Tazminat Hukuku

Corona Ücretsiz İzin ve Evde Çalışma

Corona ücretsiz izin sebebi oluşturur mu?

Öncelikle ücretsiz izin, karşılıklı anlaşmaya bağlıdır. Her iki taraf da kabul ederse çalışanlar ücretsiz izne çıkartılabilir. Yani taraflar anlaşırsa işçi corona sebebiyle ücretsiz izin kullanabilir.

Ücretli izinin ise kullanılacağı zamanın tespiti işverenin yönetim yetkisi dahilindedir. Ancak işverenlerin bu yetkilerini kullanırken dürüstlük kuralına uygun davranması ve eşitlik ilkesine uyması beklenir.

Bu sebeple Corona salgını sırasında işverenlerin; önceden bildirmek, adil davranmak ve eşit bir şekilde uygulamak şartı ile çalışanlarını ücretli izne çıkartabileceklerini düşünüyorum. Corona ücretsiz izin kullanmaya zorlanamaz. Bu haklı sebeple fesih sebebi oluşturacaktır.

Ancak uygulamadakinin aksine yasalarımızda eksi izin bakiyesi uygulaması olmadığını hatırlatmak gerekir. Hakkı olmadığı halde kullandırılan izinlerin iş akdinin feshinde mahsup edilmeyeceğini de belirtmek isterim.

Corona tedbirleri kapsamında hükümet tarafından kapatılan veya kendi isteği ile kapatan veya evden çalışma sistemine geçen işverenler, bu sürede çalışanlarını ücretli veya ücretsiz izne çıkartabilir mi ? Sorusunun cevabını bu başlıkta vermeye çalıştık.Corona sebebiyle zorla ücretsiz izne çıkarılmak isteniyorsanız noter üzerinden ihtar çekerek iş sözleşmenizi haklı sebeple feshedebilirsiniz. Noterden ihtarname nasıl çekilir makalemizi buradan okuyabilirsiniz. https://kadimhukuk.com.tr/makale/noterden-ihtarname/

İşveren evden çalışma sistemine geçebilir mi ?

Evden çalışma sistemine geçici süre ile geçiş, İş Kanunu’nun 22. maddesi kapsamında bir esaslı değişiklik olarak görülebilir ve çalışanların bu değişikliğe izin vermesinin gerektiği ileri sürülebilir. Yazılı izni olmayan çalışanların iş akitlerini feshedebileceği veya değişikliği kabul etmeyeceği de değerlendirilebilir.

Ancak bize göre çalışma koşullarında insan sağlığı gerekçe gösterilerek yapılacak geçici bir değişikliğin esaslı değişiklik olarak kabulü mümkün değildir. Aynı zamanda çalışanlar açısından iş koşullarında aleyhe bir durum yaratmıyorsa çalışanın bu değişikliği kabul etmemesinin dürüstlük kuralına aykırı olduğu da ileri sürülebilir.

Bu sebeple çalışanların ücretlerinde, haklarında ve pozisyonlarında değişiklik yapmaksızın geçici süre ile evden çalışma sistemine yazılı muvafakata gerek olmadan geçilebileceğini ve çalışanların da bu karara itiraz haklarının bulunmadığını düşünüyoruz.

Bu doğrultuda işverenler; yapılacak değişikliği, değişikliğin hangi iş ve pozisyonları kapsadığını ve süresini açık bir şekilde ilan etmeli ve evden çalışma sistemine geçiş aşamasında aynı durumdaki pozisyonlar arasında eşitliğe aykırı düzenlemelerde bulunmamalıdır.

Corona sebebiyle evde çalışmanızı gerçekleştirirken işyeri kurallarına uygun davranmanız gereklidir. Bu işyerinde çalışmanız şeklinde algılanmamalı. Sadece işinizi aynı disiplin ve özveri ile yerine getirmeniz demektir. İş kanununun tamamına buradan ulaşabilirsiniz. https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.4857.pdf

Başa dön tuşu