimlik Bildirme Kanunu’nun uygulanması ve yönetmeliğine göre otel, motel gibi geçici konaklama alanlarında kalanların kimlik bilgilerinin 5 yıl süre ile saklanır.”

Bunlara ek olarak güvenlik soruşturmasında kişinin ahlaki durumu da değerlendirilecektir. Güvenlik soruşturması ahlaki durum nedir diye merak edenler için bu durum şöyle açıklanabilir. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından tutulan otel kayıtları güvenlik soruşturması ahlaki durumun neleri kapsar sorusunun bir nevi yanıtıdır. Guvenlik sorusturmasi ahlaki durum nedir şeklinde yaptığınız aramalar, otel kayıtlarınıza yönelik olarak hakkınızda ahlaki zaaf olarak nitelendirilebilecek bir durumun olup olmamasıyla alakalıdır. Otel kayıtlarınızın ahlaki zaaf olarak değerlendirilmesi için ise çok sayıda farklı kişiyle birlikte otel kaydınızın bulunması ve bu nedenle memurluğa giriş şartını taşımamanız anlamına gelmektedir.

Kanunun tamamına buradan ulaşabilirsiniz. https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.1774.pdf

Bu kanun kapsamında otele giriş yaptığınız andan itibaren tüm kayıt bilgiler Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı sistemine yansır ve 5 yıl boyunca saklanır. Oteller bu kayıtları bildirmekle yükümlüdür. Sistem üzerinde saklanan bu bilgilerin güvenlik soruşturmasında kullanılması her ne kadar hukuki olmasa da makalemiz konusu bu değildir. Zira bu kayıtlar alınıp güvenlik soruşturması otel kaydı olarak kullanılmaktadır.

Otel kayıtları İçişleri Bakanlığı’na bağlı olarak Emniyet Genel Müdürlüğünde bir kayıt sistemi altında tutulmaktadır. Sorgulamanız sırasında bu kayıtların belirttiğimiz gibi çok sayıda ve farklı isimlerle olması sorun teşkil edebilmektedir. Güvenlik soruşturması ahlaki durum sebebiyle olumsuz gelen adayların 60 gün içinde yürütme durdurma istemli iptal davası açması gereklidir. Aksi durumda dava açma hakları son bulacaktır.

Güvenlik Soruşturmasında Otel Kayıtları Nelere Bakılır?

Güvenlik soruşturmasında otel kayıtlarına bakılırken;

 • Birlikte kalınan kişinin cinsiyeti,
 • Birlikte kalınan kişinin size yakınlığı/akrabalığı,
 • Birlikte kalınan kişinin terör veya milli güvenlik ile ilgili hususlarla ilgili adli ve idari soruşturmasının olup olmadığı,
 • Kalınan gün sayısı,
 • Otelde kalma durumunun ne kadar süreyle tekrarlandığı,
 • Son olarak birlikte kalınan kişinin devletin bilgilerini sızdıracak yabancı veya Türk asıllı olup olmadığına bakılır.

Güvenlik soruşturması otel kayıtları sebebiyle olumsuz sonuçlanan memur adayları güvenlik soruşturması itiraz makalemizi buradan okuyabilir.

Güvenlik Soruşturması İnternet Geçmişi İncelenir mi?

Güvenlik soruşturması gerçekleştirilirken, kişilerin internet geçmişinin ahlaki durum başlığı altında değerlendirilip değerlendirilmeyeceği tarafımıza sık sık sorulan bir diğer husustur.

Güvenlik soruşturmasında araştırılan hususlar arasında kişilerin internet geçmişleri bulunmamaktadır. Kişilerin, sosyal medya platformlarında ve internet üzerinde herkesle paylaşmış oldukları, herkesçe görülebilen bilgiler ve içerikler güvenlik soruşturmasında ahlaki durum kapsamında incelenmektedir. Bu durum haricinde, kişilerin şahsi bilgisayarlarında yapmış oldukları aramalar bu kapsamda incelemeye tabi tutulmamaktadır.

Güvenlik soruşturması internet geçmişi incelenir? Bu soruyu bir çok aday sormaktadır. Üstte belirttiğimiz gibi güvenlik soruşturmasında internet geçmişi incelenmez. İnternet geçmişi kişisel veridir. Bunun için adli soruşturması olmadı ve Sulh Ceza Hakimi tarafından karar verilmelidir. Aksi durumda kişinin internet geçmişine hiç bir şekilde ulaşılamaz. Güvenlik soruşturması kapsamında yapılan incelemeler bu şekilde sınırsız değildir. Belli sınırlar kapsamında yapılır.

Ahlaki Durum Nedeniyle Güvenlik Soruşturması İptal Davası

Ahlaki durum nedeniyle güvenlik soruşturması olumsuz gelen kişiler, haklarında gerçekleştirilen idari işlemin kendilerine tebliğden itibaren 60 gün içinde idari dava açmaları gerekmektedir. Açılacak idari davada, tesis edilen idari işlem için yürütme durdurma talep edilmelidir.

İptal davaları, İdare Mahkemelerinde açılmalıdır. İdare Mahkemesi davalı kurumun savunmasını aldıktan sonra yürütme durdurma kararını görüşecektir. En nihayetinde davayı esastan görüşüp karara bağlayacaktır.

İdari davalarda adayların en çok mağdur olduğu konu dava açma süresi ve dilekçelerin hazırlanmasıdır. İdare hukukunda süreler çok büyük önem arz etmekte ve bu süreler çok kısıtlı ve kısa tutulmuş süreler olması sebebiyle iptal davaları hak kaybına yol açabilecek nitelikte davalardır.

] }


Avatar
1990 yılında Kırıkkale’de doğan Umur Yıldırım, orta öğrenimini Bursa Polis Koleji’nde tamamladıktan sonra yüksek öğrenimine Ankara Polis Akademisi’nde başlamış ve 2011 yılında ayrılmıştır. Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne başlayarak başarı burs ile üç yılda dönem ikincisi olarak mezun olmuştur. Halen tam burslu olarak Çankaya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü-Kamu Hukuku Bölümünde yüksek lisansına devam etmekte olan Umur Yıldırım, Kadim Hukuk ve Danışmanlık Bürosu’nun kurucusudur.