Araç Değer Kaybı Nedir

Araç Değer Kaybı Nedir?

Günümüzde kaza yapan birçok sürücünün karşısına çıkan Araç Değer Kaybı hususu; meydana gelen bir kaza sonrasında onarılan aracın TRAMER kayıtlarında geçen hasar sebebiyle ikinci el piyasa değerindeki düşüş olarak tanımlanabilir. Her ne kadar aracın onarılmasında büyük bir özen, kusursuz bir işçilik sergilense de araç üzerinde mevcut olan kazanın bıraktığı maddi değer kaybına engel olunamayacaktır. Dolayısıyla hatasız, kazası ve kusuru olmayan emsal modellerine göre piyasa fiyatındaki düşme yadırganan bir husus da değildir. Bu durum bir nevi, aracın orjinalliğinin yitirilmesi diye de açıklanabilir.

Araç Değer Kaybı Davası

Araç değer kaybına uğrayan kişi, şahsen/vekil aracılığı ile zararının giderilmesine yönelik olarak Asliye Hukuk Mahkemesinde dava açma hakkı bulunmaktadır. Araç değer kaybı davası sigorta şirketine yapılan başvurunun kısmen veya tamamen reddi veya yazılı başvuruya 15 gün içerinde her hangi bir yanıt alınamaması durumunda doğrudan açılabileceği gibi önce Sigorta Tahkim Komisyonuna başvurulup sonucuna göre de açılabilir. Her durumda davanın süresi içinde açılması gerekmektedir.

Araç değer kaybına uğrayan kişi, şahsen/vekil aracılığı ile zararının giderilmesine yönelik olarak Asliye Hukuk Mahkemesinde dava açma hakkı bulunmaktadır.

Araç Değer Kaybının Hesaplanmasında Nelere Dikkat Edilir?

Araç değer kaybının hesaplanmasında pek çok değişken mevcuttur. Bunlardan bazıları şunlardır:

  1. Kazaya karışan aracın üretim yılı
  2. Kaza yapan aracın hasar geçmişi ve niteliği
  3. Kazaya karışan aracın kilometresi
  4. Kazaya karışan aracın marka ve model bilgisi
  5. Kazaya karışan aracın trafiğe çıkış tarihi
  6. Aracın ikinci el piyasa değeri bu hesaplamaya etki eden bazı değişkenlerdir.

Araç Değer Kaybı Başvurusunun Herhangi Bir Şartı Var mıdır?

Araç değer kaybına başvurup, hakkınız olan maddi tutarı alabilmeniz için aşağıda şartları taşıyor olmanız gerekmektedir:

  1. Kazanın gerçekleştiği tarihten itibaren 2 yıl içinde başvurulmuş olması,
  2. Kazada %100 kusurlu taraf olmamanız,
  3. Aracın 165.000 Km’den aşağıda bir kilometreye sahip olması. (Bu kıstas değer kaybı hesaplamaları açısından önem arz ederken, piyasa reel fiyat düşüşüne engel bir durum değildir. Sadece sigorta şirketinden talep edilebilecek bedelin az olmasına etki etmektedir.)

Araç Değer Kaybı İçin Kim, Nereye Ve Nasıl Başvurmalıdır?

Trafik kazasında kusuru bulunmayan araç sürücüsü/vekili araçta meydana gelen kazadan ötürü karşılaştığı ikinci el piyasa değer azalışına karşı talepte bulunabilir. Bunun için kazada kusuru bulunan (haksız taraf), mevcut değer kaybının giderilmesinde sorumluluğu bulunan kusurlu araç sürücüsüne dolayısıyla da onun Karayolları Zorunlu Trafik Mali Sorumluluk Sigortasına bu talebini bildirecektir. Sigorta şirketine karşı iletilecek talep Yazılı Şekilde (efektif bir sonuç alınabilmesi için, dilekçede gerekçeli hukuki zemin temeli ekler ve lahikalar ile birlikte desteklenerek hazırlanması büyük önem arz etmektedir.) yapılması gerekmektedir.

Araç Değer Kaybı Talebimi Sigorta Şirketi Reddederse Ne Yapmalıyım?

Sigorta şirketi, araç değer kaybına yönelik olarak talebimizi reddettiğini belirtir veya talebimizin kendisine ulaştığı tarihten itibaren 15 gün içinde talebimizi yanıtlamadığı takdirde hukuki yollara başvurma hakkımız doğmaktadır. Bu hukuki yolları şu şekildedir:

Sigorta Tahkim Komisyonuna Başvuru

Araç değer kaybının giderilmesine yönelik olarak sigorta şirketine yapılan başvuru kısmen veya tamamen red edildiyse veya yazılı başvurunuza 15 gün içerinde her hangi bir yanıt alınamadığı durumlarda, Sigorta Tahkim Komisyonu Başvuru Formu eksiksiz olarak doldurularak ve ekleriyle birlikte şahsen/vekil aracılığıyla veya posta yoluyla Sigorta Tahkim Komisyonuna ulaştırılmalıdır.

Araç Değer Kaybını Kaskom Karşılar Mı?

Araç değer kaybı ile kasko ilişkisi incelendiğinde; genellikle kasko poliçeleri kaza sebebiyle ortaya çıkan onarım nedeniyle araçta oluşan değer kayıplarını teminat altına almamaktadırlar. Bu sebepten ötürü kasko sigortasından talepte bulunulamaz,  fakat bazı sigorta şirketleri, kasko kapsamında araç değer kaybı güvencesine de yer verdikleri de görülmektedir.

kadim-law-consultancy-office-09-04-2018-656