Ankara Asliye Ceza Avukati

Ceza hukuku, devletin hukuk düzenini sağlamak adına kaleme alınmış hukuk dallarından bir tanesidir.  Aynı zamanda ceza hukukunu, hukuka ve sosyal düzene aykırı fiilleri, cezai sonuçlar ile yasaklayan hukuk kurallarının bütünü olarak da tanımlamak mümkündür. Önemli hususlardan bir tanesi de ceza hukukunda yer alan cezai sonuçların failin kişiliğine göre kimi zaman ödetici, kimi zaman tedavi veya ıslah edici, kimi zaman da etkisiz hale getirici işlevleri bulunmasıdır. Cezai sonuçlar failin kişiliğine göre değişebilirken, aynı zamanda Ankara en iyi asliye ceza avukatı ile bu sürecin yönetilmesi ile de değişebilmektedir.

Hukuka ve sosyal düzene aykırı fiilleri cezai sonuçlar ile yasaklayabilmek için öncelikle ceza yargılamasının başlaması gerekmektedir. Ceza yargılamasında, soruşturma ve kovuşturma olmak üzere 2 evre vardır.  Birinci evre olan soruşturma evresi ile bir Cumhuriyet Savcısı tarafından ceza yargılaması sürecinin başlatılması gerekmektedir. Soruşturma evresinde, Cumhuriyet savcısı, Ceza Muhakemeleri Kanunu’nun 160. maddesine göre genel yetkisini kullanarak araştırmayı başlatır. Dosyayı eline aldıktan sonra bütün bu yargılama koşulları ve engelleri inceleyen savcı, yeterli kanıt ve yeterli şüphe aşamasına ulaşırsa davayı açar. Davanın açılması iddianamenin düzenlenmesi ile olur. Eğer, Cumhuriyet Savcısı araştırmasını yaptıktan sonra yeterli maddi delile ulaşmazsa veya olan olayın bir suç olmadığı sonucuna varırsa, kovuşturmaya yer olmadığı kararı verecektir.

Cumhuriyet Savcısı tarafından iddianame düzenlendikten sonra ise, Asliye Ceza Mahkemesi’nde ceza yargılamasının ikinci ve son evresine geçilir. Kovuşturma evresinin sonunda asliye ceza avukatı ile birlikte yargılama süreci gerçekleştirilen kişi, yani sanık hakkında bir hüküm kurulacaktır.

Ankara En İyi Asliye Ceza Avukatı

Ceza yargılaması durumuyla karşılaşan bir birey tarafından öncelikli bir şekilde aranılan Ankara Asliye Ceza avukatı, ceza yargılamasının konuları ve sonuçları bakımından hem mağdur adına hem de sanık ya da şüpheli adına hassas konular ile uğraşmaktadır. Ankara Asliye Ceza Avukatı da her avukatın yaptığı üzere müvekkilini savunma görevini yerine getirmektedir. Ancak, bu doğrultuda ceza yargılamasının hangi taraf oldursa olsun kişilerin hayatları hakkında ciddi anlamda önem arz eden konularda olması ve ciddi sonuçlar doğurması nedeniyle, Ankara Asliye Ceza avukatının savunma işlevi diğer hukuk dallarından farklılık göstermektedir.

Ceza yargılama evresi boyunca, en iyi asliye ceza avukatı ile birlikte yürütülmesi gereken bu süreçte ifade verme, zorla getirme, gözaltı, yurt dışına çıkma yasağı ve imza atma yükümlülüğü şeklinde adli kontrol, el koyma, tutuklama, mahkumiyet gibi hükümler, koruyucu önlemler ve ceza yargılaması işlemleri ile karşı karşıya gelinebilir. Öyle ki, belirtilen hükümler, koruyucu önlemler ve ceza yargılaması işlemleri kişilerin özgürlüklerini ve yaşamlarını kısıtlayabilecek türdendir. Bu nedenle, kişilerin böyle durumlarla karşı karşıya kalması halinde, akıllara gelecek ilk soru, ne yapmalıyım olacaktır. Bu sorunun cevabı ise, her meslekte ve her alanda olduğu gibi yargılama sürecini en iyi asliye ceza avukatı ile yönetmek olacaktır.

Kişinin özgürlüğünün tamamen elinden alınması, kişiye maddi olarak bir cezalandırma yapılması ya da kişinin bazı özgürlüklerine bir takım sınırlamalar getirilmesi halleri herkeste tedirginlik yaratacak ve oldukça ağır sonuçlardır.

Bu nedenle, gerek ifade verirken, gerek duruşma esnasında yanınızda Ankara avukatı bulunması gerekmektedir. Ankara en iyi asliye ceza avukatı, tecrübeli, kendini geliştirmiş, bilgili bir asliye ceza avukatı olmalıdır. Ankara en iyi asliye ceza avukatının tecrübeli, kendini geliştirmiş ve bilgili bir asliye ceza avukatı olması oldukça önemlidir, çünkü bu süreçte yapılan bir yanlış yahut bir şeyin eksik yapılması kişinin özgülüğüne dair geri dönüşü olmayan sonuçlara sebebiyet verebilmektedir.

Geri dönüşü olmayan sonuçlara maruz kalmamak, özgürlüğünüzden ve paranızdan olmamak için Ankara en iyi asliye ceza avukatı ile bu süreci yönetmeniz tavsiye edilmektedir.