cekismeli bosanma
Anlaşmalı Boşanma

Boşanma davaları genel olarak çekişmeli ve anlaşmalı boşanma olmak üzere iki çeşittir. Tazminat, velayet, nafaka gibi konularda boşanmanın getireceği hukuki sonuçlar üzerinde mutabık olabilen ve bu hususları aralarında düzenledikleri bir protokolle kabul eden eşler, evlilik tarihlerinin üzerinden en az 1 yıl geçmiş olması şartıyla anlaşmalı olarak boşanabilirler.

İki tarafın da boşanmak istediği ve şartları kabul ettiği bu dava türünde süreç çekişmeli boşanma davalarına kıyasen daha kısa sürmekte hatta tek celsede sonuçlanmaktadır. Bu tarz boşanmalarda kabul edilen şartlar bir protokolle imza altına alınır ve taraflar protokolde verilen beyanların hakim tarafından teyidinin sağlanabilmesi ve boşanma konusundaki iradelerini özgür bir şekilde ifade etmeleri amacıyla duruşmaya katılmak zorundadırlar.

Anlaşmalı Boşanmada Şartlar Nelerdir?

Anlaşmalı boşanma, Türk Medeni Kanunu hükümlerince bazı şartlara bağlanmıştır.

1)Öncelikli şart olarak boşanma nedeniyle mahkemeye başvuran eşlerin en az 1 yıl evli kalmış olma zorunluluğu bulunmaktadır.

2)İlk şart sağlandıktan sonra mahkemeye başvuran çiftlerin aralarında hazırlamış olduğu ve boşanmalarının doğuracağı maddi ve manevi tüm hukuki sonuçların kabulünü beyan ettikleri, anlaşmalı boşanmanın tabiri yerindeyse bel kemiği olarak nitelendirebileceğimiz boşanma protokolünü hazırlamalıdırlar. Bireyler dava dilekçelerinde, uzlaştıkları konuların boşanma protokolünde yer aldığı yönünde bilgi vermelidirler. Boşanma protokolünün hazırlanmasından önce açılan anlaşmalı boşanma davalarında, boşanma protokolü duruşma öncesinde hazırlanarak mahkemeye sunulabilir.

3)Akabinde mahkemece tarafların katılımının zorunlu tutulduğu bir duruşma günü verilerek dava görülür. 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 167. Maddesi “Boşanma veya ayrılık davalarında yetkili mahkeme, eşlerden birinin yerleşim yeri veya davadan önce son defa altı aydan beri birlikte oturdukları yer mahkemesidir” demektedir.

Anlaşmalı Boşanmada Taraflar Duruşmaya Katılmak Zorunda Mıdır?

Hakim, protokolde yazılanların bir kez de mahkeme huzurunda tekrarlanmasını, böylece de mutabık olunan konuların özgürce beyan edilmesi amacıyla duruşmaya tarafların katılımını zorunlu tutar. Taraflardan biri veya her ikisinin de duruşmaya gününde ve saatinde gelmemesi anlaşmalı boşanma için negatif bir durum teşkil eder ve davanın seyrinin değişmesine neden olur. Hakim bunu uzlaşılan konuların reddi olarak değerlendirir ve sonuç olarak da dava anlaşmalı boşanmadan çekişmeliye döner.

Anlaşmalı Boşanma Davası Ne Kadar Sürede Sonuçlanmaktadır?

Anlaşmalı boşanma süresi tamamen hukuki sürecin doğru yürütülmesi ile alakalıdır. Genellikle 1 ay ile 3 ay arasında değişen bir sürede sonuçlanır. Anlaşmalı boşanma davası açarak bahsedilen tüm hukuki prosedürlerin uzman bir el tarafından işletilmesi ile tek celsede boşanma gerçekleştirilmesi mümkündür. Bu sebeple, tek celsede boşanmak isteyen bireylerin her konuda mutabık olmaları büyük önem taşımaktadır.

Çekişmeli Boşanma

Bir diğer boşanma davası çeşidi olan çekişmeli boşanmada adından da anlaşılacağı üzere; bir tarafın boşanmak istememesi yahut tarafların nafaka, velayet, tazminat ve mal paylaşımı gibi hususların birinde veya birkaçında anlaşamamaları üzerine açılan boşanma davasıdır. Çekişmeli boşanma davalarında hak kayıpları sıklıkla rastlanılan bir durum olmakla birlikte burada uzman avukatlara büyük bir iş düşmektedir. Zira anlaşmalı boşanmada çiftler bir protokol üzerinde uzlaşmalarına rağmen çekişmeli boşanmalarda zorluk çıkaran eşin nafakayı ödememesi, tazminattan kaçınması yahut çocuğun velayetine yönelik konularda anlaşmazlık çıkartması şaşırtıcı bir durum değil aksine beklenen bir tavırdır.

Anlaşmalı Boşanmada ki “En Az 1 Yıl Evli Kalma” Şartı Çekişmeli Boşanma Davası Açabilmek İçin de Gerekli Midir?

Çekişmeli boşanmalarda Türk Medeni Kanunu’nca böyle bir şart koyulmamış olup taraflar istediği zaman davayı açmak için başvurabilir ve mahkeme sonucunda boşanabilirler. Anlaşmalı boşanmalarda gerekli olan en az 1 yıl boyunca evli kalmış olma zorunluluğu bu dava türünde bulunmamaktadır.

Çekişmeli Boşanmada Diğer Eş Üzerine Kayıtlı olan Ev, Araba, Arsa vb. gibi Şeylerin  Paylaştırılması Talep Edilebilir mi?

Bu konuda boşanma davasından ayrı olarak yine Aile Mahkemesi’nde bir dava açılması gerekmektedir. Eşler arasında mal rejiminin sona ermesinden doğan değer artış payı alacağı ve katılma alacağı talepleri, kesinleşmiş boşanma kararının kesinleşmesinden itibaren 1 yıl içerisinde açılacak bu ayrı davada görülürler. Bu davanın boşanma davası sonuçlanmadan açılması durumunda mahkeme boşanma davasının kesinleşmesini bekleyecektir.

Çekişmeli Boşanma Davası Ne Kadar Sürede Sonuçlanmaktadır?

Çekişmeli boşanmalardaki bir diğer husus ise zamanla ilgilidir. Anlaşmalı boşanmalarda protokol uygun görüldüğü takdirde tek celsede sonuçlanabilen dava, çekişmeli olduğunda 4-5 celseye kadar uzayabilmekte ve uzman avukatlarla yönetilmediği takdirde yanlış ellerde daha fazla dahi uzayabilmekte; bu durum da zaten yıpratıcı bir süreç olan boşanmayı daha da içinden çıkılmaz bir hale sokmaktadır. Söz konusu durumla karşılaşmamak için alanında uzman aile avukat desteği şarttır.

Çekişmeli boşanma davalarında tanık delili sunulacağı hususu dava dilekçenizde özellikle belirtilmesi gereken bir durumdur. Zira çekişmeli boşanmalarda tanıklar önemli bir yer arz etmekte ve taraflar arasındaki uyuşmazlığın mahkeme nezdinde kanıtlanması açısından kullanılmaktadır. Ancak dava dilekçesinde bu delile dayanacağını belirtmemiş olmak tanık deliline dayanabilmenin önünde engel teşkil edecektir. Bu ve bunun gibi birçok ayrıntıyı gözden kaçırmamak için Kadim Hukuk ve Danışmanlık, boşanma sürecinizde yanınızda olmaktan mutluluk duyacaktır.

kadim-law-consultancy-office-09-04-2018-656