EGM, Jandarma  ve Sahil Güvenlik Disiplin Kurulları

EGM, Jandarma  ve Sahil Güvenlik Disiplin Kurulları

egm jandarma sahil guvenlik komutanligi disiplin kurullari

EGM, Jandarma  ve Sahil Güvenlik disiplin kurulları oluşumları, görev, yetki ve sorumlulukları 7068 sayılı Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanunda düzenlenmiştir. Yukarıda belirtilen kurumlarda görev yapan personel hakkındaki disiplin işlemleri anılan Kanun hükümleri çerçevesinde yürütülmektedir. 7068 sayılı Kanun Emniyet, Jandarma ve Sahil Güvenlik teşkilatlarında; yerel düzeyde, eğitim kurumlarında ve merkezde disiplin kurulları kurulmasını öngörmektedir. Disiplin kurullarının personele rütbelerine, unvanlarına ve kıdemlerine göre farklılık gösterebilen disiplin cezaları verme yetkileri bulunmaktadır. Kurullar tarafından verilen disiplin cezaları da bu cezaların türüne göre vali, kurumun en üst amiri ya da bakan onayı ile kesinleşmektedir.

Amirler tarafından verilen disiplin cezalarına karşı idari itiraz hakkı tanınmışken disiplin kurulları tarafından verilen disiplin cezalarına karşı yalnızca idari yargı, yani iptal davası açma yoluna gidilebilmektedir. Bu bakımdan herhangi bir olumsuz sonuçla karşılaşmamak için disiplin soruşturmasının başlamasıyla birlikte konunun uzmanı bir avukattan profesyonel hukuki yardım alınması büyük önem taşımaktadır.

Emniyet Disiplin Kurulları

Emniyet teşkilatındaki disiplin kurulları şunlardır:

 • İl disiplin kurulları
 • Eğitim ve öğretim kurumları disiplin kurulları
 • Emniyet Genel Müdürlüğü Merkez Disiplin Kurulu
 • Emniyet Genel Müdürlüğü Yüksek Disiplin Kurulu

Emniyet Disiplin Kurulları Kimlere Hangi Cezaları Verebilir?

İl polis disiplin kurulları, kuruldukları polis memurları ile çarşı ve mahalle bekçilerine bütün disiplin cezalarını, komiser yardımcısı, komiser ve başkomiserlere ise meslekten çıkarma cezası dışında kalan diğer disiplin cezalarını verebilir. Eğitim ve öğretim kurumlarındaki polis disiplin kurulları, kurum kadrosunda görevli polis memuru ile kurumda öğrenim gören polis memuru ve adaylarına bütün disiplin cezalarını verebilir.

Emniyet Genel Müdürlüğü Merkez Disiplin Kurulu, 8 inci meslek derecesinden 5 inci meslek derecesine kadar olan personele meslekten çıkarma cezası dışında kalan diğer disiplin cezalarını, İl emniyet kadrolarındaki komiser yardımcısı, komiser ve başkomiserler hakkında meslekten çıkarma cezasını, Emniyet Genel Müdürlüğü merkez teşkilatı ve eğitim ve öğretim kurumları kadrolarındaki komiser yardımcısı, komiser, başkomiserler ile Emniyet Genel Müdürlüğü merkez teşkilatında görevli polis memurları hakkında bütün disiplin cezalarını verebilir.

Emniyet Genel Müdürlüğü Yüksek Disiplin Kurulu, 8 inci meslek derecesinden 5 inci meslek derecesine kadar olan personel hakkında meslekten çıkarma cezasını, Genel Müdürlük, il, eğitim ve öğretim kurumları kadrolarındaki 1-4. meslek derecelerinde bulunan personel hakkında durdurma cezaları ile daha alt cezaları verebilir. Emniyet hizmetleri sınıfında bulunanlardan 1-4. meslek derecelerindeki personel hakkında meslekten çıkarma cezası vermeye Bakanlık Yüksek Disiplin Kurulu yetkilidir.

Emniyet Disiplin Kurullarınca Verilen Kararlar Nasıl Kesinleşir?

İl polis disiplin kurulunun polis memurları hakkında verdiği meslekten çıkarma cezası dışındaki kararları valinin onayıyla; meslekten çıkarma cezası kararları valinin önerisi, Emniyet Genel Müdürlüğü Yüksek Disiplin Kurulunun görüşü ve Bakanın onayıyla kesinleşir. Emniyet Genel Müdürlüğü Merkez Disiplin Kurulu ile eğitim ve öğretim kurumlarındaki polis disiplin kurullarının meslekten çıkarma dışındaki kararları Emniyet Genel Müdürünün onayıyla; meslekten çıkarma kararları Emniyet Genel Müdürlüğü Yüksek Disiplin Kurulunun görüşü ve Bakanın onayıyla kesinleşir. Emniyet Genel Müdürlüğü Yüksek Disiplin Kurulunun kararları, Bakanın onayıyla kesinleşir.

egm jandarma sahil guvenlik komutanligi disiplin kurullari nelerdir
egm jandarma sahil guvenlik komutanligi disiplin kurullari nelerdir

Jandarma Disiplin Kurulları

Jandarma teşkilatı disiplin kurulları şunlardır:

 • İl jandarma disiplin kurulları,
 • Eğitim ve öğretim kurumlarındaki disiplin kurulları,
 • Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Disiplin Kurulu
 • Komutanlıklardaki disiplin kurulları
 • Jandarma Genel Komutanlığı Merkez Disiplin Kurulu
 • Jandarma Genel Komutanlığı Yüksek Disiplin Kurulu.
Jandarma Websitesi: https://www.jandarma.gov.tr/

Jandarma Disiplin Kurulları Kimlere Hangi Cezaları Verebilir?

İl jandarma disiplin kurulu yüzbaşı ve altı subay, astsubay, uzman jandarmalara meslekten ve devlet memurluğundan çıkarma cezası dışında kalan diğer disiplin cezalarını, uzman ve sözleşmeli erbaş ve erlere ise devlet memurluğundan çıkarma cezası dışında kalan disiplin cezalarını verebilir. Eğitim ve öğretim kurumlarındaki disiplin kurulları, yüzbaşı ve altı subay, astsubay, ve uzman jandarmalara meslekten ve devlet memurluğundan çıkarma cezası dışında kalan diğer disiplin cezalarını, uzman ve sözleşmeli erbaş ve erlere ise devlet memurluğundan çıkarma cezası dışında kalan disiplin cezalarını verebilir.

Komutanlıklardaki disiplin kurulları yüzbaşı ve altı subay, astsubay, ve uzman jandarmalara meslekten ve devlet memurluğundan çıkarma cezası dışında kalan diğer disiplin cezalarını, uzman ve sözleşmeli erbaş ve erlere ise devlet memurluğundan çıkarma cezası dışında kalan disiplin cezalarını verebilir.

Jandarma Genel Komutanlığı Merkez Disiplin Kurulu; yüzbaşı ve altı subay, astsubay, uzman jandarma, uzman ve sözleşmeli erbaş ve erlere devlet memurluğundan çıkarma cezası dışında kalan disiplin cezalarını, binbaşı ve yarbay rütbelerindeki subaylara meslekten ve devlet memurluğundan çıkarma cezası hariç diğer disiplin cezalarını, yüzbaşı ve altı subay, astsubay ve uzman jandarmalara meslekten çıkarma cezasını verebilir.

Jandarma Genel Komutanlığı Yüksek Disiplin Kurulu binbaşı ve yarbaylara meslekten çıkarma cezasını, albaylara meslekten ve devlet memurluğundan çıkarma cezası dışında kalan disiplin cezalarını verebilir. Albaylara meslekten çıkarma cezasını, generallere ise tüm disiplin cezalarını vermeye Bakanlık Yüksek Disiplin Kurulu yetkilidir

Jandarma Disiplin Kurullarınca Verilen Kararlar Nasıl Kesinleşir?

İl jandarma disiplin kurulunun meslekten çıkarma cezası dışındaki kararları valinin onayıyla; meslekten çıkarma cezası kararları valinin önerisi, Jandarma Genel Komutanlığı Yüksek Disiplin Kurulunun görüşü ve Bakanın onayıyla kesinleşir. Eğitim ve öğretim kurumlarındaki disiplin kurullarının meslekten çıkarma cezası dışındaki kararları Jandarma Genel Komutanının onayıyla, meslekten çıkarma cezası kararları Jandarma Genel Komutanlığı Yüksek Disiplin Kurulunun görüşü ve Bakanın onayıyla kesinleşir.

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Disiplin Kurulunun meslekten çıkarma dışındaki kararları Bakanlık Müsteşarının onayıyla, meslekten çıkarma kararları Bakanın onayıyla kesinleşir. Komutanlıklardaki disiplin kurullarının meslekten çıkarma cezası dışındaki kararları Jandarma Genel Komutanının onayıyla, meslekten çıkarma cezası kararları Jandarma Genel Komutanlığı Yüksek Disiplin Kurulunun görüşü ve Bakanın onayıyla kesinleşir.

Genel Komutanlık Merkez Disiplin Kurulunun meslekten çıkarma cezası dışındaki kararları Jandarma Genel Komutanının onayıyla, meslekten çıkarma cezası kararları Jandarma Genel Komutanlığı Yüksek Disiplin Kurulunun görüşü ve Bakanın onayıyla kesinleşir. Genel Komutanlık Yüksek Disiplin Kurulunun kararları Bakanın onayıyla kesinleşir.

Sahil Güvenlik Disiplin Kurulları

Sahil Güvenlik Komutanlığı disiplin kurulları şunlardır:

 • Bölge komutanlıkları disiplin kurulları
 • Eğitim ve öğretim kurumlarındaki disiplin kurulları
 • Sahil Güvenlik Hava Komutanlığı disiplin kurulu
 • Sahil Güvenlik Komutanlığı Merkez Disiplin Kurulu
 • Sahil Güvenlik Komutanlığı Yüksek Disiplin Kurulu

Sahil Güvenlik Disiplin Kurulları Kimlere Hangi Cezaları Verebilir?

Bölge komutanlığı disiplin kurulu; bölge komutanı ve amiraller hariç subaylar ve astsubaylara meslekten ve devlet memurluğundan çıkarma cezası dışında kalan disiplin cezalarını, uzman ve sözleşmeli erbaş ve erlere ise devlet memurluğundan çıkarma cezası dışında kalan disiplin cezalarını verebilir.

Eğitim ve öğretim kurumlarındaki disiplin kurulları; öğretim komutanı ve amiraller hariç subaylar ve astsubaylara meslekten ve devlet memurluğundan çıkarma cezası dışında kalan disiplin cezalarını, uzman ve sözleşmeli erbaş ve erlere ise devlet memurluğundan çıkarma cezası dışında kalan disiplin cezalarını verebilir.

Sahil Güvenlik Hava Komutanlığı Disiplin Kurulu; hava komutanı ve amiraller hariç subaylar ve astsubaylara meslekten ve devlet memurluğundan çıkarma cezası dışında kalan disiplin cezalarını, uzman ve sözleşmeli erbaş ve erlere ise devlet memurluğundan çıkarma cezası dışında kalan disiplin cezalarını verebilir.

Sahil Güvenlik Komutanlığı Merkez Disiplin Kurulu; komutan yardımcıları, başkanlar ve amiraller hariç subaylar ve astsubaylara meslekten ve devlet memurluğundan çıkarma cezası dışında kalan disiplin cezalarını, uzman ve sözleşmeli erbaş ve erlere ise devlet memurluğundan çıkarma cezası dışında kalan disiplin cezalarını verebilir.

Sahil Güvenlik Komutanlığı Yüksek Disiplin Kurulu; komutan yardımcıları, başkanlar ve amiraller hariç subaylar ve astsubaylara meslekten çıkarma cezasını, bölge komutanı, Eğitim ve Öğretim Komutanı, Hava Komutanı, komutan yardımcıları ve başkanlar hakkında memuriyetten çıkarma cezası dışında kalan disiplin cezalarını verebilir. Amiraller hakkında tüm disiplin cezalarını vermeye Bakanlık Yüksek Disiplin Kurulu yetkilidir.

Sahil Güvenlik Disiplin Kurullarınca Verilen Kararlar Nasıl Kesinleşir?

Bölge komutanlığı disiplin kurulunun meslekten çıkarma kararları hariç diğer disiplin cezası konuşlu olduğu il valisinin onayıyla verilir. Meslekten çıkarma cezası kararları Sahil Güvenlik Komutanlığı Yüksek Disiplin Kurulunun görüşü ve Bakanın onayıyla kesinleşir. Hava Komutanlığı Disiplin Kurulunun meslekten çıkarma cezası kararları hariç diğer disiplin cezası kararları Sahil Güvenlik Komutanının onayıyla verilir. Meslekten çıkarma cezası ise Sahil Güvenlik Komutanlığı Yüksek Disiplin Kurulunun görüşü ve Bakanın onayıyla kesinleşir.

Eğitim ve Öğretim Komutanlığı Disiplin Kurulunun meslekten çıkarma cezası kararları hariç diğer disiplin cezası kararları Sahil Güvenlik Komutanının onayıyla verilir. Meslekten çıkarma cezası ise Sahil Güvenlik Komutanlığı Yüksek Disiplin Kurulunun görüşü ve Bakanın onayıyla kesinleşir.

Sahil Güvenlik Komutanlığı Merkez Disiplin Kurulunun meslekten çıkarma cezası kararları hariç diğer disiplin cezası kararları Sahil Güvenlik Komutanının onayıyla, verilir. Meslekten çıkarma cezası ise Sahil Güvenlik Komutanlığı Yüksek Disiplin Kurulunun görüşü ve Bakanın onayıyla kesinleşir. Sahil Güvenlik Komutanlığı Yüksek Disiplin Kurulunun kararları Bakanın onayıyla kesinleşir.

Disiplin Kurullarınca Verilen Cezalarda Avukat Yardımı Neden Önemlidir?

Disiplin kurulları kararlarına karşı idari itiraz imkanı bulunmamaktadır. 7068 sayılı Kanunun 30/5 maddesi “disiplin kurullarının verdiği disiplin cezalarına karşı ancak idari yargı yoluna başvurulabilir” hükmünü taşımaktadır. İdari itiraz hakkı tanınmadığından ve yalnızca idari yargı yoluna başvurulabildiğinden kişinin işini, mali ve sosyal haklarını kaybetmesi gibi kendisi ve ailesi için son derece olumsuz sonuçlara yol açabilecek disiplin kurulu kararlarına karşı idare hukuku avukatından profesyonel hukuki yardım alınması büyük önem taşımaktadır.

Disiplin cezalarına karşı yargı yolu başvurusu, yani dava açma süresi, kesinleşmiş olan cezanın ilgili personele tebliğ edilmesinden itibaren 60 gün olarak belirlenmiştir. Yalnız belirtmekte fayda vardır ki, Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından seyir halindeki gemi veya botlarında verilen cezalar için dava açma süresi geminin ya da botun bağlı bulunduğu üsse geri dönmesi ile başlamaktadır. Bu sürelerin başlaması ile ilgili personel uzman bir idare avukatı ile görevli ve yetkili idari yargı merciinde disiplin cezasının iptali adına yürütme durdurma istemli iptal davası açabilecektir. Belirtildiği üzere, disiplin cezalarının kişinin hayatı açısından birçok olumsuz sonucu da beraberinde getirmesi ve verilen disiplin cezalarının kişinin memuriyet hayatı boyunca karşısına çıkacak kimi zaman memuriyet hayatını sonlandıracak cezalar olması nedeniyle sürecin teknik bir süreç olması, sürelerin kesin olması sebebiyle uzman bir idare avukatı ile çalışılması kişi adına aleyhe durumların ortaya çıkmasını önleyecektir.

X
kadim hukuk ve danışmanlık