Değerli okurlarımız daha önce yayınladığımız makalemizde araç değer kaynının ne olduğunu, nasıl hesaplandığını, bu hesaplamalarda nelere dikkat edildiğini, başvuru için gereken şartları ve nereye başvurulacağı konusunda detaylı bir çalışmayı sizler ile paylaşmıştık. Bu makalemizde ise; sattığınız yani devrini yaptığımız aracın değer kaybı alınabilir mi? Devrini yaptığım aracın değer kaybı çıkar mı hususunu incelemeye çalışacağız. Araç devir edilirse değer kaybı alınır mı? Bu soru araç değer kaybı davalarında sıkça sorulmaktadır. Araç değer kaybı trafik kazası sonucunda belirli kurallar çerçevesinde kusurlu tarafın sigorta şirketinden tazmin edilen miktardır. Geriye dönük olarak 2 yıl içerisinde gerçekleşen kazalarda alınabilen araç değer kaybı, devrini yaptığım aracın değer kaybını alabilir miyim sorusunu da akıllara getirmektedir.

Araç Değer Kaybı

Resmi Gazetenin 14 Mayıs 2015 tarihli ve 29355 numaralı sayısında yayınlanan Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları Tebliği’nin EK-1 de yer alan “Değer Kaybı Hesaplanması” bölümünün “2. Teminat Dışı Kalan Haller” başlıklı kısmının 4. bendinde “Kaza Tarihi İle İhbar Tarihi Arasında Araç Üzerinde Mülkiyet Değişikliği Olan Araçlar İle İlgili Talepler” karşılanmayacağı açıkça belirtilmiş ve söz konusu tebliğ 01 Haziran 2015 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir. Bu açıklamadan anlaşılacağı üzere söz konusu tarihte yürürlüğe giren tebliğ ile sattığınız aracın değer kaybını talep etmenin imkânı ortadan kalkmış bulunuyordu.

Hazine Müsteşarlığı’nın yayınlamış olduğu Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları Tebliğ’indeki söz konusu bu durum; hak ihlallerine sebebiyet verdiği gibi aracını satan kişilerinde değer kaybını almalarının önüne geçiyordu.

Ankara Baro Başkanlığı’nın ilgili tebliğin hukuka aykırı bazı maddelerinin iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle Danıştay’a açtığı dava sonucunda; Danıştay 15. Dairesi açılan davada bazı maddelerin yürütmesini durdurmuştur. Bazılarını da reddedilmesi neticesinde, tarafların karşılıklı itirazlara binaen dosya Danıştay İdari Dava Daireleri Kuruluna gelmiş ve 2017/176 itiraz numaralı kararda; Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları Tebliği’nin EK-1 de yer alan “Değer Kaybı Hesaplanması” bölümünün “2. Teminat Dışı Kalan Haller” başlıklı kısmının 4. bendinde “Kaza Tarihi İle İhbar Tarihi Arasında Araç Üzerinde Mülkiyet Değişikliği Olan Araçlar İle İlgili Talepler” kısmının 23 Şubat 2017 tarihinde YÜRÜTMESİNİN DURDURULMASINA KARAR VERİLMİŞTİR.

Kanaatimizce; Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun vermiş olduğu karardan anlaşılacağı üzere;  devrini yaptığınız aracın değer kaybını sigorta şirketinden talep etme yolunun önü açmıştır.

Örnek 

Yukarıda hukuki açıklamasını detaylıca izah ettiğimiz durumu somut bir örnek ile açıklamak gerekirse;

Aracınız ile 21.02.2017 tarihinde maddi hasarlı trafik kazasına karıştınız; bu kazada siz %100 kusursuzsunuz (karşı tarafın sigortasından araç değer kaybı talep edebilmeniz için %100 kusursuz olmanız da ve en az %25 oranında haklılık oranına sahip olmanız gerekmektedir.) ve aracınızı 03.01.2018 tarihinde değer kaybı talep etmeden sattınız yani başka birine devrettiniz. Danıştay’ın verdiği yürütme durdurma kararı çerçevesinde karşı tarafın sigortasından aracınızı devretmiş olsanız dahi 21.02.2019 tarihine kadar araç değer kaybı için başvuru da bulunabileceksiniz. Başvuru zaman aşımı kaza tarihinden itibaren iki yıldır.

kadim-law-consultancy-office-09-04-2018-656
Paylaş