ankara is mahkemesi nerede adres iletisim telefon no

Ankara İş Mahkemesi, merkez adliye yani Sıhıyede değildir. Bu nedenle bir çok insan Ankara İş Mahkemesi nerede? Sorusunu sormaktadır. Bu soruyu cevaplamadan önce Ankara İş Mahkemesinin hangi bölgeye ve davalara baktığını açıklamak daha doğru olur.

Ankara İş Mahkemesi, ilk derece mahkemesi sıfatı ile Ankara ilinin merkez ilçelerindeki (Altındağ, Mamak, Çankaya, Keçiören, Pursaklar, Yenimahalle, Akyurt, Bala, Çubuk, Elmadağ, Gölbaşı ve Kalecik ) işçi ve işverenler arasındaki iş hukuku uyuşmazlıklarına bakan yargı mercidir. Ankara Adli Yargı İlk  Derece Adalet Komisyonu Başkanlığı nezdinde; Ankara Adliyesinde 45 tane İş Mahkemesi vardır.

İş mahkemesi, iş ve sosyal güvenlik hukuku ile ilgili sorunları çözümler. İş Mahkemeleri tek hakimlidir ve uzmanlık esasına dayalı olarak kurulmuş mahkemelerdir. Ancak her yerde iş mahkemesi bulunmamaktadır. Dava açacağımız yerde ayrı bir iş mahkemesi yoksa Asliye Hukuk Mahkemesi İş Mahkemesi sıfatıyla uyuşmazlıkları çözer.

Ankara İş Mahkemesi Adres Bilgisi

Ankara’da yaşayan birçok vatandaşın işçi ya da işveren olarak ihtiyaç duyabileceği Ankara İş Mahkemeleri Çankaya ilçesinde bulunur. Çankaya’da Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi üzerinde bulunan Ankara İş Mahkemeleri Balgat olarak bilinen semtte yer almaktadır. Ankara İş Mahkemesi nerede?

Adres : Cevizlidere Mah. Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No: 45 Çankaya/Ankara (Ankara Adliyesi Balgat Ek Hizmet Binası)

Ankara İş Mahkemesi İletişim Bilgileri – Telefon Numarası

Ankara İş Mahkemesi telefonda dosyalar hakkında ayrıntılı bilgi vermemekle birlikte, duruşma hakimlerinin izinli ya da raporlu olup olmadıkları gibi bazı konularda ve kısıtlı olarak bilgilendirme yapmaktadır. Davanın tarafları dosyaları ile ilgili her türlü bilgi ve belgeye UYAP Vatandaş Portal üzerinden ulaşabilmektedir.

Ankara İş Mahkemesine ulaşabilmek için öncelikle Santrali aramak gerekmektedir.

Telefon Santral : 0 312 204 45 00

       Mahkeme Adı Mahkeme Kalemi Telefonu
Ankara 1. İş Mahkemesi 0 312 204 46 22
Ankara 2. İş Mahkemesi 0 312 204 46 25
Ankara 3. İş Mahkemesi 0 312 204 46 28
Ankara 4. İş Mahkemesi 0 312 204 46 31
Ankara 5. İş Mahkemesi 0 312 204 46 34
Ankara 6. İş Mahkemesi 0 312 204 46 37
Ankara 7. İş Mahkemesi 0 312 204 46 40
Ankara 8. İş Mahkemesi 0 312 204 46 43
Ankara 9. İş Mahkemesi 0 312 204 46 46
Ankara 10. İş Mahkemesi 0 312 204 46 49
Ankara 11. İş Mahkemesi 0 312 204 46 52
Ankara 12. İş Mahkemesi 0 312 204 46 55
Ankara 13. İş Mahkemesi 0 312 204 46 58
Ankara 14. İş Mahkemesi 0 312 204 46 61
Ankara 15. İş Mahkemesi 0 312 204 46 64
Ankara 16. İş Mahkemesi 0 312 204 46 67
Ankara 17. İş Mahkemesi 0 312 204 46 70
Ankara 18. İş Mahkemesi 0 312 204 46 73
Ankara 19. İş Mahkemesi 0 312 204 46 76
Ankara 20. İş Mahkemesi 0 312 204 46 79
Ankara 21. İş Mahkemesi 0 312 204 46 82
Ankara 22. İş Mahkemesi 0 312 204 46 85
Ankara 23. İş Mahkemesi 0 312 204 46 88
Ankara 24. İş Mahkemesi 0 312 204 46 91
Ankara 25. İş Mahkemesi 0 312 204 46 94
Ankara 26. İş Mahkemesi 0 312 204 46 97
Ankara 27. İş Mahkemesi 0 312 204 47 00
Ankara 28. İş Mahkemesi 0 312 204 47 03
Ankara 29. İş Mahkemesi 0 312 204 47 06
Ankara 30. İş Mahkemesi 0 312 204 47 09
Ankara 31. İş Mahkemesi 0 312 204 47 12
Ankara 32. İş Mahkemesi 0 312 204 47 15
Ankara 33. İş Mahkemesi 0 312 204 47 18
Ankara 34. İş Mahkemesi 0 312 204 47 21
Ankara 35. İş Mahkemesi 0 312 204 47 24
Ankara 36. İş Mahkemesi 0 312 204 47 27
Ankara 37. İş Mahkemesi 0 312 204 47 30
Ankara 38. İş Mahkemesi 0 312 204 47 33
Ankara 39. İş Mahkemesi 0 312 204 47 36
Ankara 40. İş Mahkemesi 0 312 204 47 39
Ankara 41. İş Mahkemesi 0 312 204 47 42
Ankara 42. İş Mahkemesi 0 312 204 47 45
Ankara 43. İş Mahkemesi 0 312 204 47 48
Ankara 44. İş Mahkemesi 0 312 204 47 51
Ankara 45. İş Mahkemesi 0 312 204 47 54

Ankara İş Mahkemesi Kat Planı

 • 1. Kat: 1-2-3-4-5-6 Ankara İş Mahkemesi
 • 2. Kat: 7-8-9-10-11-12 Ankara İş Mahkemesi
 • 3. Kat: 13-14-15-16-17-18 Ankara İş Mahkemesi
 • 4. Kat: 19-20-21-22-23-24 Ankara İş Mahkemesi
 • 5. Kat: 25-26-27-28-29-30 Ankara İş Mahkemesi
 • 6. Kat: 31-32-33-34-35-36 Ankara İş Mahkemesi
 • 7. Kat: 37-38-39-40-41-42 Ankara İş Mahkemesi
 • 12. Kat: 43-44-45 Ankara İş Mahkemesi

Not: 8-9-10-11. katlarda Ticaret Mahkemeleri bulunmaktadır.

Ankara İş Mahkemesi yargı çevresi içerisinde; Altındağ, Mamak, Çankaya, Keçiören, Pursaklar, Yenimahalle, Akyurt, Bala, Çubuk, Elmadağ, Gölbaşı ve Kalecik bulunmaktadır. Sayılan bu ilçelerde yaşanan iş hukuku uyuşmazlıkları Ankara İş Mahkemeleri tarafından incelenip, karara bağlanacaktır.

Ankara İş Mahkemesi Hangi Davalara Bakar?

İş Mahkemeleri, Özel Mahkeme derecesinde olan ilk derece mahkeme olarak bilinir. İş Mahkemeleri, genel anlamda işçi ve işveren ilişkisinde ortaya çıkan sorunlar ile Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) taraf olduğu problemleri çözmek ile görevli olan bir mahkemedir. İş Mahkemeleri, özel kanun olma özelliğini taşıyan “7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu” ile oluştuğundan dolayı özel mahkeme olarak görevini yerine getirmektedir.

İşçi ile işveren ya da işverenin vekilleri arasında, iş hayatı nedeniyle sözleşmeden veya kanundan meydana gelen herhangi bir hukuksal uyuşmazlık durumunda iş mahkemeleri bu konuya bakmak ile görevlendirilmiştir. İşçilerin dışında gemi adamları ve gazetecilerin iş ilişkisi sebebiyle açmış oldukları herhangi bir davanın yargılamasının yapılması da İş Mahkemelerinin görevleri arasında yer almaktadır.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ya da Türkiye İş Kurumunun taraf olduğu iş ve sosyal güvenlik mevzuatından kaynaklı uyuşmazlıkların çözümü de İş Mahkemelerinin görevleri arasındadır. İdari para cezasına yapılan itiraz durumuyla 5510 sayılı Kanunun geçici 4. maddesi dahilindeki anlaşmazlık durumları bu konudan hariç tutulur.

Ayrıca diğer özel kanunlar İş Mahkemelerini bu konuda özellikle görevli olarak seçmişse, iş mahkemeleri var olan bu özel kanunlara dayanarak tanımlanan yetkileri de yerine getirmekle mükelleftir.

İş Kanununda bulunan haklar açısından doğan uyuşmazlıklar ortaya çıktığında hem işçi hem de işveren, var olan haklarını İş Mahkemesinde arama yoluna giderler. Bu durumda ortaya çıkan uyuşmazlık konuları şu şekilde örneklendirilebilir:

 • Kıdem ve ihbar tazminatı
 • Çalışanın işe iadesi
 • Mevcut olan ücret alacakları
 • Fazla mesai ücreti
 • Yıllık izin ücreti
 • Ulusal Bayaram/Genel tatillerdeki alacakları
 • Hafta tatilindeki alacakları

İşçilerin sigortalılık durumlarına ilişkin işlemler, 5510 sayılı Kanun başta olmak üzere sosyal güvenlik mevzuatına dayanarak yürütülür. Bununla beraber meydana gelen uyuşmazlıklar da İş Mahkemesi nezdinde çözüme ulaştırılır. Örnek olarak;

 • 5510, 506, 534 sayılı kanunlar ve benzer diğer mevzuattan ortaya çıkan uyuşmazlıklar
 • Hizmet tespitinin yapılması için açılan davalar
 • İş kazasının ve meslek hastalıklarının sonucunda ortaya çıkan maddi ve manevi tazminat davaları gösterilebilir.

İş Mahkemelerinin görevi, 7036 sayılı Kanunun 5. maddesinde “

(1) İş mahkemeleri;

a) 5953 sayılı Kanuna tabi gazeteciler, 854 sayılı Kanuna tabi gemi adamları, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununa veya 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun İkinci Kısmının Altıncı Bölümünde düzenlenen hizmet sözleşmelerine tabi işçiler ile işveren veya işveren vekilleri arasında, iş ilişkisi nedeniyle sözleşmeden veya kanundan doğan her türlü hukuk uyuşmazlıklarına,

b) İdari para cezalarına itirazlar ile 5510 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesi kapsamındaki uyuşmazlıklar hariç olmak üzere Sosyal Güvenlik Kurumu veya Türkiye İş Kurumunun taraf olduğu iş ve sosyal güvenlik mevzuatından kaynaklanan uyuşmazlıklara,

c) Diğer kanunlarda iş mahkemelerinin görevli olduğu belirtilen uyuşmazlıklara, ilişkin dava ve işlere bakar.” şeklinde; yetki ise Kanunun 6. maddesinde, “(1) İş mahkemelerinde açılacak davalarda yetkili mahkeme, davalı gerçek veya tüzel kişinin davanın açıldığı tarihteki yerleşim yeri mahkemesi ile işin veya işlemin yapıldığı yer mahkemesidir.

(2) Davalı birden fazla ise bunlardan birinin yerleşim yeri mahkemesi de yetkilidir.

(3) İş kazasından doğan tazminat davalarında, iş kazasının veya zararın meydana geldiği yer ile zarar gören işçinin yerleşim yeri mahkemesi de yetkilidir.

(4) İş mahkemelerinin yetkilerine ilişkin olarak diğer kanunlarda yer alan hükümler saklıdır.

(5) Bu madde hükümlerine aykırı yetki sözleşmeleri geçersizdir.” şeklinde düzenlenmiştir.

İş mahkemelerinde basit yargılama usulü uygulanır. Hukuk Muhakemeleri Kanununun kanun yollarına ilişkin hükümleri, iş mahkemelerince verilen kararlar hakkında da uygulanır. Kanun yoluna başvuru süresi, ilamın taraflara tebliğinden itibaren işlemeye başlar.

İş mahkemesi kararlarına karşı istinaf kanun yoluna başvurulması mümkündür. İstinaf kanun yoluna başvuru süresi, iş mahkemesi kararının usulüne uygun bir şekilde taraflara tebliğ tarihinden itibaren 2 haftadır. İstinaf başvurusu, bölge adliye mahkemesine gönderilmek üzere kararı aleyhine başvuru yapılan İş mahkemesine bir istinaf dilekçesi verilerek yapılır.

İş mahkemesi kararlarına karşı istinaf başvurusu yapılabilmesi için şu şartların gerçekleşmesi gerekir:

 • Aleyhine istinaf başvurusu yapılan iş mahkemesi kararındaki davanın miktar ve değeri 5.880,00 ₺ aşmalıdır (HMK 341/2). Miktar ve değeri 5.880,00 ₺ aşmayan iş mahkemesi kararları kesin olduğundan aleyhine istinaf başvurusu yapılamaz.
 • Kural olarak ara kararlar aleyhine istinaf başvurusu yapılamaz. Ancak, ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz gibi kararlar ara kararı olmasına rağmen son kararı beklemeden bu kararlar aleyhine istinaf başvurusu yapılması mümkündür (HMK 341/1).

İş mahkemesi kararlarının temyiz edilmesi de mümkündür. İş mahkemesi kararları hakkında istinaf mahkemesinin verdiği kararlar aleyhine temyiz kanun yoluna başvurulabilmesi için şu şartların sağlanması gerekir:

 • Aleyhine temyiz başvurusu yapılan istinaf mahkemesi kararında yer alan miktar ve değer 78.630,00 ₺ aşmalıdır (HMK 362/1-a). Miktar ve değeri 78.630,00 ₺ aşmayan istinaf mahkemesi kararları kesin olduğundan aleyhine temyiz başvurusu yapılamaz.
 • İstinaf mahkemesinin ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz gibi kararlarına karşı temyiz kanun yoluna başvurulamaz.

Ankara İş Mahkemesi – İş Davası – İş Hukuku Avukatı Kadim Hukuk ve Danışmanlık müvekkillerine hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunmaktadır.

Ankara İdare, Vergi ve Bölge İdare Mahkemesi telefon ve adres bilgilerine buradan ulaşabilirsiniz. https://kadimhukuk.com.tr/makale/ankara-idare-vergi-ve-bolge-idare-mahkemeleri-telefon-adres-bilgileri/
Paylaş