Ceza Hukuku

En İyi Ağır Ceza Avukatı

En iyi ağır ceza avukatı savunduğu kişinin tahliye ve devamında beraatini sağlamaya yönelik savunma yapar. En iyi ağır ceza avukatı; tahliye veya beraat sağlanamadığı, suçun sabit olduğu durumlarda ise en az ceza ile davanın sonuçlandırılması için hukuki bilgi ve deneyimlerini ortaya koyan kişidir. Savcılık aşamasında (soruşturma) ve mahkeme yani kovuşturma aşamasında sürecin mutlak suretle uzman ağır ceza avukatı veya ağır ceza avukatı tarafından yürütülmesi sizlerin menfaatine olacaktır.

en iyi ceza avukati kim

En iyi ağır ceza avukatı sizin adınıza tüm hukuki süreci dikkatlice inceler ve hukuki savunma yapar. Sanık veya katılan tarafı için dilekçe verme aşamasından sözlü savunma aşamasına kadar her aşamada özveri ve profesyonel olarak müvekkilini savunur. Bu nedenle en iyi ağır ceza avukatı seçimi yaparken çok dikkatli ve titiz olmalısınız. Aksi durumda ikinci defa mağdur olmanız kaçınılmazdır.

Ne tür dava olursa olsun avukat tercihi önemlidir. Fakat bahse konu dava ceza davasıysa avukat seçimi daha önemlidir. Gözaltı, tutuklama, adli kontrol, dilekçe aşaması veya sözlü savunma aşamasında yapılacak en küçük hata veya eksiklik geri dönüşü olmayan sonuçlara neden olabilir. Bu hata sizin alacağınız hapis cezasını arttıracağı gibi malvarlığınıza da zarar verebilir. Yani hem özgürlüğünüz hem de malvarlığınız elinizden alınabilir. En iyi ağır ceza avukatı sizi titiz ve dikkatlice savunacaktır. Kısacası tekrar mağdur olmamak için mutlaka profesyonel bir ceza avukatı ile çalışılmalıdır.

Herhangi bir konuda savcılıkta ifadeniz alındıktan sonra konu ile ilgili olarak soruşturmanın yargılama evresine geçip geçmediğini öğrenmenin iki yolu bulunmaktadır. Bunlardan ilki, ifade verdiğiniz adliyeye giderek Savcılık ön bürolarından Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numaranızla birlikte sorgulama yapmanızdır. Burada soruşturmanın ne aşamada olduğu, kovuşturma aşamasına geçilip geçilmediği hakkındaki tüm bilgilere ulaşabilirsiniz. Hakkınızda açılmış bir ceza davasının olup olmadığını öğrenmenin bir diğer yolu ise e devlet üzerinden öğrenmektir. E devlete buradan giriş sağlayabilirsiniz. https://giris.turkiye.gov.tr/Giris/

Ceza Hukuku Hukuku Nedir?

Ceza hukuku, bir kamu hukuku dalıdır. Ceza hukuku, suç adı verilen hukuka aykırı davranışlar ile bunlara uygun yaptırımları inceleyen hukuk dalıdır. İnsan hak ve özgürlüklerinin sınırlandırılması ve korunması işlevlerinin ikisini birden yerine getirir.

ceza avukat

Ceza hukuku; genel hükümler ve özel hükümler olmak üzere, iki ayrı bölümde inceler. Genel hükümler, bütün suçlar için geçerli olan temel ilkeleri içerir. Örneğin, suçun unsurları, özel görünüş biçimleri (iştirak, teşebbüs, içtima) ve yaptırımlar bu kısımda incelenir. Özel hükümler ise genel hükümlerde yer alan ilkelerin uygulama alanıdır. Bütün suçlar tek tek ele alınarak, unsurları, cezası ve özel görünüş biçimleri belirtilir. Örneğin; kasten öldürme suçu, hakaret suçu gibi. En iyi ağır ceza avukatı bu kapsamda yapılan yargılamalarda sizin adınıza savunma yapar.

En İyi Ağır Ceza Avukatı Hangi Davalara Bakar?

En iyi ağır ceza avukatı ağır ceza mahkemeleri, asliye ceza mahkemeleri, çocuk ceza mahkemeleri, çocuk ağır ceza mahkemeleri, sulh ceza hakimliği ve fikri sınai ceza mahkemelerinde sizin temsil eder.

  • Soruşturma ve kovuşturma aşamalarında sanık müdafiliği, katılan vekilliği,
  • Ağır ceza mahkemesi, asliye ceza mahkemesi ve sulh ceza hakimliğinde sanık müdafiliği ve katılan müvekkilliği,
  • Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunma ve soruşturma aşamasındaki dosyaların takibi,
  • Gözaltı, tutuklama ve sorgu esnasında sizi temsil etme,
  • Tutuklama ve adli kontrol kararlarına itiraz,
  • Yerel mahkeme kararlarına karşı istinaf ve temyiz taleplerinde bulunma, bu aşamadaki dosyalara dilekçe sunulması
  • Trafik kazası sebebiyle açılan ceza davaları, kusur oranına karşı itiraz ve tespitler,
  • Sabıka kaydı ve adli sicillerin silinmesi talepleri,
  • Kanunlarla düzenlenen cezai müeyyideler için şikayet ve dava takibi yapar.

en iyi agir ceza avukatlari

En İyi Avukatlar Listesi

Avukatlık tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde branşlaşmaya, uzmanlaşmaya doğru gitmektedir. Ülkemizde mesleki anlamda uzmanlığın artması için çeşitli eğitimler yapılmaktadır. Fakat ülkemizde yasal mevzuat anlamında ceza avukatı veya ağır ceza avukatı adında ayrı bir avukatlık branşı bulunmamaktadır. Ceza avukatı terimi daha çok halk tarafından kullanılan bir terimdir. Yasal düzenlemelerde en iyi ağır ceza avukatı terimine denk gelen bir düzenleme yoktur. Ceza avukatı terimi adliye pratiğinde halk arasında yer edinmiştir.

En iyi ağır ceza avukatı, kişinin tutuklanmaması veya ceza almaması, hem de mağdurun haklarını koruması açısından toplumun en sorunlu alanıyla uğraşır. Aslında ceza avukatı veya ağır ceza avukatı diğer avukatların yaptığı gibi savunma görevini yerine getirir. Fakat ceza avukatı veya ağır ceza avukatı diğer avukatlardan farklı olarak kişinin direkt özgürlüğünü ilgilendiren bir alanda işini yerine getirdiği için daha hassas ve önemle seçilmelidir. Ceza davalarında yargılanan kişiler internette avukat ararken çoğu zaman “ceza avukatı arıyorum” veya “En iyi ağır ceza avukatı” şeklinde aratarak avukat bulmaktadır. Bu nedenle ceza avukatı tüm ceza davalarına bakan avukat olarak nitelemek yanlış olmaz.

En iyi ağır ceza avukatı her suç tipine göre süreci ayrı prosedürlere göre yönetir. Her davayı ayrı ayrı ele alır ve itina ile inceler. Bu sürecin sonunda beraat alması veya en az cezayı alması için hukuki destekte bulunur. Diğer taraftan müvekkili mağdur veya müşteki ise suçu işleyen kişinin hak ettiği cezayı alması için müvekkilinin haklarını korur. Sonrasında ise müvekkilinin haklarını tazmin etmek için dava açar.

Ceza Davaları

SNSUÇUN  ADITCK-NOCEZAYI MÜEYYİDESİMahkemesi
HAYATA KARŞI SUÇLAR
1İNSAN TİCARETİ ( Zorla çalıştırmak gibi)MD-808 Yıldan  12 yıla kadarAğır Ceza Mahkemesi
2KASTEN ÖLDÜRME MD-81Müebbet HapisAğır Ceza Mahkemesi
3KASTEN ÖLDÜRMENİN(Nitelikli Halleri)MD-82Ağırlaşmış Müebbet Hp.Ağır Ceza Mahkemesi
4KASTEN ADAM ÖLDÜRMENİN İHMALİ DAVRANIŞLAİŞLENMESİ(Doktorların  ihmali davranışı neticesinde ölüm meydana gelmesi gibi)MD-8320 yıldan 25 yıla kadarAğır Ceza Mahkemesi
5İNTİHARA YÖNLENDİRME(Azmettirme)MD-842 yıldan  5 yıla kadarAsliye Ceza Mahkemesi

84/4 Ağır Ceza Mah.

6TAKSİRLE ÖLDÜRME MD-852 yıldan  6 yıla kadar85/1 Asliye Ceza Mah

85/2 Ağır Ceza Mah

VÜCUT DOKUNULMAZLIĞINA KARŞI SUÇLAR
7KASTEN YARALAMA MD-861 yıldan 3 yıla kadarAsliye Ceza Mahkemesi
8NETİCESİ SEBEBİYLE AĞIRLAŞMIŞ YARALAMAMD-873 yıldan 6 yıla kadarAsliye Ceza Mahkemesi

87/4 Ağır Ceza Mah

9TAKSİRLE YARALAMAMD-893 aydan 1 yıla kadarAsliye Ceza Mahkemesi
10İNSAN ÜZERİNDE DENEY  (Rıza olmaksızın tedavi amaçlı deneme yapmak)MD-901 yıldan 3 yıla kadarAsliye Ceza Mahkemesi
11ORGAN VEYA DOKU TİCARETİ(Rıza olmaksızın canlıdan veya ölüden organ, doku vb almakMD-915 yıldan 9 yıla kadarAsliye Ceza Mahkemesi Ağır Ceza Mah
12İŞKENCEMD-94/953 yıldan 12 yıla kadarAğır Ceza Mahkemesi
13EZİYET (kişinin psikolojisi ve ruh sağlığı üzerindeki tahrip edici etkilerinin olmasıdır)MD-962 yıldan 5 yıla kadarAsliye Ceza Mahkemesi
14TERK  (Suçun ko­nusu, yaşı veya hastalığı dolayısıyla kendini idare edemeyecek durumda olan kimselerdir. Suçun faili ise, bu kimseler üzerinde koruma ve gözetim yükümlülüğü bulunan kişilerdir.)MD-973 aydan 2 yıla kadarAsliye Ceza Mahkemesi
15YARDIM VEYA BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN YERİNE GETİRİLMEMESİ  (, yaşı, hastalığı veya yaralanması dolayısıyla ya da başka herhangi bir nedenle kendini idare edemeyecek durumda olan kimseyle karşılaşan kişiler)MD-981 yıla kadar hapisAsliye Ceza Mahkemesi
16ÇOCUK DÜŞÜRTME  (hukuken geçerli rızası olmaksızın bir ka­dının çocuğunu düşürtülmesi, suç olarak tanımlanmıştır. Kadının rızasıyla çocuk düşürme hâlinde ise, gebeliğin 10 haftayı aşmamış bulunması koşulu ile fiil suç oluşturmayacaktır)MD-991 yıldan 10 yıla kadarAsliye Ceza Mahkemesi Ağır Ceza Mahkemesi
17ÇOCUK DÜŞÜRME  (gebeliğin 10 haftayı aşmış bulunmasına kar­şın, çocuğunu kasten düşüren kadına verilecek ceza gösterilmektedir)MD-1001 yıla kadar hapisAsliye Ceza Mahkemesi
18KISIRLAŞTIRMA  (rızaları olmadan kısırlaştırma ameliyesini gerçekleştiren kimsenin ne suretle cezalandırılacağını göster­mektedir.)MD-1013 yıldan 6 yıla kadarAsliye Ceza Mahkemesi
CİNSEL DOKUNULMAZLIĞA KARŞI SUÇLAR
19CİNSEL SALDIRI  (cinsel arzuları tatmin amacına yönelik davranışlarla kişinin vücut dokunulmazlığının ihlâl edilmesi gerekir. hareketlerin objektif olarak şehevî nitelikte bulunmaları yeterli­dir Sözle,elle veya başka şekillerde olabilir. )MD-102/12 yıldan 7 yıla kadarAsliye Ceza Mahkemesi
20CİNSEL SALDIRI  (fiilin vücuda organ veya sair cisim sokulmak suretiyle işlenmesi gibi, eşe karşıda olabilir)MD-102/2,3,7 yıldan 12 yıla kadarAğır Ceza Mahkemesi
21ÇOCUKLARIN CİNSEL İSTİSMARI (15 yaşını tamamlamamış çocuklara karşı cebir, tehdit hile veya iradeyi etkileyen başka bir nedene dayalı olarak gerçekleştirilen cinsel davranışlar)MD-103/13 yıldan 8 yıla kadarAğır Ceza Mahkemesi
22ÇOCUKLARIN CİNSEL İSTİSMARI (Cinsel istismarın vücüda organ veya sair bir cisim sokulması suretiyle gerçekleştirilmesi durumunda)MD-103/28 yıldan 15 yıla kadarAğır Ceza Mahkemesi
23REŞİT OLMAYANLA CİNSEL İLİŞKİ (15 yaşını bitirmiş olan çocukla, cebir, tehdit ve hile olmaksızın ilişkiye girilmesi)MD-104/16 aydan 2 yıla kadarAsliye Ceza Mahkemesi
24REŞİT OLMAYANLA CİNSEL İLİŞKİ  (15 yaşını bitirmiş ve fail mağdurdan 5 yaş büyükse şikayet şartı aranmaz)MD-104/22 yıldan 6 yıla kadarAğır Ceza Mahkemesi
25CİNSEL TACİZ (Bir kimseyi cinsel amaçlı olarak taciz eden kişiMD-105/13 aydan 2 yıla kadarAsliye Ceza Mahkemesi
26CİNSEL TACİZ (Hizmet ilişkisinden veya işyerinde çalışmanın sağladığı kolaylıktan yararlanılarak işlenmesi hallerinde)MD-105/24,5 aydan 3 yıla kad.Asliye Ceza Mahkemesi
HÜRRİYETE KARŞI SUÇLAR
27TEHDİT (Bir başkasının kendisinin veya yakının hayatına, vücüt veya cinsel dokunulmazlığına yönelik bir saldırı gerçekleştireceğinden bahisle tehdit eden kişilerdir.)MD-1066 aydan 2 yıla kadarAsliye Ceza Mahkemesi
28ŞANTAJ  (Kısaca başkasını bir şey yapmaya veya yapmamaya mecbur etmesidir. Yani ben senin şu şu açığını biliyorum şunu yapmazsan onu açıklarım gibi)MD-1071 yıldan 3 yıla kadarAsliye Ceza Mahkemesi
29CEBİR  (kişi bir acı hissetmektedir ve bu acının etkisiyle belli bir davranışı gerçekleştirmeye zorlanmaktadır.)MD-1081,5 yıldan  4 yıla kadAsliye Ceza Mahkemesi
30KİŞİYİ HÜRRİYETİNDEN YOKSUN KILMA(Kişinin  bir yere kapatılması, bir yerde tutulması veya bir yere götürülmesi veya bir yere götürülmekten men olunması fiilleridir.)MD-1091 yıldan 5 yıla kadarAsliye Ceza Mahkemesi
31EĞİTİM VE ÖĞRETİMİN ENGELLENMESİMD-1121 yıldan 3 yıla kadarAsliye Ceza Mahkemesi
32KAMU KURUMU VEYA KAMU KURUMU NİTELİĞİNDEKİ MESLEK KURULUŞLARININ FAALİYETLERİNİN ENGELLENMESİMD-1131 yıldan 3 yıla kadarAsliye Ceza Mahkemesi
33SİYASİ HAKLARIN KULLANILMASININ ENGELLENMESİMD-1141 yıldan 3 yıla kadarAsliye Ceza Mahkemesi
34İNANÇ DÜŞÜNCE VE KANAAT HÜRRİYETİNİN KULLANILMASININ ENGELLENMESİMD-1151 yıldan 3 yıla kadarAsliye Ceza Mahkemesi
35KONUT DOKUNULMAZLIĞININ İHLALİ  (Bir kimsenin kontuna eklentilerine rızaya aykırı olarak giren veya rıza ile girmiş dahi olsa sonradan buradan çıkmayan kişiler için )MD-1166 aydan 2 yıla kadarAsliye Ceza Mahkemesi
36İŞ VE ÇALIŞMA HÜRRİYETİNİN İHLALİ  MD-1176 aydan 2 yıla kadarAsliye Ceza Mahkemesi
37SENDİKAL HAKLARIN KULLANILMASININ ENGELLENMESİMD-1186 aydan 2 yıla kadarAsliye Ceza Mahkemesi
38HAKSIZ ARAMA  (Hukuka aykırı olarak bir kimsenin üstünü veya eşyasını arayan kamu görevlisidir.)MD-1203 aydan 1 yıla kadarAsliye Ceza Mahkemesi
39DİLEKÇE HAKKININ KULLANILMASININ ENGELLENMESİ  (Hukuki bir neden olmaksızın  kamu makamlarına verilen dilekçenin kabul edilmemesi)MD-1216 aya kadar hapisAsliye Ceza Mahkemesi
40AYRIMCILIKMD-1226 aydan 1 yıla kadarAsliye Ceza Mahkemesi
41KİŞİLERİN HUZUR VE SÜKUNUNU BOZMA(mağdura karşı gece gündüz demeden telefon açılması veya komşusun gürültü yaparak rahatsız etmesi fiilleridir.)MD-1233 aydan 1 yıla kadarAsliye Ceza Mahkemesi
42HABERLEŞMENİN ENGELLENMESİMD-1246 aydan 2 yıla kadarAsliye Ceza Mahkemesi
ŞEREFE KARŞI SUÇLAR
43HAKARET ( kişiye soyut olarak “hırsız”, “rüşvetçi”, “sahtekar”, “fahişe” gibi yakıştırmalarda bulunulması halinde de hakaret suçu oluşmaktadır.)MD-1253 aydan 2 yıla kadarAsliye Ceza Mahkemesi
44HAKARET (Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı işlenmesi gibi, Örneğin, kamu görevlisinin bir kişiden bir iş karşılığında belli bir miktar rüşvet aldığı yönünde isnatta bulunulması durumunda haka­ret söz konusudur.)MD-125-31 yıldan az olamazAsliye Ceza Mahkemesi
45KİŞİNİN HATIRASINA HAKARETMD-1303 aydan 2 yıla kadarAsliye Ceza Mahkemesi
ÖZEL HAYATA VE HAYATIN GİZLİ ALANINA KARŞI SUÇLAR
46HABERLEŞMENİN GİZLİLİĞİNİN İHLALİMD-1326 aydan 2 yıla kadarAsliye Ceza Mahkemesi
47KİŞİLER ARASINDAKİ KONUŞMALARIN DİNLENMESİ VE KAYDA ALINMASIMD-1332 aydan 6 aya kadarAsliye Ceza Mahkemesi
48ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİNİ İHLALMD-1346 aydan 2 yıla kadarAsliye Ceza Mahkemesi
49KİŞİSEL VERİLERİN KAYDEDİLMESİMD-1356 aydan 3 yıla kadarAsliye Ceza Mahkemesi
50VERİLERİ HUKUKA AYKIRI OLARAK VERME VEYA ELE GEÇİRME (Bu madde hükmü ile hukuka uygun olarak kaydedil­miş olsun veya olmasın, kişisel verileri hukuka aykırı olarak başkalarına vermek, yaymak veya ele geçirmek, bağımsız bir suç olarak tanımlanmıştır.MD-1361 yıldan 4 yıla kadarAsliye Ceza Mahkemesi
51VERİLERİ YOK ETMEME (kişisel verilerin kanunların belirlediği sürelerin geçmiş olmasına rağmen yok edilmemesi, bağımsız bir suç olarak tanımlanmıştır. )MD-1386 aydan 1 yıla kadarAsliye Ceza Mahkemesi
MAL VARLIĞINA  KARŞI  SUÇLAR
52HIRSIZLIK (Buna göre, elektrik enerjisi, gazlar, tabiî veya sun’i buharlar da hırsızlık suçunun konusunu oluşturabilecektir. )MD-1411 yıldan 3 yıla kadarAsliye Ceza Mahkemesi
53NİTELİKLİ HIRSIZLIK (hırsızlık suçunun, kime ait olursa ol­sun, kamu kurum ve kuruluşlarında veya ibadete ayrılmış yerlerde bulunan ya da kamu yararına veya hizmetine tahsis edilen eşya hakkında işlenmesi, suçun temel şekline nazaran daha ağır ceza ile cezalandırılmayı gerektir­mektedirMD-142-12 yıldan 5 yıla kadarAsliye Ceza Mahkemesi
54NİTELİKLİ HIRSIZLIK (. Mağdurun trafik kazası geçirmiş olması, aklî veya bedensel bir hastalık veya sakatlıkla malul olması, hırsızlığın elde veya üstte taşınan eşyayı çekip almak suretiyle ya da özel bir beceriyle işlenmesi hâli öngörülmüştür. Yan­kesicilik veya kişisel çeviklik ile işlenen hırsızlık,  taklit anahtarla ya da diğer bir aletle kilit açmak suretiyle, Kişi, kendisini tanınmayacak hâle getirmekle, kişinin kamu görevlisi sıfatını takınması suretiyle hırsızlık suçu işlemesi hâlinde,MD-142-23 yıldan 7 yıla kadarAğır Ceza Mahkemesi

Asliye Ceza Mahkemesi

55HIRSIZLIK SUÇUNUN GECE VAKTİ İŞLENMESİMD-1431,4 yıldan 4 yıla kad.Asliye Ceza Mahkemesi
56HIRSIZLIK SUÇUNDA DAHA AZ CEZAYI GEREKTİREN HALLER (müşterek veya iştirak hâlinde mülkiyete konu olan bir malın çalınması durumu, bir hukukî ilişkiye dayanan ala­cağın tahsili amacıyla işlenmesi, hallerinde)MD-1442 aydan 1 yıla kadarAsliye Ceza Mahkemesi
57HIRSIZLIK SUÇUNDA MALIN DEĞERİNİN AZ OLMASIMD-145Ceza verilmeyebilir
58KULLANMA HIRSIZLIĞI (kişi sahibinin rızası olmaksızın malı alır­ken, bunu belli bir süre kullandıktan sonra iade etmek amacıyla hareket et­mesi gerekir)MD-146Ceza Yarı oranında indirilirAsliye Ceza Mahkemesi
59HIRSIZLIK SUÇUNDA ZORUNLULUK HALİ(hırsızlık suçunun ağır ve acil bir ih­tiyacı karşılamak için işlenmesi hâli, örneğin hasta olan çocuk için ilâç çalınması, açlık nedeni ile gıda maddesi çalınması gibi hâlleri kapsar.)MD-147Ceza verilmeyebilir
60YAĞMA (Yağma suçu açısından tehdidin, kişiyi, kendisinin veya yakınının hayatına, vücut veya cinsel dokunulmazlığına yönelik bir saldırı gerçekleştireceğinden ya da malvarlığı itibarıyla büyük bir zarara uğratacağından bahisle yapılması ge­rekir, , kullanılan cebir veya tehdidin etkisiyle mağdur malı teslim etmeli veya malın alınmasına karşı koymama­lıdır. . Cebir veya tehdit kullanılarak bir kimsenin, kendisini veya başkasını borç altına sokabilecek bir senedi veya var olan bir senedin hükümsüz kaldığını açıkla­yan bir vesikayı vermeye,zorlanması)MD-1486 yıldan 10 yıla kadarAğır Ceza Mahkemesi
61NİTELİKLİ YAĞMA (silâhla işlenmesi, Tehdidin mektupla yapılması hâlinde, mektubun imzasız olması, korku salmış bir kimsenin ismi ile veya rumuzla yahut sahte imza ile imzalanmış olması, yağma suçunun yol kesmek suretiyle ya da ko­nut veya işyerinde işlenmesi nitelikli bir hâl sayılmıştır, , yağma suçunun gece vakti işlenmesiMD-14910 yıldan 15 yıla kadarAğır Ceza Mahkemesi
62YAĞMA SUÇUNDA DAHA AZ CEZAYI GEREKTİREN HAL (bir hukukî ilişkiye dayanan alacağını tahsil amacıyla tehdit veya cebir kullanılması hâlinde, tehdit veya kasten yaralama suçuna ilişkin hükümler uygulanır,)MD-150Üçte birden yarıya kadar indirilebilir.Ağır Ceza Mahkemesi
63MALA ZARAR VERME (Suç, başkasının mülkiyetinde bulunan taşınır veya taşınmaz malın kısmen veya tamamen yıkılması, tahrip edilmesi, yok edilmesi, bozulması, kullanılamaz hâle getirilmesi veya kirletilmesiyle oluşur. örneğin başkasına ait binanın duvarına yazı yazmak, afiş veya ilan yapıştırmak, resim yapmak suretiyle gerçekleştirilebilir)MD-1514 aydan 3 yıla kadarAsliye Ceza Mahkemesi
64MALA ZARAR VERMENİN NİTEKLİ HALLERİ (Kamu kurum ve kuruluşla­rına ait bina ve tesislerle, buralarda bulunan veya bu bina ve tesislere ait olan eşya, örneğin kanalizasyon boru ve mazgalları, kamu hizmetine veya kamunun yararlanmasına tahsis edilmiş tesis ve eşya, bu bent kapsamında değerlendirilmelidir. Keza, trafik işaret ve levhalarına zarar veren. Bu eşyanın mülkiyetinin kamuya ait olması şart değildir. Önemli olan, eşyanın kamu hizmetine veya kamunun yararlanma­sına tahsis edilmiş olmasıdır. her türlü dikili ağaç, fidan veya bağ çubuğuna zarar ve­rilmesi)MD-1521 yıldan 6 yıla kadarAsliye Ceza Mahkemesi
65İBADETHANELERE VE MEZARLIKLARA ZARAR VERME (bu bina ve tesisleri yıkmak, bozmak veya kırmak sure­tiyle zarar verilmesi gerekir. Mezarlıklara atık ve artık bırakmak, ibadet­hanelerin duvarına yazı yazmak, afiş veya ilan yapıştırmak, resim yapmak, kirletme fiilinin örneklerini oluşturmaktadır. )MD-1531 yıldan 4 dört yıla kadarAsliye Ceza Mahkemesi
66HAKKI  OLMAYAN YERE TECAVÜZ (bir hakka dayanmaksızın başkasına ait ta­şınmaz malın veya eklentilerinin kısmen veya tamamen işgal edilmesi, kısmen veya tamamen yararlanmasına engel olunması cezalandırılmıştır. )MD-1546 aydan 3 yıla kadar hapisAsliye Ceza Mahkemesi
67GÜVENİ KÖTÜYE KULLANMA MD-1556 aydan 2 yıla kadar hapisAsliye Ceza Mahkemesi
68BEDELSİZ SENEDİ KULLANMA (Borçlusunca ödenmiş ve bir suretle elde kal­mış senedi, kısmen veya tamamen ödenmemiş gibi kullanan, örneğin öden­mesi için icraya başvuran veya başkasına devreden kimseyi cezalandırmak­tadır.)MD-1566 aydan 2 yıla kadar hapisAsliye Ceza Mahkemesi
69DOLANDIRICILIK (Dolandırıcılık, hileli davranışlarla bir kimseyi aldatıp, onun veya başkasının zararına olarak, kişinin kendisine veya başkasına yarar sağlamasıdır.)MD-1571yıldan 5 yıla kadar hapisAsliye Ceza Mahkemesi
70NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK MD-1582 yıldan 7 yıla kadar hapisAğır Ceza Mahkemesi
71DOLANDIRICILIKTA DAHA AZ CEZAYI GEREKTİREN HALLER (kişinin bir hukukî ilişkiye dayanan alacağı tahsil amacı ile bu suçu işlemesi hallerinde oluşur.)MD-1596 aydan 1 yıla kadarAsliye Ceza Mahkemesi
72KAYBOLMUŞ VEYA HATA SONUCU ELE GEÇMİŞ EŞYA ÜZERİNDE TASARRUFMD-1601 yıla kadar hapisAsliye Ceza Mahkemesi
73HİLELİ İFLASMD-1613 yıldan 8 yıla kadarAğır Ceza Mahkemesi
74TAKSİRLİ İFLASMD-1622 aydan 1 yıla kadarAsliye Ceza Mahkemesi
75KARŞILIKSIZ YARARLANMA (Otomatlar aracılığı ile satışa sunulan hiz­metlerden, be­deli ödenmeksizin yararlanılması durumunda, Örneğin, toplu taşım sistemle­rinde,Başkasına ya da kamuya ait telefon şebekesinden bedeli ödenmeksizin yararlanmak, şifreli veya şifresiz yayın yapan televizyon yayınlarından yararlanmak)MD-1636 aydan 2 yıla kadarAsliye Ceza Mahkemesi
76ŞİRKET VEYA KOOPERATİFLER HAKKINDA YANLIŞ BİLGİMD-1646 aydan 3 yıla kadarAsliye Ceza Mahkemesi
77SUÇ EŞYASININ SATIN ALINMASI VEYA KABUL EDİLMESİMD-1656 aydan 3 yıla kadar HpAsliye Ceza Mahkemesi
78SUÇ EŞYASINI BİLGİ VERMEMEMD-1666 aya kadar hapisAsliye Ceza Mahkemesi
TOPLUMA KARŞI SUÇLAR-(GENEL TEHLİKE YARATAN SUÇLAR)
79GENEL GÜVENLİĞİN KASTEN TEHLİKEYE SOKULMASI (silâhla ateş etmek veya izinsiz patlayıcı madde kullanmak, yangın çıkarmak; bina çökmesine, toprak kaymasına, çığ düşmesine, sel veya taşkına neden olmak;)MD-1706 aydan 3 yıla kadarAsliye Ceza Mahkemesi
80GENEL GÜVENLİĞİN TAKSİRLE TEHLİKEYE SOKULMASI MD-1713 aydan 1 yıla kadarAsliye Ceza Mahkemesi
81RADYASYON YAYMAMD-1723 yıldan 15 yıla kadarAğır Ceza Mahkemesi

Asliye Ceza Mahkemesi

82ATOM ENERJİSİ İLE PATLAMAYA SEBEBİYET VERMEMD-1735 yıldan az olamazAsliye Ceza Mahkemesi

Ağır Ceza Mahkemesi

83TEHLİKELİ MADDELERİN İZİNSİZ OLARAK BULUNDURULMASI VEYA EL DEĞİŞTİRMESİMD-1743 yıldan 8 yıla kadarAsliye Ceza Mahkemesi
84AKIL HASTASI ÜZERİNDE BAKIM VE GÖZETİM YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN İHLALİMD-1756 aya kadar hapisAsliye Ceza Mahkemesi
85İNŞAAT VEYA YIKIMLA İLGİLİ EMNİYET KURALLARINA UYMAMAMD-1763 aydan 1 yıla kadarAsliye Ceza Mahkemesi
86HAYVANIN TEHLİKE YARATABİLECEK ŞEKİLDE BERBEST BIRAKILMASIMD-1776 aya kadar hapisAsliye Ceza Mahkemesi
87İŞARET VE ENGEL KOYMAMAMD-1782 aydan 6 aya kadarAsliye Ceza Mahkemesi
88TRAFİK GÜVENLİĞİNİ TEHLİKEYE SOKMA  (her türlü işareti değiş­tirerek, kullanılamaz hâle getirerek, konuldukları yerden kaldırarak, yanlış işaretler vererek, işlenen suçlardır)MD-179/11 yıldan 6 yıla kadarAsliye Ceza Mahkemesi
89TRAFİK GÜVENLİĞİNİ TEHLİKEYE SOKMA (kişilerin hayat, sağlık veya malvarlığı açısından tehlikeli olabilecek şekilde sevk ve idare edilmesi, Maddenin üçüncü fıkrasında, alkol veya uyuşturucu madde etkisiyle ya da başka bir nedenle emniyetli bir şekilde araç sevk ve idare edemeyecek hâlde olmasına rağmen araç kullanan kişinin cezalandırılması öngörülmüş­tür)MD-179/2,32 yıla kadar hapisAsliye Ceza Mahkemesi
90TRAFİK GÜVENLİĞİNİ TAKSİRLE TEHLİKEYE SOKMAMD-1803 aydan 3 yıla kadarAsliye Ceza Mahkemesi
ÇEVREYE KARŞI SUÇLAR
91ÇEVRENİN KASTEN KİRLETİLMESİMD-1816 aydan 2 yıla kadarAsliye Ceza Mahkemesi
92ÇEVRENİN TAKSİRLE KİRLETİLMESİMD-1822 aydan 1 yıla kadarAsliye Ceza Mahkemesi
93GÜRÜLTÜYE NEDEN OLMA (gürültünün başkalarının sağlığının zarar görmesine elverişli olabilecek şekilde yüksek olması gerekir.)MD-1832 aydan 2 yıla kadarAsliye Ceza Mahkemesi
94İMAR KİRLİLİĞİNE NEDEN OLMA (yapı ruhsatiyesi alınmadan veya ruhsata aykırı olarak bina yapmak veya yaptırmakla oluşur.)MD-184/11 yıldan 5 yıla kadarAsliye Ceza Mahkemesi
95İMAR KİRLİLİĞİNE NEDEN OLMA (yapı ruhsatiyesi olmadan başlatılan inşaatlar dolayısıyla kurulan şantiyelere elektrik, su veya telefon bağlantısı yapılması ya da bu hizmetlerden yararlanılmasına müsaade edilmesi)MD-184/21 yıldan 5 yıla kadarAsliye Ceza Mahkemesi
96İMAR KİRLİLİĞİNE NEDEN OLMA (yapı kullanma izni alınmamış binalara elektrik, su, telefon veya gaz bağlantısı yapılması veya bu hizmetlerden yararlanılmasına müsa­ade edilmesi,  )MD-184/32 yıldan 5 yıla kadarAsliye Ceza Mahkemesi
KAMUNUN SAĞLIĞINA KARŞI SUÇLAR
97ZEHİRLİ MADDE KATMA (yapı kullanma izni alınmamış binalara elektrik, su, telefon veya gaz bağlantısı yapılması veya bu hizmetlerden yararlanılmasına müsa­ade edilmesi, ayrı bir suç olarak tanımlanmıştır.MD-1852 yıldan 15 yıla kadarAsliye Ceza Mahkemesi

Ağır Ceza Mahkemesi

98BOZULMUŞ VEYA DEĞİŞTİRİLMİŞ GIDA VEYA İLAÇLARIN TİCARETİ (kişilerin hayatını ve sağlığını tehli­keye sokacak biçimde bozulmuş, değiştirilmiş her tür yenilecek veya içile­cek şeylerin veya ilâçların satılması, tedarik edilmesi veya bulundurulması suç olarak tanımlanmıştır.)MD-1861 yıldan 5 yıla kadarAsliye Ceza Mahkemesi
99KİŞİLERİN HAYATINI VE SAĞLIĞINI TEHLİKEYE SOKACAK BİÇİMDE İLAÇ YAPMA VEYA SATMA (Tabip tarafından dü­zenlenen reçetede yazılı ilâç yerine başka ilâç vermek suretiyle de, kişilerin hayatı ve sağlığı tehlikeye sokulabilir ve dolayısıyla, bu suç işlenmiş olabi­lir. )MD-1871 yıldan 5 yıla kadarAsliye Ceza Mahkemesi
100UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE İMAL VE TİCARETİ (; uyuşturucu  maddelerin ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak ülke içinde satışı, satışa arzı, başkalarına verilmesi, nakli, depolanması ya da kazanç amacıyla satın alınması, kabul edilmesi veya bulundurulması)MD-188/35 yıldan 15 yıla kadarAğır Ceza Mahkemesi
101UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE KULLANILMASINI KOLAYLAŞTIRMA (bir kimsenin başkasına uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmasını kolaylaştırmak için özel yer, donanım veya malzeme sağlaması cezalandırılmaktadır)MD-190/12 yıldan 5 yıla kadarAsliye Ceza Mahkemesi
102KULLANMAK İÇİN UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE SATIN ALMAK, KABUL ETMEK VEYA BULUNDURMAK (kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak fiilleri suç olarak tanımlanmıştır)MD-1911 yıldan 2 yıla kadarAsliye Ceza Mahkemesi
103ZEHİRLİ  MADDE İMAL VE TİCARETİMD-1932 aydan 1 yıla kadarAsliye Ceza Mahkemesi
104SAĞLIK İÇİN TEHLİKELİ MADDE TEMİNİ (çocuklara veya akıl hastalarına sağ­lık için tehlikeli olabilecek maddelerin, alkollü içki ve tütün mamülleri gibi, sağlık için tehlikeli olan her çeşit maddedir.)MD-1946 aldan 1 yıla kadarAsliye Ceza Mahkemesi
105BULAŞICI HASTALIKLARA İLİŞKİN TEDBİRLERE AYKIRI DAVRANMA (bulaşıcı hastalıklara yakalanmış veya bu hastalıklardan ölmüş bulunan kimselerin bulunduğu yerin karantina altına alınmasına dair yetkili makamlarca alınan tedbirlere uyulmaması, suç olarak tanımlanmıştır)MD-1952 aydan 1 yıla kadarAsliye Ceza Mahkemesi
106USULSUZ ÖLÜ GÖMÜLMESİ (ölü gömülmesine ayrılan yerlerden başka yerlere ölü gömülmesi veya gömdürülmesi cezalandırılmaktadır.)MD-1966 aya kadar hapisAsliye Ceza Mahkemesi
KAMU GÜVENİNE KARŞI SUÇLAR
107PARADA SAHTECİLİK (, sahte olarak üretme, ülkeye sokma, nakletme, muhafaza etme ve tedavüle koyma olarak belir­lenmiştir. )MD-197/12 yıldan 12 yıla kadarAsliye Ceza Mahkemesi

Ağır Ceza Mahkemesi

108KIYMETLİ DAMGADA SAHTECİLİKMD-1991 yıldan 5 yıla kadarAsliye Ceza Mahkemesi
109PARA VE KIYMETLİ DAMGALARI YAPMAYA YARAYAN ARAÇLAR (Para ve kıymetli damgaların sahte olarak üretiminde kullanılan alet veya malzemenin imali, ithali, satılması, devredilmesi, alın­ması ve muhafaza edilmesi de suç sayılmıştır)MD-2001 yıldan 4 yıla kadarAsliye Ceza Mahkemesi
110MÜHÜRDE SAHTECİLİKMD-202/21 yıldan 6 yıla kadarAsliye Ceza Mahkemesi
111MÜHÜR BOZMAMD-2036 aydan 3 yıla kadarAsliye Ceza Mahkemesi
112RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK (Bir resmi belgeyi sahte olarak düzenleyen başkalarını aldatacak şekilde değiştiren veya sahte resmi belgeyi kullanan kişi lerdir.)MD-2042 yıldan 5 yıla kadarAsliye Ceza Mahkemesi

Ağır Ceza Mahkemesi

113RESMİ BELGEYİ BOZMAK, YOK ETMEK VEYA GİZLEMEK (Gerçek bir resmi belge üzerindeki yazıları örneğin boyamak veya sil­mek suretiyle okunamaz hâle getirmek, belge üzerindeki resmi koparmak, belgeyi yırtmak, yakmak veya gizlemek fiilleri bu suçu oluşturur. )MD-2052 yıldan 5 yıla kadarAsliye Ceza Mahkemesi
114RESMİ BELGENİN DÜZENLENMESİNDE YALAN BEYANMD-2063 aydan 2 yıla kadarAsliye Ceza Mahkemesi
115ÖZEL BELGEDE SAHTECİLİKMD-2071 yıldan 3 yıla kadarAsliye Ceza Mahkemesi
116ÖZEL BELGEYİ BOZMAK YOK ETMEK VEYA GİZLEMEK (Gerçek bir özel belge üzerindeki yazıları örneğin boyamak, karalamak veya silmek suretiyle okunamaz hâle getirmek, belgeyi yırtmak, yakmak veya gizlemek fiilleri bu suçu oluşturur)MD-2081 yıldan 3 yıla kadarAsliye Ceza Mahkemesi
117AÇIĞA İMZANIN KÖTÜYE KULLANILMASI (Bu Maddeyle, belirli bir tarzda doldurulup kullanılması için verilmiş boş bir kağıdı, teslim edenin isteğine ve imzalı boş kağıdı veriş nedenine aykırı olarak dolduran kimse cezalandırılmaktadır.MD-2093 aydan 1 yıla kadarAsliye Ceza Mahkemesi
118RESMİ BELGE HÜKMÜNDE BELGELER MD-2102 yıldan 5 yıla kadarAsliye Ceza Mahkemesi
KAMU BARIŞINA KARŞI SUÇLAR
119HALK ARASINDA KORKU VE PANİK YARATMAK AMACIYLA TEHDİT (Tehdidin halkın hayatı, sağlığı, vücut veya cinsel dokunulmaz­lık ya da malvarlığı bakımından bir korku, endişe veya panik meydana ge­tirmek amacıyla yapılmış olması gereklidir)MD-2132 yıldan 4 yıla kadarAsliye Ceza Mahkemesi
120SUÇ İŞLEMEYE TAHRİK (Suç işlemek için alenen tahrik etme)MD-2146 aydan 5 yıla kadarAsliye Ceza Mahkemesi

Ağır Ceza Mahkemesi

120SUÇU VE SUÇLUYU ÖVME (failin işlenmiş olan bir suçu veya işlemiş olduğu bir suçtan dolayı bir kişiyi alenen övmesi gerekmekte­dir.)MD-2152 yıla kadar hapisAsliye Ceza Mahkemesi
121HALKI KİN VE DÜŞMANLIĞA TAHRİK VEYA AŞAĞILAMA (bir halk kesimine karşı düşmanca tavırlar gösterilmesini sağlamaya veya bu tür ta­vırları pekiştirmeye objektif olarak elverişli olmalıdır)MD-2161 yıldan 3 yıla kadarAsliye Ceza Mahkemesi
122KANUNLARA UYMAMAYA TAHRİK (halkın, kanunlara uymamaya tahrik edilmesi suç hâline getirilmiştir)MD-2176 aydan 2 yıla kadarAsliye Ceza Mahkemesi
123GÖREV SIRASINDA DİN HİZMETLERİNİ KÖTÜYE KULLANMA (dinî görev yapanlar, gö­revlerini yerine getirirken Devlet idaresini veya kanunlarını veya hükûmet icraatını alenen kötülemeleri suç hâline getirilmiştir)MD-2191 aydan 1 seneye kadarAsliye Ceza Mahkemesi
124SUÇ İŞLEMEK AMACIYLA ÖRGÜT KURMA (Kanunlarda suç olarak tanımlanan fiillerin işlenmesi amacıyla örgüt kurmak veya yönetmek ile bu amaçla kurulmuş örgüte üye olmak)MD-2202 yıldan 6 yıla kadarAsliye Ceza Mahkemesi
125ŞAPKA VE TÜRK HARFLERİ (Devrim Kanunları”na ay­kırı davranış, suç olarak tanımlanmıştır. )MD-2222 aydan 6 aya kadarAsliye Ceza Mahkemesi
ULAŞIM ARAÇLARINA VEYA SABİT PLATFORMLARA KARŞI SUÇLAR
126ULAŞIM ARAÇLARININ KAÇIRILMASI VEYA ALIKONULMASI (kara ulaşım araçlarının ha­reketlerinin cebir veya tehdit kullanılarak ya da hukuka aykırı başka bir dav­ranışla bile bile engellenmesini veya bunların kaçırılmasını cezalandırmakta­dır.)MD-2231yıldan 3 yıla kadar hapisAsliye Ceza Mahkemesi
127KITA SAHANLIĞINDA VEYA MÜNHASIR EKONOMİK BÖLGEDEKİ SABİT PLATFORMLARIN İŞGALİ (kıt’a sahanlığında veya münhasır ekonomik bölgede kurulmuş sabit bir platformun cebir veya tehdit kullanılarak ya da hukuka aykırı başka bir davranışla ele geçirilmesi, zaptedilmesi veya kontrol altına alınması, suç olarak tanımlanmıştır)MD-2245 yıldan 15 yıla kadar hp.Ağır Ceza Mahkemesi
GENEL AHLAKA KARŞI SUÇLAR
128HAYASİZCA HAREKETLER (“alenen cinsel ilişkide bulunmak” ve “teşhircilik” , cinsel ilişki, cinsel arzuların tatmini amacına yönelik her türlü davranışı ifade etmektedir.)MD-2256 aydan 1 yıla kadar hpAsliye Ceza Mahkemesi
129MÜSTEHCENLİK (bir çocuğa müstehcen gö­rüntü, yazı veya sözleri içeren ürünlerin verilmesi ya da bunların içeriğinin gösterilmesi, okunması, okutulması veya dinletilmesi, satışa veya kiraya arzedilmesi,MD-226/16 aydan  2 yıla kadar hpAsliye Ceza Mahkemesi
130MÜSTEHCENLİK (müstehcen görüntü, yazı veya sözlerin ba­sın ve yayın yolu ile yayınlanması veya yayınlanmasına aracılık edilmesi, ayrı bir suç olarak tanımlanmıştır)MD-226/26 aydan 3 yıla kadar hpAsliye Ceza Mahkemesi
131MÜSTEHCENLİK (müstehcen görüntü, yazı veya sözleri içeren ürünlerin üretiminde çocukların kullanılması sure­tiyle oluşmaktadır)MD-226/35 yıldan 10 yıla kadar hpAsliye Ceza Mahkemesi
132MÜSTEHCENLİK (şiddet kullanılarak, hayvanlarla, ölmüş insan bedeni üzerinde veya doğal olmayan yoldan yapılan cinsel davranışlara iliş­kin)MD-226/41 yıldan 4 yıla kadarAsliye Ceza Mahkemesi
133FUHUŞ  (çocuğu fuhşa teşvik etmek, çocuğa fuh­şun yolunu kolaylaştırmak, bu maksatla çocuk tedarik etmek veya barındır­mak ya da çocuğun fuhşuna aracılık etmek,)MD-227/14 yıldan 10 yıla kadarAsliye Ceza Mahkemesi
134FUHUŞ (bir kimseyi fuhşa teşvik etmek, bunun yolunu ko­laylaştırmak ya da fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek)MD-227/22 yıldan 4 yıla kadarAsliye Ceza Mahkemesi
135FUHUŞ (fuhuş amacıyla ülkeye insan sokulması veya insanla­rın ülke dışına çıkmasının sağlanması)MD-227/32 yıldan 4 yıla kadarAsliye Ceza Mahkemesi
135FUHUŞ (, cebir, tehdit veya hile ile ya da çaresizliğinden yararlanılarak bir kimsenin fuhşa sevkedilmesi veya fuhuş yapmasının sağ­lanması)MD-227/43 yıldan 6 yıla kadarAsliye Ceza Mahkemesi
136FUHUŞ (, eş, üstsoy, kayın üstsoy, kardeş, evlât edinen, vasi, eğitici, öğretici, bakıcı, ko­ruma ve gözetim yükümlülüğü bulunan diğer kişiler tarafından ya da kamu görevi veya hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle işlenmesi hâlinde,MD-227/53 yıldan 6 yıla kadarAsliye Ceza Mahkemesi
137KUMAR OYNANMASI İÇİN YER VE İMKAN SAĞLAMA (başkalarının kumar oynaması için yer veya başka su­rette imkan sağlamakla oluşur. )MD-228/11 yıla kadar hapisAsliye Ceza Mahkemesi
138KUMAR OYNANMASI İÇİN YER VE İMKAN SAĞLAMA (çocukların kumar oynaması için yer veya başka surette imkan sağlanması)MD-228/22 yıla kadar hapisAsliye Ceza Mahkemesi
139DİLENCİLİK (Çocukları, beden veya ruh bakımından kendini idare edemeyecek durumda bulunan kimseleri dilencilikte araç olarak kullanan kişiMD-229/11 yıldan 3 yıla kadarAsliye Ceza Mahkemesi
AİLE DÜZENİNE KARŞI SUÇLAR
140BİRDEN ÇOK EVLİLİK (evli olan kimsenin kanuna ve usulüne uygun ola­rak ikinci bir nikâh işlemi yaptırmış bulunması gerekir.)MD-230/16 aydan 2 yıla kadarAsliye Ceza Mahkemesi
141BİRDEN ÇOK EVLİLİK (evli olduğu hâlde ikinci defa evlenen kişinin du­rumunu bilerek onunla evlenen kimse)MD-230/26 aydan 2 yıla kadarAsliye Ceza Mahkemesi
142HİLELİ EVLENME (, failin ger­çek kimliğini saklayarak kendisini bir başka kimse gibi göstermesi ve bu suretle evlenme işlemlerinin yapılması)MD-230/33 aydan 1 yıla kadarAsliye Ceza Mahkemesi
143RESMİ EVLENME OLMAKSIZIN, DİNİ NİKAH KIYMAK SURETİ İLE EVLENME MD-230/52 aydan 6 aya kadarAsliye Ceza Mahkemesi
144ÇOCUĞUN SOY BAĞINI DEĞİŞTİRMEMD-2311 yıldan 3 yıla kadarAsliye Ceza Mahkemesi
145AİLESİNE KÖTÜ MUAMELE (resmî nikâh bulunmadan evlenmenin dinsel töreninin yaptırılması, Yarı aç veya susuz bırakma, uyku uyutmamak, zor koşullarda çalış­maya mecbur etmek gibi hareketleri kötü muameleye örnek olarak verebiliriz)MD-232/12 aydan 1 yıla kadarAsliye Ceza Mahkemesi
146AİLESİNE KÖTÜ MUAMELE (Disiplin yetkisinin sınırı ise maddede gösterilmiştir. Disiplin yetkisi kişinin bedensel ve ruhsal sağlığının bozul­masına neden olmayacak veya bir tehlikeye maruz kalmasını sonuçlamayacak derecede kullanılabilecektir)MD-232/21 yıla kadar hapisAsliye Ceza Mahkemesi
147AİLE HUKUKUNDAN KAYNAKLANAN YÜKÜMLÜLÜĞÜN İHLALİ (aile hukukundan doğan bakım, eğitim veya destek olma yükümlülüğünün yerine getirilmemesi,)MD-233/11 yıla kadar hapisAsliye Ceza Mahkemesi
148AİLE HUKUKUNDAN KAYNAKLANAN YÜKÜMLÜLÜĞÜN İHLALİ (evli olsun veya olmasın gebe olan eşini veya sürekli birlikte yaşadığı ve kendisinden gebe kalmış kadını çare­siz durumda terk eden yani ona her türlü yardımı yapmaksızın ortada bıra­kan kişi cezalandırılmaktadır)MD-233/23 aydan 1 yıla kadarAsliye Ceza Mahkemesi
149AİLE HUKUKUNDAN KAYNAKLANAN YÜKÜMLÜLÜĞÜN İHLALİ (itiyadî sarhoşluk, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma ya da onur kırıcı yaşayış tarzı nedeni ile özen noksanı veya kusurundan dolayı çocukların ahlâk, güvenlik ve sağlıklarının ağır şekilde tehlikeyle karşı karşıya kalmasına neden olmaktır)MD-233/33 aydan 1 yıla kadarAsliye Ceza Mahkemesi
150ÇOCUĞUN VE ALIKONULMASI (velayet yetkisi elinden alınmış olan ana veya babanın ya da üçüncü derece dahil kan hısmının, onaltı yaşını bitirmemiş bir çocuğu veli, vasi veya bakım ve gözetimi altında bulunan kimsenin yanından cebir veya tehdit kullanmaksızın kaçırması veya alıkoyması,)MD-234/13 aydan 1 yıla kadarAsliye Ceza Mahkemesi
EKONOMİ SANAYİ ve TİCARETE İLİŞKİN SUÇLAR
151İHALEYE FESAT KARIŞTIRMAMD-2355 yıldan 12 yıla kadarAsliye Ceza Mahkemesi
152EDİMİN İFASINA FESAT KARIŞTIRMAMD-2363 yıldan 7 yıla kadarAsliye Ceza Mahkemesi
153FİYATLRI ETKİLEME (Fail, yalan haber veya havadisleri, işçi ücretlerinin, besin veya malla­rın değerlerinin yapay olarak düşmesini veya artmasını sağlamak maksa­dıyla yaymış bulunmalıdır)MD-2373 aydan 2 yıla kadarAsliye Ceza Mahkemesi
154KAMUYA GEREKLİ ŞEYLERİN YOKLUĞUNA NEDEN OLMA (taahhüt olunan işin yapılmaması suretiyle kamu kurum ve kuruluşları veya kamu hizmeti veyahut genel bir felâketin önlenmesi için zorunlu eşya veya gıda maddelerinin ortadan kalkmasına veya bu sonucu doğuracak derecede azalmasına neden olunmasını)MD-2381 yıldan 3 yıla kadarAsliye Ceza Mahkemesi
155TİCARİ SIR, BANKACILIK SIRRI NİTELİĞİNDEKİ BİLGİ VE BELGELERİN AÇIKLANMASIMD-2391 yıldan 3 yıla kadarAsliye Ceza Mahkemesi
156MAL VEYA HİZMET SATIMINDAN KAÇINMA (, belli bir mal veya hizmeti satmak­tan kaçınmak, kamu için acil bir ihtiyacın ortaya çıkması gerekmektedir. Örneğin, özel hukuk tüzel kişileri eliyle verilen sağlık hizmetlerini aksatarak, belli bir güzergahta toplu taşımacılık hizmetini durdurarak, ekmek gibi temel ihtiyaç maddelerinin üretimini dur­durarak, akaryakıt satışını durdurarak kamu için acil bir ihtiyacın ortaya çıkmasına neden olunabilir. )MD-2406 aydan 2 yıla kadarAsliye Ceza Mahkemesi
157TEFECİLİK (Faiz veya başka bir namla da olsa kazanç elde etmek amacıyla başka­sına ödünç para verilmesi, bu suçu oluşturur. . Örneğin henüz vadesi gelmemiş bir bononun vadesinden önce başkasına verilerek karşılı­ğında bono üzerinde yazılı meblağdan daha az bir paranın alınması duru­munda tefecilik suçu oluşurMD-2412 yıldan 5 yıla kadarAsliye Ceza Mahkemesi
BİLİŞİM ALANINDA SUÇLAR
158BİLİŞİM SİSTEMİNE GİRME  (Sis­teme, doğal olarak, haksız ve kasten girilmiş olması suçun oluşması için yeterlidir.)MD-2431 yıla kadar hapisAsliye Ceza Mahkemesi
159SİSTEMİ ENGELLEME, BOZMA VERİLERİ YOK ETME VEYA DEĞİŞTİRME (bilişim sisteminin iş­leyişini engelleme, bozma, sisteme hukuka aykırı olarak veri yerleştirme, var olan verileri başka bir yere gönderme, erişilmez kılma, değiştirme ve yok etme fiilleri, suç olarak tanımlanmaktadır)MD-2441 yıldan 5 yıla kadarAsliye Ceza Mahkemesi
160BANKA VEYA KREDİ KARTLARININ KÖTÜYE KULLANILMASI (Başkasına ait bir banka veya kredi kartının, her ne suretle olursa ol­sun ele geçirilmesinden sonra, sahibinin rızası bulunmaksızın kullanılması veya kullandırttırılması ve bu suretle failin kendisine veya başkasına haksız yarar sağlaması)MD-245/13 yıldan 6 yıla kadarAsliye Ceza Mahkemesi
161BANKA VEYA KREDİ KARTLARININ KÖTÜYE KULLANILMASI (sahibine verilmesi gereken bir banka veya kredi kartının bunu elinde bulunduran kimse tarafından kullanılması veya kullandırttırılması; söz gelimi kartı sahibine vermekle görevli banka memurunun kartı kendi veya başkası yararına kullanması)MD-245/23 yıldan 7 yıla kadarAsliye Ceza Mahkemesi
162BANKA VEYA KREDİ KARTLARININ KÖTÜYE KULLANILMASI (Sahte oluşturulan veya üzerinde sahtecilik yapılan bir banka veya kredi kartını kullanmak suretiyle kendisine veya başkasına yarar sağlayan kişi)MD-245/34 yıldan 8 yıla kadarAsliye Ceza Mahkemesi
MİLLETE VE DEVLETE KARŞI SUÇLAR
163ZİMMET (Zimmete geçirme, suç konusu mal üzerinde malikmiş gibi tasarrufta bulunmayı ifade eder. Bu tasarruflar, suç konusu şeyin mal edi­nilmesi, amacı dışında kullanılması, tüketilmesi şeklinde olabileceği gibi, bir başkasına satılması, verilmesi şeklinde de gerçekleşebilir.)MD-2475 yıldan 12 yıla kadarAğır Ceza Mahkemesi
164İRTİKAP () Görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle kendisine veya başkasına yarar sağlanmasına veya bu yolda vaatte bulunulmasına bir kimseyi icbar eden kamu görevlisi,)MD-2505 yıldan 10 yıla kadarAsliye Ceza Mahkemesi

Ağır Ceza Mahkemesi

165DENETİM GÖREVİNİN İHMALİ (denetimle yükümlü kamu görevlisinin bu görevini ih­mal etmesinden yararlanılarak zimmet veya irtikap suçunu işlenmesi durumunda kamu görevlisinin cezalandırılması hususu)MD-251/23 aydan 3 yıla kadarAsliye Ceza Mahkemesi
166RÜŞVET (bir kamu görevlisinin, görevinin ge­reklerine aykırı olarak bir işi yapması veya yapmaması amacıyla kişiyle vardığı anlaşma çerçevesinde bir yarar sağlamasıdır)MD-2524 yıldan 12 yıla kadarAğır Ceza Mahkemesi
167YETKİLİ OLMADIĞI BİR İŞ İÇİN YARAR SAĞLAMA  (Bu suç açısından önemli olan, haksız menfaati temin eden kişinin bir kamu görevlisi olması ve aslında görevine girmediği bilinen bir işi özel bağlantıları nede­niyle yapabileceğinden söz ederek kişilerden haksız bir menfaat temin etme­sidir)MD-2551 yıldan 5 yıla kadarAsliye Ceza Mahkemesi
168ZOR KULLANMA YETKİSİNE İLİŞKİN SINIRIN AŞILMASI MD-2561yıldan 3 yıla kadarAsliye Ceza Mahkemesi
169GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA (görevinin gereklerine aykırı hareket etmek suretiyle, kişilerin mağduriyetine veya kamunun zararına neden olan ya da kişilere haksız bir kazanç sağlayan kamu görevlisi,)MD-2571 yıldan 3 yıla kadarAsliye Ceza Mahkemesi
170GÖREVE İLİŞKİN SIRRIN AÇIKLANMASI(ifa edilen kamu göreviyle ilgili olan ve gizli tutul­ması yani sır olarak saklanması gereken bilgilerdir.)MD-2581 yıldan 4 yıla kadarAsliye Ceza Mahkemesi
171KAMU GÖREVLİSİNİN TİCARETİ(görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle başkalarına mal veya hizmet satmaya çalışan kamu görevlisinin cezalandırılması)MD-2596 aya kadar hapisAsliye Ceza Mahkemesi
172KAMU GÖREVİNİN TERKİ VEYA YAPILMAMASI (kamu görevlilerinin toplu olarak gö­revlerini terk etmesi, görevlerine gelmemesi, görevlerini geçici de olsa kıs­men veya tamamen yapmaması veya yavaşlatması suç olarak tanımlanmıştır.  Söz konusu suçun oluşabilmesi için maddede belirtilen hareketlerin toplu olarak gerçekleştirilmesi gerekir. en az dört kişinin birlikte hareket etmiş olması ge­rekir.MD-2603 aydan 1 yıla kadarAsliye Ceza Mahkemesi
173KİŞİLERİN MALLARI ÜZERİNDE USULSÜZ TASARRUF MD-2616 aydan 2 yıla kadarAsliye Ceza Mahkemesi
174KAMU GÖREVİNİN USULSÜZ OLARAK ÜSTLENİLMESİ (, hukuka aykırı olarak, kamu görevini yerine getirmeye teşebbüs etmek veya bu gö­revden ayrılması kendisine bildirilmiş olduğu hâlde, görevi sürdürmeye ça­lışmak)MD-2623 aydan 2 yıla kadarAsliye Ceza Mahkemesi
175KANUNA AYKIRI EĞİTİM KURUMU (Kanuna aykırı olarak eğitim kurumu açan veya işleten kişi, hakkında)MD-2633 aydan 1 yıla kadarAsliye Ceza Mahkemesi
176ÖZEL İŞARET VEYA KIYAFETLERİ USULSÜZ KULLANMA (bir rütbe ya da kamu gö­revinin veya mesleğin resmî elbisesini yetkisi olmadan alenen ve başkalarını yanıltacak şekilde giymek veya hakkı olmadığı hâlde belirli nişan veya ma­dalyaları takmak suç olarak tanımlanmıştır)MD-2643 aydan 1 yıla kadarAsliye Ceza Mahkemesi
177GÖREVİ YAPTIRMAMAK İÇİN DİRENME kamu görevlisine karşı görevini yapmasını engellemek amacıyla, cebir veya tehdit kullanılması hâlinde verilecek ceza belirlenmiş­tir)MD-265/16 aydan 3 yıla kadarAsliye Ceza Mahkemesi
178KAMU GÖREVİNE AİT ARAÇ VE GEREÇLERİ SUÇTA KULLANMA (kamu görevlisinin görevi gereğiolarak elinde bulundurduğu araç ve gereçleri bir suçun işlenmesi sırasında kullanması)MD-266Ceza 3 te 1 oranında artırımAsliye Ceza Mahkemesi
ADLİYEYE KARŞI SUÇLAR
179İFTİRA (Disiplin yaptırımını veya başka bir idari yaptırımı gerekli kılan fiiller de bu suçun konusunu oluşturabilir,  Kişiye karşı suç isnadı ihbar veya şikâyet suretiyle yapılmış olabilir,basın ve yayın yolu ile bir kişiye gerçeğe aykırı olarak hukuka aykırı fiil isnat edilmesi hâlinde, iftira suçu oluşur,MD-267/11 yıldan 4 yıla kadarAsliye Ceza Mahkemesi
180BAŞKASINA AİT KİMLİK VEYA KİMLİK BİLGİLERİNİN KULLANILMASI (kendisi hakkında soruşturma ve kovuşturma yapılmasını engellemek amacıyla, başkasına ait kimliği veya kimlik bilgilerini kullanan kimse)MD-2681 yıldan 4 yıla kadarAsliye Ceza Mahkemesi
181SUÇ ÜSTLENME (Kişi, gerçekte hiç işlenmemiş veya başkası tarafından işlenmiş olan bir suçu kendisinin işlediğinden bahisle, bildirimde bulunmuş olabilir. Bu durumda, suç üstlenme suçu oluşur)MD-2702 yıla kadar hapisAsliye Ceza Mahkemesi
181SUÇ UYDURMA (İşlenmediğini bildiği bir suçu, yetkili makamlara işlenmiş gibi ihbar eden ya da işlenmeyen bir suçun delil veya emarelerini soruşturma yapılmasını sağlayacak biçimde uyduran kimseye verilir. Bu suretle adlî makamları gereksiz olarak işgal etmek veya yanlış yollara yön­lendirerek gereksiz yere uğraştırmak cezalandırılmış olmaktadır. )MD-2713 yıla kadar hapisAsliye Ceza Mahkemesi
182YALAN TANIKLIK MD-2724 aydan 1 yıla kadarAsliye Ceza Mahkemesi

Ağır Ceza Mahkemesi

183YALAN YERE YEMİNMD-2751 yıldan 5 yıla kadarAsliye Ceza Mahkemesi
184GERÇEĞE AYKIRI BİLİRKİŞİLİK VEYA TERCÜMANLIKMD-2761 yıldan 3 yıla kadarAsliye Ceza Mahkemesi
185YARGI GÖREVİ YAPANI ETKİLEMEMD-2772 yıldan 4 yıla kadarAsliye Ceza Mahkemesi
186SUÇU BİLDİRMEME  (Suçluların cezalandırılmasını devletten istemek, kişi açısından bir hak olduğu gibi; herhangi bir suç olgusunun gerçekleştiğini öğrenen kişinin du­rumu suçu takibe yetkili makamlara bildirmesi, aynı zamanda bir yükümlü­lüktür, . Örneğin, bir kimsenin kaçırılarak belli bir yerde tutulduğunun bilinmesine rağmen, durumdan yet­kili makamların haberdar edilmemesi; elektrik hırsızlığının işlendiğinden haberdar olunmasına rağmen, bildirilmemesi,Örneğin icrası tamamlanmış olan bir hır­sızlık sonucunda elde edilmiş olan malların bir depoda saklandığının bilin­mesine rağmen, durumdan yetkili makamların haberdar edilmemesi, bu suçu oluşturacaktır.MD-2781 yıla kadar hapisAsliye Ceza Mahkemesi
187KAMU GÖREVLİSİNİN SUÇU BİLDİRMEMESİ (.–  Kamu görevlileri, görevlerini yaptıkları sırada ve gö­reve ilişkin olarak bir suçun işlendiğini öğrendiklerinde bunu yetkili ma­kamlara bildirmekle yükümlüdürler)MD-2796 aydan 2 yıla kadarAsliye Ceza Mahkemesi
188SAĞLIK MESLEĞİ MENSUPLARININ SUÇU BİLDİRMEMESİ (.– Madde, mesleklerini icra ettikleri sırada tabip, diş ta­bibi, eczacı, ebe, hemşire ve sağlık hizmeti veren diğer kişilerin öğrendikleri suçları ihbar yükümlülüklerini getirmiş bulunmaktadır, bir tıbbi tahlil laboratuarında görev yapan kişiler açısın­dan da mevcuttur.MD-2801 yıla kadar hapisAsliye Ceza Mahkemesi
189SUÇ DELİLLERİNİ YOK ETME, GİZLEME VEYA DEĞİŞTİRME (madde metninde, daha önce işlenmiş olan bir suçun delil ve eserlerinin yok edilmesi, silinmesi, gizlenmesi, değiştirilmesi veya bozulması, işlenen suçtan bağımsız bir suç olarak tanımlanmıştır. )MD-281aydan 5 yıla kadarAsliye Ceza Mahkemesi
190SUÇTAN KAYNAKLANAN MALVARLIĞI DEĞERLERİNİ AKLAMAMD-2822 yıldan 5 yıla kadarAsliye Ceza Mahkemesi
191SUÇLUYU KAYIRMA (Suç işleyen bir kişiye araştırma, yakalanma, tutuklanma veya hükmün infazından kurtulması için imkan sağlayan kimse)MD-2836 aydan 5 yıla kadarAsliye Ceza Mahkemesi
192TUTUKLU HÜKÜMLÜ VEYA SUÇ DELİLLERİNİ BİLDİRMEME (hakkında tutuklama kararı verilmiş olan veya hükümlü bir kişinin bulunduğu yerin ihbar edilmemesi, suçu ihbar etmemekten bağımsız bir suç olarak tanımlanmıştır.)MD-2841 yıla kadar hapisAsliye Ceza Mahkemesi
193SORUŞTURMANIN GİZLİLİĞİNİN İHLALİMD-2851 yıldan 3 yıla kadarAsliye Ceza Mahkemesi
194SES VEYA GÖRÜNTÜLERİN KAYDA ALINMASI(soruşturma ve kovuşturma evrele­rindeki işlemlerin yapılışı sırasındaki ses ve görüntülerin yetkisiz olarak kayda alınması veya nakledilmesi, suç olarak tanımlanmıştır.)MD-2866 aya kadar hapisAsliye Ceza Mahkemesi
195GENİTAL MUAYENE Yetkili hakim ve savcı kararı olmaksızın, kişiyi genital muayeneye gönderen veya bu muayeneyi yapan)MD-2873 aydan 1 yıla kadarAsliye Ceza Mahkemesi
196ADİL YARGILAMAYI ETKİLEMEYE TEŞEBBUS () Bir olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma veya kovuşturma kesin hükümle sonuçlanıncaya kadar savcı, hakim, mahkeme, bilirkişi veya tanıkları etkilemek)MD-2886 aydan 3 yıla kadarAsliye Ceza Mahkemesi
197MUHAFAZA GÖREVİNİ KÖTÜYE KULLANMA (suçun konusunu oluşturan mal üzerinde teslim amacı dışında tasarrufta bulunulması, bu suçu oluşturacaktır. örneğin satılması, başkasına verilmesi gibi, bu amaçla bağdaşmayan davranışlar, söz konusu suçun oluşumuna neden olacaktır)MD-2893 aydan 2 yıla kadarAsliye Ceza Mahkemesi
198RESMEN TESLİM OLUNAN MALA ELKONULMASI VE BOZULMASI (hükmen hak sahiplerine teslim edilen taşınmaz mallara tekrar elkonulması suç olarak tanımlanmıştır.MD-2903 aydan 1 yıla kadarAsliye Ceza Mahkemesi
199BAŞKASI YERİNE CEZA İNFAZ KURUMUNA VEYA TUTUKEVİNE  GİRME (kendisini hükümlü veya tutuklunun yerine koyarak, onun yerine ceza infaz kurumuna veya tutukevine girmeyi cezalan­dırmaktadır)MD-2916 aydan 2 yıla kadarAsliye Ceza Mahkemesi
200HÜKÜMLÜ VEYA TUTUKLUNUN KAÇMASI (kanun dairesinde gözaltına alındıktan veya tutuklandıktan sonra kaçan kimseleri cezalandırmaktadır. örneğin, karakol nezarethanesinden kaçan kimse hakkında da maddenin uy­gulanması sağlanmıştır.)MD-2926 aydan 1 yıla kadarAsliye Ceza Mahkemesi
201KAÇMAYA İMKAN SAĞLAMA MD-2941 yıldan 3 yıla kadarAğır Ceza Mahkemesi

Asliye Ceza Mahkemesi

202MUHAFIZIN GÖREVİNİ KÖTÜYE KULLANMASI (gözaltına alınanın veya tutuklunun kaçmasını sağlamak, suç olarak tanımlanmıştır.)MD-2951 yıldan 3 yıla kadarAsliye Ceza Mahkemesi
203HÜKÜMLÜ VEYA TUTUKLULARIN AYAKLANMALARI MD-2966 aydan 3 yıla kadarAsliye Ceza Mahkemesi
204İNFAZ KURUMUNA VEYA TUTUK EVİNE YASAK EŞYA SOKMAK (hâlinde suç oluşacaktır. Suçun tamamlanması için hükümlü, tutuklu veya gözaltına alınanın kaçmasına ihti­ya)MD-2972 yıldan 5 yıla kadarAsliye Ceza Mahkemesi
205HAK KULLANIMINI VE BESLENMEYİ ENGELLEME  (Cezaevindeki tutuklu ve hükümlüler hakkında)MD-2981 yıldan 3 yıla kadarAsliye Ceza Mahkemesi
DEVLETİN EGEMENLİK ALAMETLERİNE ve ORGANLARINA SAYGINLIĞINA KARŞI SUÇLAR
206CUMHUR BAŞKANINA HAKARET MD-2991 yıldan 4 yıla kadarAsliye Ceza Mahkemesi
207DEVLETİN EGEMENLİK ALAMETLERİNİ AŞAĞILAMA (BAYRAĞI) (Suçun unsuru, bayrağın aşağılanmasıdır. “yırtarak”, “yaka­rak”MD-3001 yıldan 3 yıla kadarAsliye Ceza Mahkemesi
208İSTİKLAL MARŞINI ALENEN AŞAĞILAMAMD-3006 aydan 2 yıla kadarAsliye Ceza Mahkemesi
209TÜRKLÜĞÜ, CUMHURİYETİ, VEYA TBMM AŞAĞILAMAMD-3016 aydan 3 yıla kadarAsliye Ceza Mahkemesi
210EMNİYETİ  AŞAĞILAMAMD-301/26 aydan iki yıla kadarAsliye Ceza Mahkemesi
211HÜKÜMETİ, DEVLETİN YARGI ORĞANLARINI, ASKERİYEYİ AŞAĞILAMAMD-301/26 aydan 2 yıla kadarAsliye Ceza Mahkemesi
DEVLETİN GÜVENLİĞİNE KARŞI SUÇLAR
212DEVLETİN BİRLİĞİNİ VE ÜLKE BÜTÜNLÜĞÜNÜ BOZMAK MD-302Ağırlaştırılmış müebbet hapisAğır Ceza Mahkemesi
213DÜŞMANLA İŞBİRLİĞİMD-303Müebbet HapisAğır Ceza Mahkemesi
214DEVLETE KARŞI SAVAŞA TAHRİKMD-30410 yıldan 20 yıla kad.Ağır Ceza Mahkemesi
215TEMEL MİLLİ YARARLARA KARŞI FAALİYETTE BULUNMAK İÇİN YARAR SAĞLAMAMD-3053 yıldan 10 yıla kadarAğır Ceza Mahkemesi
216YABANCI DEVLET ALEYHİNE ASKER TOPLAMAMD-3065 yıldan 12 yıla kadarAğır Ceza Mahkemesi
217ASKERİ TESİSLERİ TAHRİP VE DÜŞMAN ASKERİ HAREKETLERİ YARARINA ANLAŞMAMD-3076 yıldan 12  yıla kadarAğır Ceza Mahkemesi
218DÜŞMAN DEVLETE MADDİ VE MALİ YARDIMMD-3085 yıldan 15 yıla kadarAğır Ceza Mahkemesi
ANAYASAL DÜZENE ve BU DÜZENİN İŞLEYİŞİNE KARŞI SUÇLAR
219ANAYASAYI İHLALMD-309Ağırlaştırılmış müebbet HpAğır Ceza Mahkemesi
220CUMHURBAŞKANINA SUİKAST VE FİİLİ SALDIRIMD-310Ağırlaştırılmış müebbet HpAğır Ceza Mahkemesi
221YASAMA ORGANINA KARŞI SUÇMD-311Ağırlaştırılmış müebbet HpAğır Ceza Mahkemesi
222HÜKÜMETE KARŞI SUÇMD-312Ağırlaştırılmış müebbet HpAğır Ceza Mahkemesi
223TC HÜKÜMETİNE KARŞI SİLAHLI İSYANMD-31320 yıldan 25 yılaAğır Ceza Mahkemesi
224SİLAHLI ÖRGÜTMD-31410 yıldan 15 yılaAğır Ceza Mahkemesi
225SİLAH SAĞLAMAMD-31510 yıldan 15 yılaAğır Ceza Mahkemesi
226SUÇ İÇİN ANLAŞMAMD-3163 yıldan 12 yılaAğır Ceza Mahkemesi
MİLLİ SAVUNMAYA KARŞI SUÇLAR
227ASKERİ KOMUTANLIKLARIN GASBİMD-317Müebbet HapisAğır Ceza Mahkemesi
228HALKI ASKERLİKTEN SOĞUTMAMD-3186 aydan 2 yıla kadarAsliye Ceza Mahkemesi
229ASKERLERİ İTAATSİZLİĞE  TEŞVİKMD-3191 yıldan 3 yıla kadarAsliye Ceza Mahkemesi
330YABANCI HİZMETİNE ASKER YAZMA, YAZILMAMD-3203 yıldan 6 yıla kadarAğır Ceza Mahkemesi
331SAVAŞ ZAMANINDA EMİRLERE UYMAMAMD-3211 yıldan 6 yıla kadarAğır Ceza Mahkemesi
332SAVAŞ ZAMANINDA YÜKÜMLÜLÜKLERMD-3223 yıldan 10 yıla kadarAğır Ceza Mahkemesi
333SAVAŞTA YALAN HABER YAYMAMD-3235 yıldan 10 yıla kadarAğır Ceza Mahkemesi
334SEFERBERLİKLE İLGİLİ GÖREVİN İHMALİMD-3246 aydan 3 yıla kadarAsliye Ceza Mahkemesi
335DÜŞMANDAN UNVAN VE BENZERİ PAYELER KABULÜMD-3251 yıldan 3 yıla kadarAsliye Ceza Mahkemesi
DEVLET SIRLARINA KARŞI SUÇLAR 
336DEVLETİN GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN BELGELERMD-3268 yıldan 12 yıla kadarAğır Ceza Mahkemesi
337DEVLETİN GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN BİLGİLERİ TEMİN ETMEMD-3273 yıldan 8 yıla kadarAğır Ceza Mahkemesi
338SİYASAL VEYA ASKERİ CASUSLUKMD-32815 yıldan 20 yıla kadarAğır Ceza Mahkemesi
339DEVLETİN GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN BİLGİLERİ TEMİN ETME MD-3295 yıldan 10 yıla kadarAğır Ceza Mahkemesi
340GİZLİ KALMASI GEREKEN BİLGİLERİ AÇIKLAMAMD-330Müebbet HapisAğır Ceza Mahkemesi
341ULUSLAR ARASI CASUSLUKMD-3311 yıldan 4 yıla kadarAğır Ceza Mahkemesi
342ASKERİ YASAK BÖLGELERE GİRMEMD-3322 yıldan 5 yıla kadarAsliye Ceza Mahkemesi
343DEVLET SIRLARINDAN YARARLANMA, DEVLET HİZMETLERİNDE SADAKATSİZLİKMD-3335 yıldan 10 yıla kadarAğır Ceza Mahkemesi
344YASAKLANAN BİLGİLERİ TEMİN MD-3341 yıldan 3 yıla kadarAğır Ceza Mahkemesi
345YASAKLANAN BİLGİLERİ  AÇIKLAMAMD-3363 yıldan 5 yıla kadarAğır Ceza Mahkemesi
346YABANCI DEVLET BAŞKANINA KARŞI SUÇMD-340Ağırlaştırılmış MüebbetAğır Ceza Mahkemesi

En iyi ağır ceza avukatı arayışınızı google üzerinden yapıyorsanız dikkatli olmanızı öneririz. Zira sponsorlu reklamlar veya farklı usuller ile yanılabilirsiniz. Aynı şekilde son zamanlarda avukat olmayan kişiler “En iyi ağır ceza avukatı” veya “Ağır ceza avukatı” gibi kelimelerde adwords reklamları vererek mağduriyetlere sebebiyet verdikleri görülmektedir. Bu nedenle doğru en iyi ağır ceza avukatı bulma sürecinizde hassas ve dikkatli davranmanızı gereklidir.

Başa dön tuşu