Fahri Trafik Müfettişi Trafik Cezasına İtiraz

Fahri Trafik Müfettişi Trafik Cezasına İtiraz

fahri trafik mufettisi trafik cezasina itiraz

Fahri trafik müfettişi trafik cezasına itiraz için 15 gün içinde Sulh Ceza Hakimliğine başvuru yapılmalıdır. Fahri trafik müfettişleri, 01.05.1997 tarihli ve 22976 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Fahri Trafik Müfettişliği Görev ve Çalışma Yönetmeliği kapsamında görev ve yetkileri düzenlenen kişilerdir. Kara yollarında kural olarak görevli memur trafik polisi, jandarma olmakla beraber fahri trafik müfettişlerine de denetimle ilgili yetkiler verilmiştir. Fahri trafik müfettişleri trafik kurallarının ihlalini tespit ettikten sonra tutanak hazırlarlar. Bu tutanaklar fiziki olarak hazırlandıysa trafik ekiplerine ya da trafik müdürlüğüne teslim edilir. Ancak elektronik ortamda hazırlandıysa Emniyet Genel Müdürlüğü’nün elektronik sisteminden teslim ederler. Teslim süreleri bir hafta olup bu belgeler; olası bir kural ihlalini ve kişiler hakkında tuttukları tutanakları içerir. Bunun dışında trafik hakkındaki görüş ya da önerilerini de bildirebilirler. Fahri trafik müfettişlerinin yükümlülükleri şu şekilde sıralanabilir:

 • Trafikteki kural ihlallerini tutanağa bağlayarak bu tutanağı Emniyet Genel Müdürlüğü’ne göndererek işleme koyulmasını sağlarlar.
 • Trafikte daha güvenli bir ortam için görüşlerini veya tavsiyelerini sunabilirler.
 • Ülkenin her yerinde bu görevlerini yapmakla yükümlüdürler.
 • Görevleri esnasında tarafsız olarak işlem yapmaları gerekir.
 • Sürücüleri durdurama yetkileri yoktur.
 • Belge (Örneğin ehliyet) kontrolü gibi görevleri yoktur.

Fahri trafik müfettişlerine trafik para cezası kesme yetkisi verilmiş ise kesilen bu para cezasına itiraz edilebilmektedir. Fahri trafik müfettişi trafik cezasına itiraz başvurusuna, dilekçe ile birlikte olabildiğince kural ihlali yapılmadığını gösterir deliller eklenmelidir. Öte yandan, trafik para cezalarına itiraz hakkı, söz konusu cezanın ödenip ödenmemesine bağlı değildir. Nitekim Yönetmelik’e göre peşin ödeme, kişinin bu karara karşı kanun yoluna başvurma hakkını etkilemez. Hatta cezanın ödeme süresi geçirilmeden indirimli olarak ödenmesi, başvurunun olumsuz sonuçlanması durumunda başvuranın lehine olacaktır. Kadim Hukuk ve Danışmanlık olarak bu yazımızda fahri trafik müfettişi trafik cezasına itiraz nasıl yapılır hakkında bilgi vereceğiz.

fahri trafik mufettisi trafik cezasina itiraz yapilir mi
fahri trafik mufettisi trafik cezasina itiraz yapilir mi

Fahri Trafik Müfettişi Nedir?

Fahri trafik müfettişleri İçişleri Bakanlığı’na bağlı olarak çalışan belli bir eğitime tabi tutulduktan sonra Fahri Trafik Müfettişliği Görev ve Çalışma Yönetmeliği’ndeki belirlenen görevleri yapmakla yükümlü kişilerdir. Fahri trafik müfettişleri trafiğin daha güvenli seyretmesi için görüş ve önerilerini sunabilir ve kişiler hakkında tutanak tutabilir. Bir ilde kayıtlı olan araçların sayısının ‰ 2’sinden fazla fahri trafik müfettişi bulunmamalıdır. Fahri trafik müfettişleri olacak kişilerde aşağıdaki şartlar aranmaktadır:

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan,
 • En az 40 yaşında olan,
 • En az yüksek okul mezunu olan,
 • En az 10 yıllık ehliyete sahip olan,
 • Ehliyeti herhangi bir sebeple ellerinden alınmamış olan,
 • Kamu hizmetinden yasaklı olmayan,
 • Devlete karşı olan suçları işlememiş olan

Fahri trafik müfettişleri elektronik ortamda ya da fiziki şekilde tutanak düzenleyebilir. Bu tutanaklar kişiler hakkında trafik kurallarına uymadıkları gerekçesiyle düzenlenir. Fiziki ortamda düzenlenen tutanaklar ilgili polis müdürlüklerine gönderilirken, elektronik ortamda düzenlenen tutanaklar Emniyet Genel Müdürlüğü’ne elektronik olarak gönderilir. Bu tutanaklar gerekli kontroller yapıldıktan sonra trafik idari para cezası karar tutanağına dönüşür. Tutanakların şekli, içeriği vs. 2918 sayılı Kanun 116. Madde kapsamında Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından belirlenir.

Fahri Trafik Müfettişinin Yazdığı Trafik Cezasına İtiraz

Fahri trafik müfettişleri doğrudan idari para cezası kesemezler. Hazırladıkları tutanakları polis müdürlüklerine ya da Emniyet Genel Müdürlüğü’ne gönderdikten sonra ilgili incelemeler yapılır. Bu incelemelerden sonra hazırlanan tutanak idari para cezası karar tutanağına dönüşür. Bu nedenle fahri trafik müfettişlerinin hazırladığı tutanakların idari para cezası karar tutanağına dönüşmesi halinde bu para cezasına itiraz edilmesi mümkündür.

İtiraz başvurusu yaparken bir dilekçe hazırlanır. Kişiler dilekçenin ekinde herhangi bir kural ihlali yapmadığını ve elde ettiği delilleri sunmalıdır. Örneğin alkollü araç kullandığı iddia edilerek hakkında tutanak düzenlenen kişinin doğrudan bir sağlık kuruluşuna giderek sağlık raporu alması halinde bu raporu dilekçenin ekine sunması gerekir. Trafik cezası ödenmiş olsa da bu cezaya itiraz edilmesi mümkündür. Ayrıca kişinin hakkında düzenlenen idari trafik cezasına karşı itiraz edilirken herhangi bir ücret ödenmemektedir.

Fahri Trafik Müfettişinin Yazdığı Trafik Cezasının İptal Edilmesi

Kişiler itirazı para cezasının kendilerine tebliğ edildiği tarihten itibaren 15 gün içinde bulundukları yerdeki nöbetçi sulh ceza hâkimliklerine yapmalıdır. İtiraz eden kişi, bulunduğu yerdeki nöbetçi sulh ceza hakimliğine hakkında yazılan idari trafik para cezasına yönelik dilekçe hazırlayarak verir. Ardından bu itiraz Sulh Ceza Hakimliği tarafından iptal davası olarak görülür ve duruşmasız yapılır. (Duruşmalı yapıldığı istisnaları da bulunmaktadır.)

Her ne kadar bu para cezasına karşı itiraz edilmesi esnasında herhangi bir harç ödenmese de kişinin başvurusu reddedilebilir. Başvurunun reddi halinde de yargılama giderleri itiraz eden kişiye yükletilir. Aksi halde başvurunun kabul edilmesi durumunda kişinin cezası iptal edilir ve yargılama giderlerine de hükmedilmez. Eğer kişi hem trafik cezasını ödemiş hem de itiraz etmişse ödediği trafik cezası da kendisine iade edilir. Başvurunun kabul edilebileceği durumlar fahri trafik müfettişlerinin yetkilerini aşmaları halinde gerçekleşebilir. Fahri trafik müfettişi tarafından yazılan cezaların kaldırılması hallerine örnek vermek gerekirse;

 • Fahri trafik müfettişi hazırladığı tutanakta yer ve zaman göstermemişse,
 • Fahri trafik müfettişi aracı durdurarak, araç sürücüsü ile muhatap olmuşsa,
 • Fahri trafik müfettişi belge ya da evrakları (Örneğin ehliyet) kontrol etmişse,
 • Fahri trafik müfettişi hazırladıkları tutanakları dil kurallarına, gerekçeye aykırı olarak düzenlemişse.
fahri trafik mufettisi trafik cezasina itiraz dilekcesi
fahri trafik mufettisi trafik cezasina itiraz dilekcesi

Fahri Trafik Müfettişi Trafik Cezasına İtiraz Dilekçe Örneği 1

SULH CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

ANKARA

İtiraz Eden: İsim Soyisim TC

Kararına İtiraz Edilen: Ankara Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Fahri Müfettişliği Büro Amirliği

İtiraza Konu Tutanağın Tebellüğ

Tarihi: 18.11.2023

İtiraz  Konusu: Fahri müfettişin yazmış olduğu idari para cezasına itiraz.

Açıklamalar

 1. 05.11.2023 tarihinde 11.04 ‘te Fahri müfettiş tarafından tespit edildiği iddia edilen kural ihlaline ilişkin 46/2-H bendine dayanarak 06 T …. plakalı aracıma ceza kesilmiş olup 18.11.2023 tarihinde tarafıma tebliğ edilmiştir. 05.11.2020 tarihinde araç plakama yazılan cezaya süresi içerisinde yazılan cezanın iptaline ilişkin taleplerim aşağıdaki gibidir.
 2. Trafik cezası 05.11.2023 tarihinde …… Keçiören/ANKARA’da kesilmiştir. Fakat trafik müfettişince kesilen cezaya konu bir fiil olmamıştır.  Belirtilen  karayolu  orta  refüjlü yol olup arabanın ters  istikamete  gitmesi  objektiflikten  uzak  bir  beyandır.  Söz konusu tarihte trafik ihlali olan aksine bir işaret olmadıkça sürücülerin; ters şeritte gitmesi söz konusu değildir. Öyle ki; Karayolları Trafik Kanunu  46/2  H  bendine dayanarak kesilen 1228,0 TL idari para cezasının tamamen fahri trafik müfettişinin keyfi uygulamasından kaynaklı olup, suça uygun fiili meydana getirmememe rağmen yoruma açık bir kanun maddesine dayanarak ceza kesilmiştir.
 3. Öyle ki; İdari işlemlerin belirliliği ilkesi gereği ve Kabahatler Kanunu 24. Maddesi gereği idari yaptırım kararında kabahat fiili ile birlikte bu fiili ispata yarayacak bütün delillerin gösterilmesi gerekir. Anayasa Mahkemesi 26.12.2013 tarih  ve  2013/43  E.  ,2013/168  K. Sayılı kararına istinaden fahri trafik müfettişince hazırlanan tutanak üzerinde yaptıkları kontrol sadece şekli unsurlarına ilişkin olup, tutanakta kayıtlı trafik suçunun gerçekten işlenmiş olup olmadığına ilişkin değildir. Bu sebeple de itiraz halinde söz konusu kabahat fiilinin işlendiğinin ispatı gerekecektir.
 4. Hakkında 2918 sayılı KTK 46/2 H aksine bir işaret bulunmadıkça sürücüler tekyönlü karayollarında araçların ters istikamette sürmemek zorundalardır olan md. İhlal ettiği gerekçesi ile ceza tutanağı düzenlenmiştir ve aracımın plakasına idari para cezası uygulanmıştır. Fahri trafik müfettişi tarafından düzenlenen bu ceza tutanağının ihlal eylemi ile ilgili “aksine bir işaret olmadıkça sürücülerin; tek yönlü karayollarında araçların ters istikamette sürememek zorundadırlar” şeklinde beyanın bulunduğunu dosyada tutanak dışında herhangi bir delil mobese kaydı ve belge  bulunmadığı,  aracımın  plakasına  isnad edilen atılı eylemin işlendiği iddiasına ilişkin söz konusu fiile ait hiçbir delil ve  fotoğraf olmadan yalnızca kamu görevlisi olmayan fahri müfettişlerince düzenlenen tutanağın esas alınması ispat için yeterli olmayacaktır. Müfettişler araç durduramaz, sürücülerle muhatap olamaz, belge ve evrak kontrolü yapamazlar ise de kabahatin işlendiği fotoğraf veya görüntü kaydı gibi başkaca delillerle ispatı gerekecektir.
 5. HİÇBİR şekilde atılı kabahat eylemini kabul etmemekle birlikte, 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu’nun genel ilkeler yönüyle 5237 Türk Ceza Kanununun genel ilkesine göre şüphede n uza k şekilde ispatlanmayan eylemlerden ilgilisinin sorumlu tutulamayacağı prensibinden hareketle hiçbir delille desteklenmeyen idari yaptırım kararının kaldırılmasına karar verilmesi gerekmektedir.

Sonuç Ve Talep                                        :

 • Yukarıda açıklandığı üzere itirazımın kabulü ile 06 AR …. plakalı 2021 Mercedes model aracım için tanzim edilen 05.11.2023 tarih … sıra  no’lu  MA  seri  no’lu  idari  yaptırım kararının İPTALİNE,
 • Yargılama giderlerinin hazine üzerine bırakılmasını arz ve talep ederim. 19.11.2023

 İsim Soyisim 

       İmza

Ek:

 • Ruhsat Fotokopisi
 • Trafik Cezası Karar Tutanağının Fotokopisi
 • Kimlik, Ehliyet Fotokopisi

Fahri Trafik Müfettişi Trafik Cezasına İtiraz Dilekçe Örneği 2

(İTİRAZ EDENİN BULUNDUĞU YER) NÖBETÇİ SULH CEZA HAKİMLİĞİ’NE

İtiraz Eden: Ad-Soyad (T.C.:) X Mahallesi, X Caddesi, No:1/2 İlçe/İL

Vekili: Av. Umur YILDIRIM

Söğütözü Mah. Söğütözü Cad. No:2 Koç İkiz Kuleleri B Blok    Daire:7 Çankaya/ANKARA

Konu: İtiraza Konusu Tutanak: T.C. (…) Fahri Trafik Müfettişliği Büro Amirliği (…) İsimli görevli polis memuru tarafından tutulan (…) tarihli (…) seri numaralı (…) sıra numaralı (…) Türk Lirası tutarlı trafik cezasının iptali için itirazlarımızı içeren dilekçedir.

Tutanak Tarihi ve Saati: (…)

Tebliğ Tarihi: (…)

AÇIKLAMALAR

Müvekkil adına tescilli (…) plakalı araç hakkında (…) tarihinde (…)  Trafik Müfettişliği Büro Amirliği’nde görev yapan (…) isimli polis memuru tarafından (…) seri numaralı ve (…) sıra numaralı (…) Türk lirası değerindeki trafik cezasının iptali gerekmektedir. Şöyle ki;

 • Müvekkilin ikametgah adresi, kendisi hakkında düzenlenen trafik cezası hakkında bilgi verilir.
 • Müvekkil hakkında hazırlanan tutanağın hukuka aykırılığı ve delillerden bahsedilir.
 • Müvekkile neden ceza verilmemesi gerektiği hakkında açıklamalar yapılır.
 • Tüm bu sayılan nedenlerle, sayın mahkemenizden (Açıklaması yazılan) trafik cezasının iptaline karar verilmesini saygılarımızla vekaleten arz ve talep ederiz.

Hukuki Nedenler: Karayolları Trafik Kanunu, HMK, TCK ve sair mevzuat

Hukuki Deliller: Bahse konu trafik cezası tespit tutanağı, tebligat, sağlık raporu, yemin, tanık ve sair delil

Sonuç ve Talep: Yukarıda arz ve izah edilen nedenlerle,

 • İtirazımızın kabulüne karar verilmesini,
 • C. (…) Fahri Trafik Müfettişliği Büro Amirliği (…) İsimli görevli polis memuru tarafından tutulan (…) tarihli (…) seri no.lu (…) sıra no.lu (…) Türk Lirası tutarlı trafik cezası tutanağının iptaline karar verilmesini,

vekaleten ve saygılarımızla arz ve talep ederiz. (Tarih)

           İtiraz Eden Vekili

         Av. Umur YILDIRIM

EK:

 • Trafik kazası tutanağı ve tebligat

Fahri Trafik Müfettişlerinin Ceza Yazabileceği Durumlar

Fahri trafik müfettişleri trafik polisleri ve jandarmalar dışında trafik güvenliğinin sağlanması ile görevlidir. Ancak fahri trafik müfettişleri her durumda tutanak tutamayacaktır. Örneğin alkollü ya da uyuşturucu madde etkisi altındayken araç kullanan kişilere fahri trafik müfettişlerinin ceza kesme yetkisi yoktur. Çünkü fahri trafik müfettişleri herhangi bir aracı durdurarak sürücü ile muhatap olamaz. Fahri trafik müfettişleri kural olarak doğrudan ceza kesemezler. Hazırladıkları tutanakları fiziki ise bir trafik polisine veya polis merkezine, elektronik ortamda hazırlanmış bir tutanak ise Emniyet Genel Müdürlüğü’ne elektronik olarak göndererek işlemlerini yaparlar. Ardından inceleme yapılır ve kişilere ceza kesilir. Aşağıdaki tabloda fahri trafik müfettişlerinin hangi durumlarda ceza yazabileceği belirlenmiştir. Aşağıdaki durumlar haricinde fahri trafik müfettişlerinin ceza kesme yetkileri bulunmamaktadır.

Karayolları Trafik Kanunu’ndaki Madde

Suç

46/2-b

Şerit değiştirirken diğer sürücüyü beklememek
46/2-c

Trafiği aksatacak şekilde şerit değiştirmek

46/2-d

En soldaki şeridi sürekli işgal etmek
46/2-e

En sağdaki şeridi geçme ve dönme dışında kullanmamak

46/2-f

Acil durumlar dışında (trafik kazası gibi) emniyet şeritlerini kullanmak
46/2-g

Ard arda birden fazla şerit değiştirerek trafiği tehlikeye sokmak

46/2-h

Tek yönlü yolda ters istikamette gitmek
47/1-b

Kırmızı ışıkta geçmek

47/1-c

Trafik levhalarına uymamak
53/1-b

Sola dönüş kurallarına uymamak

53/1-c

Kavşakta dönüş kurallarına uymamak
53/1-d

Kavşakta geri dönüş kurallarına uymamak

54/1-a

Öndeki aracı kuralına uygun geçmemek
54/1-b

Geçilmesi yasak bölgede öndeki aracı geçmek

55/1-a

Geçilmek istenen sürücünün şerit izlenmemesi, araç geçerken hızını arttırması

55/1-b

Geçilmek istenen sürücünün gerektiğinde yavaşlamaması
55/2, 54/1

Geçiş yapmak isteyene yol vermemek

56/1-a

Şerit değiştirme/izleme kurallarına uymamak
 

56/1-b

İki yönlü yollarda karşıdan gelen aracın geçişi için sağa yanaşmamak hatta durmamak

56/1-c

Takip mesafesine uymamak
56/1-e

Geçiş üstünlüğü olan araçlara bunu sağlamamak

57/1-a

Kavşaklarda geçiş üstünlüğüne uymamak
57/1-b

Trafik ışığı ya da polis olmayan yerlerde geçiş hakkına uymamak

57/1-c

Geçiş hakkının sağlanmaması
57/1-d

Trafiğin akışına engel olacak şekilde kavşağa girmek

57/1-e

Kavşaklarda gereksiz yere durmak veya yavaşlamak
57/1-f

Ray üzerinde hareket eden taşıtlara geçiş vermemek

58

Araçtaki yolcuların sağdan indirilmemesi
 

59

Zorunlu haller dışında park etmek, zorunlu hallerde de gerekli önlemi almadan park etmek

60/1-a

Durmanın yasaklandığı yerde durmak
60/1-b

Sol şeritte durmak

60/1-c

Yaya yolu ya da okul geçitlerinde durmak
60/1-d

Kavşak veya tünellerde durmak

60/1-e

Dönemeçlerde ya da görüş olmayan yerlerde durmak
60/1-f

Otobüs veya taksi duraklarında durmak

60/1-g

Park halindeki araçların yanında durmak
60/1-h

Trafik levhalarına belli bir mesafede durmak

61/1-a

Durmanın yasaklandığı yerlerde durmak
61/1-b

Park etmenin yasaklandığı yerlerde park etmek

61/1-c

Geçiş yolları üzerine park etmek
61/1-d

Yangın musluklarına beşer metre mesafede park etmek

61/1-e

Duraklara on beşer metre mesafede park etmek
61/1-f

İkiden fazla yol olan yerlerde orta şeride park etmek

61/1-g

Kuralına uygun park eden araçların çıkışına engel olacak şekilde park etmek
61/1-h

Geçiş üstünlüğü olan araçların giriş-çıkış yaptığı yerlere on beşer metre mesafede park etmek

61/1-ı

Park etme izni verilen sürelerin dışında park yapmak
61/1-j

Kamuya ait giriş ve çıkışlara beşer metrelik mesafelerde park yapmak

61/1-k

Alt-üst geçitlere onar metrelik mesafelerde park etmek
61/1-l

Park etmek için belirlenen sürelerin ve şekillerin dışında park etmek

61/1-m

Kurum ve kuruluşlara ait park yerlerine park etmek
61/1-n

Yaya yollarına park etmek

61/1-o

Engelliler için ayrılmış yerlere park etmek
64/1-a/1

Yeterince aydınlatılmamış tünel vs. yerlere girişlerde uzun farları yakmamak

64/1-a/2

Geceleri vs. durumlarda bir aracı takip ederken ya da karşı karşıya gelirken yakın farları yakmamak
61/1-a/3

Kuyruk ışıklarını uzun ya da kısa farla beraber kullanmamak

64/1-b/1

Sisli havalar ya da sağanak yağışlı havalar dışında sis lambasını diğer farlarla kullanmak

 

Fahri Trafik Müfettişi Trafik Cezasına İtiraz Hakkında Mahkeme Kararları

Yargıtay 7. Ceza Dairesi 2021/12371 E. 2021/11454 K. ve 30.09.2021 Tarihli Kararı

 • Fahri Trafik Müfettişi Trafik Cezasına İtiraz

Kanun yararına bozma talebine konu dosyanın incelenmesinde; kabahatli hakkında fahri trafik müfettişi tarafından düzenlenen kabahat tespit tutanağının dosyaya sunulmadığı, buna dair evrakın UYAP sisteminden de görüntülenemediği, kabahatlinin başvurusu ekinde kabahatin işlendiği iddia edilen yerin fotoğrafını sunarak, olay yerinde herhangi bir duraklama veya park etme yasağı levhasının bulunmadığını ispatladığı, Sulh Ceza Hakimliğince verilen kararda; gerek idari para cezası karar tutanağına esas fahri trafik müfettişi tutanağının gerekse kabahatin işlendiğine dair başkaca bir somut delilin dosyaya sunulmadığından bahisle, idari para cezasının usulüne uygun şekilde iptaline ve cezanın kaldırılmasına karar verildiği anlaşılmakla,

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının kanun yararına bozma istemine dayanan ihbarname içeriği yerinde görülmediğinden, kanun yararına bozma isteminin REDDİNE


Yargıtay 19. Ceza Dairesi 2019/8383 E. 2020/6353 K. ve 10.06.2020 Tarihli Kararı

 • Fahri Trafik Müfettişi Trafik Cezasına İtiraz

Dosya kapsamına göre; olay günü fahri trafik müfettişi tarafından kabahatlinin aracının geçiş güzergahına park edilmesi nedeniyle trafik kural ihlali tespit tutanağının tanzim edildiği, anılan tespit tutanağına istinaden trafik idari para cezası karar tutanağı düzenlendiği, fahri trafik müfettişi tarafından düzenlenen tutanakta ihlalin gerçekleştiği olay tarihinin 14/04/2018 Çarşamba olarak gösterildiği, ancak 14/04/2018 tarihinin Cumartesi gününe denk geldiği, ayrıca bahse konu tutanakta aracın markasının “Fiat Ford” olarak belirtilmesi karşısında Bolu Ceza İşlemleri Büro Amirliğinince düzenlenen tutanakta ise aracın markasının “Tofaş Fiat” ve cinsinin de “Sedan” olarak belirtildiği, bu kapsamda iki tutanak arasında çelişki bulunduğu ve kabahatlinin aracının olay günü Bursa ilinde olmadığına dair itirazının anılan çelişki de göz önünde bulundurulduğunda kabul edilebilir olduğu cihetle, kabahatli hakkında verilen bahse konu cezaya yönelik başvurunun kabulüne karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde reddine karar verilmesinde isabet görülmediği gerekçesiyle 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 309.maddesi uyarınca anılan kararın kanun yararına bozulması isteminde bulunulmakla, gereği görüşülüp düşünüldü;

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının kanun yararına bozma istemine dayanan ihbarname içeriği yerinde görüldüğünden, Bursa 3. Sulh Ceza Hakimliğinin 18/10/2018 tarihli ve 2018/4462 değişik iş sayılı kararının CMK’nin 309/4-d maddesi uyarınca KANUN YARARINA BOZULMASINA

Yorum Gönderin

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

X
kadim hukuk ve danışmanlık