bosanma davasi hangi mahkemede acilir
Boşanma davası çiftler için bir hayli yıpratıcı bir süreç olup özellikle farklı illerde yaşayan eşler açısından boşanma davası nerede açılır sorusunun da yanıtının arandığı bir süreçtir. Makalemizde hem boşanma davası nerede açılır sorusuna hem de avukat tutmak zorunlu mu şeklinde tarafımıza sıklıkla yöneltilen sorulara cevap verdik.
Boşanma Davası

Evlilik birliğinde çiftler arasında meydana gelen anlaşmazlıklar çözülemeyecek boyuta ulaştığında ve taraflar birliği sürdürecek gücü kendilerinde bulamadıklarında boşanma istemiyle mahkemeye başvurur ve verdikleri karar doğrultusunda yasal olarak da evliliklerini bitirirler. 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 161. ve 185.maddeleri arasında düzenlenen boşanmaya ilişkin hükümler; boşanma nedenleri, davaya yetkili mahkeme, tazminat ve nafakaya yönelik haklar, çocuklar üzerindeki velayet hakkı, mal rejiminin tasfiyesi ve yargılama usulü gibi hususlar başta olmak üzere birçok konuyu aydınlığa kavuşturmaktadır.

Boşanma Davaları Hangi Mahkemede Görülür?

Boşanma davalarında anlaşmalı ya da çekişmeli olmasına bakılmaksızın görevli mahkeme Aile Mahkemeleri’dir. Ancak Aile Mahkemeleri’nin bulunmadığı yerlerde dava Asliye Hukuk Mahkemeleri’nde görülmektedir. Dava eşlerden birinin yerleşim yeri veya davadan önce son defa altı aydan beri birlikte oturdukları yer mahkemesidir.

Boşanma Davalarında Öne Sürülen Sebepler Nelerdir?

Boşanma davalarında biri genel sebep olmakla birlikte Türk Medeni Kanunu’nda düzenlenmiş beş tane de özel  sebep bulunmaktadır. Boşanma davası nerede açılır sorusunun cevabını verdikten sonra bu özel ve genel sebeplerden bahsetmekte fayda vardır.

Genel Sebep:  Evlilik birliğinin temelden sarsılması, eşlerin boşanma hususunda anlaşması ve ortak hayatın kurulamaması yahut fiili ayrılık boşanma davası açılırken öne sürülen genel sebeplerdendir.  Evlilik birliğinin temelden sarsılması boşanma davalarında en sık kullanılan sebeptir. Boşanma davası açarken belirtilen özel sebeplere gelinecek olursa:

Özel Sebepler:     

1) Zina,

2)Hayata Kast,

3)Pek Kötü veya Onur Kırıcı Davranış,

4)Suç İşlemek veya Haysiyetsiz Hayat Sürme,

5)Terk ve Akıl Hastalığı.

Boşanma Davalarında Avukat ile Temsil Edilme Zorunluluğu Var Mıdır?

Boşanma davalarında en çok merak edilen konulardan biri de avukat tutma zorunluluğu olup olmamasıdır. Boşanma davasının açılıp yürütülmesi için avukat tutmak elbette ki zorunlu değildir; lakin yaşanabilecek hak kayıplarını en aza indirmek ve boşanma sürecinde karşılaşılan maddi, manevi ve psikolojik zorlukların hukuki platformda da net bir şekilde yansıtılıp doğru adımların kısa bir sürede atılabilmesi için avukat ile başvurunun her zaman daha avantajlı olduğu hususu genel kabul gören bir durumdur.

Boşanma davalarında neden unsuru her ailede farklılıklar göstereceğinden, tekdüze hazırlanmış yahut arzuhalciler vasıtasıyla yazılmış ve durumun izahına yönelik eksiklikler içeren bir dava dilekçesi size yarardan çok zarar getireceği de göz önünde bulundurulduğunda, alanında uzman bir aile avukatı bu tarz davalarda büyük önem arz etmektedir. Boşanma davası nerede açılır şeklinde tarafımıza yöneltilen soruların büyük bir kısmını cevaplandırdığımız makalemizde boşanma davası reddedilirse nasıl bir yol izlenmelidir sorusuyla devam edeceğiz.

Boşanma Davası Reddedilirse Nasıl Bir Yol İzlenmelidir?

Boşanma davalarında hakim kimi zaman davayı hukuki olarak öne sürülen boşanma sebeplerinin ispatının sağlanamaması gibi nedenlerle reddedebilir. Boşanma davasının reddedildiği bu gibi durumlarda Türk Medeni Kanunu, boşanma davasını açan kişinin aynı boşanma nedeni ile tekrar boşanma davası açabilmesi için üç yıl beklemesi gerektiğine hükmetmiştir. Bu da yanlış adımlar atan ve boşanmak isteyen taraf için ekstra külfet anlamına gelmektedir ki bu durumda kaybedilen hem zaman hem de para olarak tarafınıza dönmektedir. Boşanma, her iki taraf için de zahmetli, yıpratıcı ve maddi-manevi külfetleri olan zorlu bir hukuki süreçtir. Bu süreçte sağlanacak her hukuki yarar ve atılacak her doğru adım müvekkilimizin menfaatini korumak saikiyle titizlik içerisinde gerçekleştirilmektedir.

Boşanma Davasında Neler Talep Edebilirim?

Boşanma davasında öncelikli yani asli talep boşanmadır.Boşanma kararıyla birlikte feri nitelikte; maddi ve manevi tazminat, çocuğun velayeti, nafakalar, kişisel ilişkinin kurulması gibi taleplerde bulunabilirsiniz. Boşanma davası açıldığında tensip zaptı ile velayet, nafaka ve aile konutu üzerinde geçici tedbir kararı verilebilir. Yani Aile Mahkemesi Hakimi; eşe ve çocuk için tedbir nafakası, çocuğun eşlerden birine dava süresinde velayetinin verilmesi ve aile konutunu eşlerden birine özgülemek gibi kararlar verebilir. Bu durum dava süresince geçici olarak hükmedilir.

Boşanma davası ile birlikte ayrı bir mal paylaşımı davası açılması gereklidir. Mal paylaşımı davasında boşanma davası bekletici sebep yapılmaktadır. Açılacak boşanma davasında; boşanma, eş için nafaka, çocuk için nafaka, maddi ve manevi tazminat talep edilebilir. Hukuk davalarında mahkemeler talep ile bağlıdır. Talep edilmediği takdir de mahkeme bu konuda karar veremez.

Kadim Hukuk ve Danışmanlık olarak sizlere boşanma davası sürecinde hak kaybı yaşamamanız için profesyonel ekibimizle birlikte hizmet vermekten mutluluk duyacağımızı bilmenizi isteriz.

kadim-law-consultancy-office-09-04-2018-656
Paylaş