Asker Kişiler Hakkında Geçici Olarak Görevden Uzaklaştırma Tedbiri