0 (312) 911 9553
·
info@kadimhukuk.com.tr
·
Pzt-Cuma 09:00-18:00
Danışmanlık

Emniyet Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği

11emniyet atama ve yer degistirme yonetmeligi

Emniyet arama ve yer değiştirme işlemleri Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği kapsamında kapılır. 1992 yılında yürürlüğe giren bu yönetmelik emniyet atamalarında dikkate alınması gereken ana mevzuattır. Bölgelerin tespiti, zorunlu hizmet süresi, ilk atama, yer değiştirme, eş durumu, mazeret atamaları gibi tüm hususlar Emniyet Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nde düzenlenmiştir.

Emniyet Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’ni detaylı şekilde açıklamaya geçmeden önce belirtmek isteriz ki; ataması iptal edilenler, eş durumu tayin talebi veya normal tayin işlemi iptal edilenler İdare Mahkemesine 60 gün içinde yürütme durdurma istemli iptal davası açmaları gereklidir. Bu süre hak düşürücü süredir. Geçirilmesi durumunda dava açma hakkınız son bulacaktır.

İdarelerin tesis etmiş olduğu işlemler 60 günlük süre geçirilmediği takdirde iptal davasına konu edilebilir. Eş durumu ya da sağlık nedeniyle atama işlemleriniz herhangi bir usulsüzlük ya da hukuka aykırılık teşkil eden bir gerekçe ile onaylanmaz yahut iptal edilirse bu hakkınızı kullanmanız ve işlemi iptal ettirmeniz gerekmektedir. Yürütme durdurma istemli olarak açabileceğiniz bu davalarda istemediğiniz bir bölgeye atamanız gerçekleştirildiğinde yürütme durdurma kararı bu tayini durduracaktır.

Polis Tayin İsteme Şartları

Polis memurlarının, kendisinin veya eş ve çocuklarının sağlık durumları, eş durumu, çocukların öğrenim durumları sebebiyle yer değiştirme, boşanma sebebiyle tayin isteme haklarına sahiptir. Bu durumlarını kanıtlayan belgeler ile dilekçe ile başvurmaları gereklidir.

Mazeret tayini sonuçları Polnet ortamından personel bilgi sisteminde (PBS) yayınlandığında öğrenilebilir.

Polisler belli şartları taşımaları durumunda mazeret atamalarından tayin olabilirler. Mayıs ve Haziran aylarında açıklanan genel atama dönemi dışında her sene Şubat ve Eylül ayları olmak üzere yılda iki kez mazeret atamaları yapılıyor.

Emniyet Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği 18 madde uyarınca mazeret atamaları aşağıdaki hallerde talep edilebilir.

a) Personelin veya eş ve çocuklarının hastalığı nedeniyle bulunduğu yerde görev yapamayacağının tam teşekküllü Devlet hastanesinden veya üniversite hastanesinden, özel üniversite hastanesi hariç, alınan sağlık kurulu raporu ile belgelenmesi. (Sağlık durumu nedeniyle tayin)

b) 38. maddede yer alan eş durumu ve 40. maddede yer alan öğrenim durumu ile ilgili şartların ortaya çıkması. (Eş durumu nedeniyle tayin/ Eğitim durumu nedeniyle tayin )

c) Personelin boşanması ve boşandığını mahkeme ilamı ile belgelemesi üzerine kendi talebi.

d) 7. maddenin birinci fıkrasının (d) bendinde sayılanların kendi istekleriyle atanma talebinde bulunması.

Bu durumlardan biri varsa mazeret tayin talebine bulunabilirsiniz. Şubat ve Eylül aylarında değerlendirilir.

Polis Eş Durumu Tayini

Emniyete çalışan eşlerden birisi, kadro müsait olduğu takdirde diğerinin bulunduğu yere atanabilir. Eşleri emniyet mensubu olmayanlar kadro müsait olduğu takdirde, kurumlar arası koordinasyon sağlanarak, bölge hizmet süresini aksatmamak kaydıyla, istekleri üzerine eşlerinin görevli bulunduğu yerlere de atanabilirler. Eş durumu sebebiyle personel bir yerde, o bölge için tespit olunan hizmet süresinden en çok üç yıl fazla kalabilir.

Burada dikkat edilmesi gereken husus kadının erkeğe bağlı olduğu şeklinde bilinen yanlışlıktır. Eşler arasında farklılık yoktur. Duruma göre erkek kadına, duruma göre kadın erkeğe bağlı olabilir.

Aile birliğinin devam edebilmesi için memurlarda eş durumundan tayin hakkı söz konusudur. Polislerin eş durumundan tayin istemeleri için eşlerinin de polis olmasına gerek yok. Taraflardan biri düz memursa yine eş durumundan tayin istenebilir.

Emniyet personeli atama dönemi her yıl Mayıs ve Haziran ayında yapılmaktadır. İlk atama döneminde eş tayini yapılabilir. Mazeretli atama döneminde, Şubat ve Eylül aylarında atama istenebilir. Zaman dışı atama kapsamında eş tayin atamaları için başvuru yapılabilmektedir.

Polis Eş Durumu Tayini İçin Gerekli Belgeler

  • Eşlerin beraber çalıştıkları kurumdan alınacak olan görev yeri belgesi,
  • Bağlı oldukları vergi dairesinden veya meslek kuruluşundan belge alması gerekmektedir.
  • 360 günlük sigortalılık süresi kapsamında 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 4. Maddesi gereğince, geçen hizmet sürelerinin uygun olması gerekmektedir. E devlet üzerinden çıktı alabilirsiniz https://giris.turkiye.gov.tr/

Polis Eş Durumu Tayin İstemi Reddedilir Ne Yapmalı?

Polis eş durumu tayin istemi kurum tarafından reddedilirse kendisine tebliğ yapılır. Bu tebliğden itibaren 60 gün içinde idare mahkemesine yürütme durdurma istemli iptal davası açması gerekir.

Aynı şekilde idareye dilekçe ile eş durumu tayin isteminde bulunduktan itibaren 60 gün içinde idare cevap vermezse ret kabul edilir ve üstteki süreç işletilir. İdarenin 60 gün içinde cevap vermemesi zımni rettir. Emniyet Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği kapsamında açılacak davalarda yürütme durdurma istenmelidir. Davalar ortalama 1 yıla yakın sürmektedir. İdare hukuku avukatı çalışmanız süreciniz açısından önemlidir.

] }


Avatar

1990 yılında Kırıkkale’de doğan Umur Yıldırım, orta öğrenimini Bursa Polis Koleji’nde tamamladıktan sonra yüksek öğrenimine Ankara Polis Akademisi’nde başlamış ve 2011 yılında ayrılmıştır. Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne başlayarak başarı burs ile üç yılda dönem ikincisi olarak mezun olmuştur. Halen tam burslu olarak Çankaya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü-Kamu Hukuku Bölümünde yüksek lisansına devam etmekte olan Umur Yıldırım, Kadim Hukuk ve Danışmanlık Bürosu’nun kurucusudur.